• Welcome to Forum discuții Apiardeal. Please login or sign up.
 

Masuri de agro mediu-Fanete

Creat de Alutus, Decembrie 12, 2011, 03:12:12 p.m.

« precedentul - următorul »

Alutus

Am in posesie 0,72 ha  de faneata. Care sunt conditiile de accesare a unei masuri corespunzatoare de agromediu? 
Sa nu uiti Darie!

Ella

Criterii de eligibilitate: Beneficiarii trebuie să: - depună în termen la APIA cererea unică de plată pe suprafaţă - se angajeză că vor continua activităţile agricole timp de 5 ani de la data efectuarii primei plăţi aferente acestei măsuri prin semnarea părţii III.1 Angajamente şi Declaraţii - să respecte GAEC pe toată suprafaţa agricolă a fermei şi pe toată durata angajamentului. - să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha . În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha. - să utilizeze cel puţin o parcelă în UAT-urile delimitate ca fiind eligibile pentru această măsură conform Anexei 4A din PNDR 2007-2013. - în cazul utilizării în comun a păşunilor comunale, dreptul de utilizare al fermierilor este dat de încheierea unui contract de păşunat între fermieri şi administratorii păşunilor comunale indiferent de tipul contractului.
Daca ai doar 0,72 ha, nu e suficient!