• Welcome to Forum discuții Apiardeal. Please login or sign up.
 

se va impozita apicultura..??

Creat de bio, Ianuarie 21, 2013, 10:09:05 p.m.

« precedentul - următorul »

bio

..eram in trecere, intr-un magazin, pe linga un  tv in seara asta si am auzit la Prima -TV la STIRILE de ora 18 ceva de impozitarea cu 16% a agriculturii, silviculturii si pisciculturii./.

n-am auzit bine..??

cred ca nu o sa iau prea multe injuraturi..:)

bucovineanu

Acest lucru se pregateste de multa vreme, dar s-a tot amanat.

achio5

cei care au sub 100 familii de albine scapa,deocamdata

mape 48-petru manea

am citit si eu pe net de silvicultura ,piscicultura ,dar de apicultura nu scria nimic
sper ca nu ne baga la produse animaliere care se inpoziteaza---ce dracu albina nu este animal

achio5


bucovineanu

Acum se vorbeste despre impozitare pe antena 1.

achio5

Citat din: mape 48 din Ianuarie 21, 2013, 10:20:35 p.m.
am citit si eu pe net de silvicultura ,piscicultura ,dar de apicultura nu scria nimic
sper ca nu ne baga la produse animaliere care se inpoziteaza---ce dracu albina nu este animal
da,dar ei o pot face

emilavram

Asa ceva am auzit si eu . E o metoda de a forta tarani invirsta sa vinda terenurile agricole la straini.

bucovineanu

Se va impozita in functie de norma de venit. Nu cred ca apicultura va scapa.

emilavram

Din ce am auzit nu e vorba de nici un venit. Ai 10 ha platesti x ron si daca ai cultivat si daca nu .

achio5

doar cei cu peste 100 de familii vor plati impozit

bucovineanu

Norma de venit o stabilesc ei pentru hectarul de pamant cultivat, pentru fiecare specie de animale etc. La venitul stabilit de ei se calculeaza 16 % cu care agricultorul e bun de plata. Nu  platesc cei care au  pana la 2ha si un numar mic de animale.

bucovineanu

Citat din: achio5 din Ianuarie 21, 2013, 10:37:53 p.m.
doar cei cu peste 100 de familii vor plati impozit

A zis undeva acest lucru?

kiloz

ART. 71 Definirea veniturilor din activităţi agricole
Veniturile din activităţi agricole sunt venituri din următoarele activităţi:
a) cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat;
b) cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor;
c) exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea;
d) valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare.
ART. 72 Stabilirea venitului net anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit
(1) Venitul net dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de venit. Normele de venit se stabilesc de către direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi se aprobă de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Normele de venit se stabilesc, se avizează şi se publică până cel târziu la data de 31 mai a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.
(2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafaţă.
(3) Dacă o activitate agricolă este desfăşurată de un contribuabil pe perioade mai mici - începere, încetare şi alte fracţii de an - decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activităţi se corectează astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic pe parcursul căreia se desfăşoară activitatea.
(4) Dacă o activitate agricolă a unui contribuabil înregistrează o pierdere datorată calamităţilor naturale, norma de venit aferentă activităţii se reduce, astfel încât să reflecte această pierdere.
(5) Contribuabilii care desfășoară activități agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, precum și cei pentru care impozitul se calculează potrivit prevederilor art. 74 alin. (4) au obligația să completeze numai partea din Registrul-jurnal de încasări și plăți referitoare la încasări, potrivit reglementărilor contabile elaborate în acest scop.
(6) Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, precum și cei pentru care impozitul se calculează potrivit prevederilor art. 74 alin. (4) și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor, au obligația determinării venitului net anual în sistem real. Contribuabilii respectivi au obligația să completeze corespunzător și să depună declarația privind venitul estimat/norma de venit până la data de 31 ianuarie inclusiv. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României, la sfârșitul anului fiscal.
ART. 73 Opţiunea de a determina venitul net anual prin utilizarea datelor din contabilitatea în partidă simplă
(1) Un contribuabil care desfăşoară o activitate agricolă, prevăzută la art. 71, poate opta pentru determinarea venitului net din acea activitate, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, potrivit art. 48.
(2) Dispoziţiile privind opţiunea prevăzută la art. 51 alin. (2) şi (3) se aplică şi în cazul contribuabililor menţionaţi la alin. (1).
ART. 74 Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole
(1) Impozitul pe venitul net din activităţi agricole se calculează prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului net, determinat pe bază de norme de venit, cât şi în sistem real, impozitul fiind final.
(2) Orice contribuabil care desfăşoară o activitate agricolă prevăzută la art. 71 pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit are obligaţia de a depune anual o declaraţie la organul fiscal competent, până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs. În cazul unei activităţi pe care contribuabilul începe să o desfăşoare după data de 25 mai, declaraţia se depune în termen de 15 zile inclusiv de la data la care contribuabilul începe să desfăşoare activitatea.
(3) În cazul unui contribuabil care determină venitul net din activităţi agricole pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, acesta este obligat să efectueze plăţi anticipate, aferente acestor venituri, la bugetul de stat, la termenele prevăzute la art. 82 alin. (3).
(4) În cazul contribuabililor care realizează venituri băneşti din agricultură, potrivit prevederilor art. 71 lit. d), prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi pentru utilizare ca atare, impozitul se calculează prin reţinere la sursă prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor livrate, începând cu data de 1 ianuarie 2009, impozitul fiind final. Norme metodologice
(5) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (4) se stabileşte prin norme care se emit de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.
(6) Impozitul reținut la sursă de către plătitori pentru veniturile obținute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor din patrimoniul afacerii, prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. f), calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual datorat de către contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activități agricole determinate în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Plățile anticipate vor fi luate în calcul la definitivarea impozitului anual de către organul fiscal competent.1. In privinta CAS(contributie pensii) este de ajuns un contract individual de munca chiar si pe 2ore/zilnic la salariul minim pe tara(deci prevederile legale stipuleaza doar contract de munca, nu si faptul ca trebuie sa fie de 8 ore) astfel nu veti mai fi obligati la nici o alta plata indiferent de veniturile realizate pe alte activitati.
2. In privinta CASS (contributie sanatate) e putin mai complicat adica pana la sfarsitul anului 2010 a fost in vigoare un nenorocit de alin 2(index 1) la art.257 din legea 95/2006(legea sanatatii) care stipula ca citez:" In situatia in care o persoana realizeaza venituri care sunt neimpozabile, contributia se calculeaza asupra veniturilor realizate". Deci se pare ca pentru veniturile neimpozabile realizate pana la 2010 inclusiv se plateste acel 5.5%.
Vestea buna insa vine la sfarsitul anului 2010 cand apare OUG 117/2010 care stipuleaza clar abrogarea acestui alineat2(index 1). Abrogandu-se acesta, dispare obligatia realizatorilor de venituri neimpozabile de a plati CASS. Va citez art.257 din Legea sanatatii actualizat la 2012(inclusiv 2011):
" Art. 257
(1) Persoana asigurată are obligaţia plăţii unei contribuţii băneşti lunare pentru asigurările de sănătate, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 213 alin. (1). (2) Contribuţia lunară a persoanei asigurate se stabileşte sub forma unei cote de 5,5%, care se aplică asupra:
a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor, precum şi orice alte venituri realizate din desfăşurarea unei activităţi dependente;
b) veniturilor impozabile realizate de persoane care desfăşoară activităţi independente care se supun impozitului pe venit; dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia, aceasta nu poate fi mai mică decât cea calculată la un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar;
c) veniturilor din agricultură supuse impozitului pe venit şi veniturilor din silvicultură, pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator şi nu se încadrează la lit. b);
d) indemnizaţiilor de şomaj;
e) Abrogată;
f) veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, veniturilor din dividende şi dobânzi, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere şi altor venituri care se supun impozitului pe venit, numai în cazul în care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la lit. a)-d), alin. (21) şi (22) şi art. 213 alin. (2) lit. h), dar nu mai puţin de un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar.
21) Abrogat. (acesta este acel alineat care obliga plata contributiei pt.neimpozabili)
(22) Pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 de lei datorează contribuţia lunară pentru asigurările sociale de sănătate calculată potrivit prevederilor art. 259 alin. (2). (3) În cazul persoanelor care realizează în acelaşi timp venituri de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. a)-d), alin. (21) şi (22) şi la art. 213 alin. (2) lit. h), contribuţia se calculează asupra tuturor acestor venituri. (4) În cazul persoanelor care realizează venituri de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. c) sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi care nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, contribuţia lunară de 5,5% datorată se calculează asupra sumei reprezentând o treime din salariul de bază minim brut pe ţară"
Dupa cum vedeti a ramas doar prevederile care obliga plata contributiei de 5,5% din venitul net aplicat numai la venituri impozabile supuse impozitului pe venit. Ce doriti mai clar de atat?
Sa fii drept si scrie adevarul.

doru AN2

Daca din 101 stupi mor ,10-20 ce impoziteaza? Dar daca am 200familii in perioada 1 apr.-15 sept si apoi iernez 2familii in stup ,ce impoziteaza?Cauta matcile?Pune impozit pe cutii?etc., etc. Poate un forfetar minor,ceva de genu......