• Welcome to Forum discuții Apiardeal. Please login or sign up.
 

putin din istoria necunoscuta a romanilor

Creat de sas angelica, Ianuarie 30, 2011, 12:59:57 a.m.

« precedentul - următorul »

sas angelica

DACIA INTRE ISTORIE SI MIT
                                 
           M-am întrebat de multe ori care este motorul schimbărilor pozitive într-o societate şi trebuie să recunosc că de cele mai multe ori sunt tinerii, care refuză să accepte un adevăr relativ, mincinos, contestabil. Ei sunt cei ce nu sunt legaţi de interese politice ori religioase de moment, ei sunt cei ce caută un adevăr absolut. Deci pe ei îi îndemn să-şi întrebe profesorii de istorie şi de limba română:
- Cât la sută din Dacia a fost cucerită de romani? Şi dacă profesorul ştie răspunsul: 14 % din teritoriul Daciei (care se întindea de la vest la est, de la lacul Constanţa-Elveţia de azi şi până dincolo de Nipru).
Urmează altă întrebare:
- Câţi ani au ocupat romanii acei 14% din teritoriul Daciei? Şi dacă profesorul va răspunde: numai 164 ani, atunci puteţi merge la următoarea întrebare:
- Soldaţii "romani" chiar veneau de la Roma şi chiar erau fluenţi în limba latină ? Aici le va fi şi mai greu să vă răspundă, căci acei soldaţi "romani" vorbeau orice limbă numai latina nu!
           Cohortele aflate pe pământul Daciei cuprindeau soldaţi din diferite părţi ale imperiului roman, uneori foarte îndepărtate. Găsim Britani din Anglia de azi, Asturi şi Lusitanieni din peninsula Iberică, Bosporeni din nordul Mării Negre, Antiocheni din regiunile Antiochiei, Ubi de la Rin , din părţile Coloniei, Batavi de la gurile acestui fluviu, Gali din Galia, Reţi din părţile Austriei şi Germaniei sudice de azi, Comageni din Siria, până şi Numizi şi Mauri din nordul Africii (C.C..Giurescu, Istoria Romanilor, I, 1942,p.130).
Şi ultima întrebare:
- Cum a fost posibil ca într-un aşa de scurt interval istoric TOATĂ populaţia Daciei să-şi uite limba şi să înveţe o limbă nouă, limba latină , de la nişte soldaţi "romani" care nici ei nu o vorbeau?
          Când toate popoarele civilizate din lume iniţiază, desfăşoară şi promovează valorile istorice care le îndreptăţesc să fie mândre de înaintaşii lor, găsim opinia unor astfel de "adevăraţi români", care, nici mai mult, nici mai puţin, spun despre formarea poporului daco-român: "soldaţii romani au adus femeile şi fetele dace în paturile lor şi aşa s-au născut generaţii de copii, care învăţau numai limba latină de la tatăl lor, soldatul "roman"...
             Cum or fi venit ele din Moldova de azi, din Basarabia, de pe Nistru, Bug şi de pe Nipru, acele soţii şi fete de traco-geţi şi carpi, de la sute şi sute de kilometri depărtare ca să fie "fecundate" de soldaţii "romani"?
              După părerea stimabililor, femeile daco-gete erau şi "curve", ba chiar şi mute, nefiind în stare să-şi transmită limba strămoşească copiilor lor! Cât despre noi, urmaşii lor, cum ne-am putea numi altfel decât "copii din flori" apăruţi dintr-o aventură amoroasă a întregii populaţii feminine daco-gete, la care masculii autohtoni priveau cu "mândrie", aşteptând apariţia "sâmburilor" noului popor şi grăbindu-se, între timp, să înveţe cât mai repede şi mai bine noua limbă, limba latină , când de la soţii, când de la fiicele lor (iubite ale soldaţilor romani cuceritori) ba chiar şi direct, de la soldaţii romani năvălitori ce le-au înjosit căminele.
             La Centrul Cultural Român [din New York], pe data de 26 octombrie 1999, am aflat de la o altă somitate, de origine română, prof.dr. în arheologie Ioan Pisso, că dacii au învăţat latina , de la romani, prin băile de la Sarmisegetuza lui Traian! De ce prin băile romane şi de la nişte soldaţi cam fără haine pe ei?
Nu prea ştiu ce a vrut să spună stimabilul profesor din Cluj despre bărbaţii daci, dar cred că nici un român, nici măcar în joacă, nu are voie să facă o astfel de afirmaţie decât dacă....
De fapt tot dânşii ne spun că ne tragem din "doi bărbaţi cu... braţe tari"! Astfel de declaraţii "istorice" te fac să-ţi doreşti să fii orice, numai român nu!
               Domnilor , Dacia a fost cotropită de romani în proporţie de numai 14% şi pentru o perioadă istorică foarte scurtă, de 164 de ani. 86% din teritoriul Daciei nu a fost călcat de picior de legionar roman. Este greu de crezut că într-o aşa de scurtă perioadă istorică, dacii să fi învăţat latina , fără ca pe 86% din teritoriul lor să-i fi întâlnit pe soldaţii romani. Dar dacă nu de la romani au învăţat dacii latina , atunci de la cine? - se întreabă aceiaşi demni urmaşi ai lui Traian?
               Herodot ne spune că cel mai numeros neam din lume după indieni erau tracii. Dio Casius ne spune şi el: "să nu uităm că Traian a fost un trac veritabil. Luptele dintre Traian şi Decebal au fost războaie fratricide, iar Tracii au fost Daci". Faptul că dacii vorbeau " latina vulgară", este "un secret" pe care nu-l ştiu numai cei ce refuză să-l ştie.
"Când sub Traian romanii au cucerit pe daci la Sarmisegetuza n-au trebuit tălmaci, afirmă Densuşianu şi asta schimbă totul. Deci dacii şi romanii vorbeau aceeaşi limbă!" Dacă astăzi se consideră că 95% din cunoştinţele acumulate de omenire sunt obţinute în ultimii 50 de ani, să vedem cum şi noţiunile noastre despre istoria poporului daco-român pot evolua. Când nu de mult s-a publicat teoria evoluţiei speciei umane în funcţie de vechimea cromozomală, s-a ajuns la concluzia că "prima femeie" a apărut în sud-estul Africii.
               Următorul pas uriaş a fost în nordul Egiptului, iar de aici, în Peninsula Balcanică. Când profesoara de arheologie lingvistică Marija Gimbutas, de la Universitatea din Los Angeles , California , a început să vorbească despre spaţiul Carpato-dunărean ca despre vatra vechii Europe, locul de unde Europa a început să existe, am fost plăcut surprins şi m-am aşteptat ca şi istoricii noştri să reacţioneze la fel. Dar, din partea lor am auzit numai tăcere. Când profesorii Leon E. Stover şi Bruce Kraig în partea "The Indo-European heritage", apărută la Nelson-Hall Inc., Publishers , 325 West Jack son Boulevard, Chicago , Illinois 60606 , vorbesc la pagina 25 despre Vechea Europă a mileniului 5 î.d.H., care-şi avea locul în centrul României de azi, să nu fim mândri? Când studiile de arheologie moleculară ne îndreptăţesc să ne situăm pe primul plan în Europa ca vechime, nu-mi este uşor să le răspund unor persoane care nu citesc nici ceea ce spun inteligent alţii despre noi şi nici măcar ce scriu eu. Studii impecabile cromozomale, la nivel de mitocondrie, folosind PCR (polimerase chain reaction), pot determina originea maternă a unor mumii vechi de sute şi mii de ani.
               Teoria genoamelor situează spaţiul carpato-dunărean ca fiind, nici mai mult nici mai puţin decât, locul de unde a început Europa să existe, locul unde acum 44.000 de ani sosiseră primele 3 Eve şi primul Adam. Când am scris "Epopeea Poporului Carpato-dunărean" şi volumele "Noi nu suntem urmaşii Romei", "În căutarea istoriei pierdute" şi "Călătorie în Dacia - ţara Zeilor", m-am bazat pe astfel de cercetări, dar şi pe cartea unei somităţi în domeniul preistoriei Europei, D-l V. Gordon Childe, profesor la Universitatea din Oxford , Anglia , căruia i se publica, în anul 1993, la Barnes&Noble Books, New York , "The History of Civilization" , "The Aryans". El explorează într-un mod fascinant originea şi difuzarea limbilor în Europa preistorică. Între paginile 176-177 publică şi o hartă arătând leagănul aryenilor în timpul primei lor apariţii; şi minune mare, spaţial Carpatodunărean este cel vizat! Când roata, plugul, jugul, căruţa cu două, trei şi patru roţi apar pentru prima dată în lume pe teritoriul nostru, dacic, când primul mesaj scris din istoria omenirii se găseşte tot pe teritoriul nostru, la Tartaria, când primii fermieri din Europa sunt descrişi pe acelaşi spaţiu, într-o perioadă când Anglia abia se separa de continent şi din peninsulă devenea insulă - 6,500 î.d.H., (vezi John North, "A new interpretation of prehistoric man and the cosmos", 1996, Harper Collins Publishers, 1230 Avenue of Americas , New York , 10020, Chronology), nu-ţi vine a crede că tocmai cei pentru care aduni aceste informaţii formidabile despre poporul şi spaţiul pe care îl ocupa ţara noastră, te decepţionează!
                 Nu de mult, la Primul Congres Internaţional de Dacologie, Bucureşti, hotel Intercontinental, domnul profesor doctor în istorie Augustin Deac ne vorbea despre "Codex Rohonczy", o cronică daco-românească, însumând 448 pagini, scrisă în limba română arhaică, " latina vulgara", cu alfabet geto-dac.. Pe fiecare pagină se aflau scrise circa 9-14 rânduri. În text sunt intercalate 86 de miniaturi executate cu pana, care prezintă diferite scene laice şi religioase. Direcţia scrierii este de la dreapta la stânga şi textul se citeşte de jos în sus. Descoperim că în bisericile vechi, daco-româneşti, cultul ortodox se exercita în limba " latina vulgară", chiar până în secolele XII-XIII, când s-a trecut la oficierea cultului în limbile greacă şi slavonă. Codexul cuprinde mai multe texte, ca "Jurământul tinerilor vlahi", diferite discursuri rostite în fata ostaşilor vlahi înaintea luptelor cu migratorii pecenegi, cumani, unguri, o cronică privind viaţa voievodului Vlad, care a condus Vlahia între anii 1046-1091, imnul victoriei vlahilor, conduşi de Vlad asupra pecenegilor, însoţit de note muzicale etc. Atunci se miră şi se întreabă, pe bună dreptate, domnul profesor doctor în istorie Augustin Deac: "de ce institutele de specialitate ale Academiei Române au rămas pasive la descoperirea şi descifrarea acestui document istoric, scris în limba dacoromână, latina dunăreană, într-un alfabet geto-dacic existent de milenii, cu mult înaintea celui latin al romanilor?" Dar, după orientarea ideologică ce o au, cei sus amintiţi ar fi preferat ca acest diamant să nu se fi descoperit. Academia Română ar fi trebuit să organizeze o mare sesiune ştiinţifică cu caracter nu numai naţional, cât mai ales internaţional. Dar şi ei, la fel ca şi "românii adevăraţi", vajnici urmaşi ai lui Traian, vor să arate om enirii ce înseamnă să fii umil şi să-ţi dispreţuieşti strămoşii, trecutul şi neamul...
                  Faptul că NOI, Românii, suntem strămoşii tuturor popoarelor latine şi nicidecum o rudă marginală a latinităţii, ar trebui să ne facă să ne mândrim şi nicidecum să căutam contra argumente, precum cei lipsiţi de înţelepciune care îşi taie cu sârg craca de sub picioare....
Cu deosebită stimă,
Dr. Napoleon Săvescu,
Fondator & Preşedinte al
"Dacia Revival International Society" of New York
Codexul Rohonczi
O carte veche de 1.000 de ani, păstrată la Budapesta, răstoarnă toate teoriile istorice despre cultura strămoşilor noştri.
Dacii scriau de la dreapta la stânga, iar citirea se făcea de jos în sus.
De la daci nu au rămas izvoare scrise.
Prea puţine se ştiau despre locuitorii zonei carpato-dunărene, după retragerea romanilor.
O carte veche de aproape 1.000 de ani, păstrată la Budapesta, răstoarnă teoriile istoricilor. Manuscrisul cuprinde primele documente scrise în această perioadă istorică.
A fost scrisă cu caractere dacice, de la dreapta la stânga, şi se citeşte de jos în sus. Vorbeşte despre despre vlahi şi regatul lor.
Mulţi au încercat să descifreze Codexul Rohonczi, dar n-au putut.
Arheologul Viorica Enachiuc a tradus, în premieră, filele misteriosului manuscris.
Dăruită de un grof
În 1982, Viorica Enachiuc a aflat dintr-o revistă publicată în Ungaria de existenţa în arhivele Academiei Ungare a Codexului Rohonczi.
Se spunea că e redactat într-o limbă necunoscută.
A facut rost de o copie.
Timp de 20 de ani, a muncit ca să-i descifreze tainele.
Manuscrisul se afla în Arhivele Academiei de Ştiinţe a Republicii Ungaria.
E o carte legată în piele.
A fost păstrată în localitatea Rohonczi până în anul 1907.
Groful Batthyany Gusytav a dăruit-o Academiei de Ştiinţe a Ungariei, în 1838.
Nu se ştie prin câte mâini a trecut de-a lungul secolelor.
"Scriere secretă"
După Al Doilea Razboi Mondial, doctorul Vajda Joysef, preot misionar, îi scria cercetătorului Otto Gyurk, în legatura cu Codexul: "Se găseşte în Arhivele Academiei de Ştiinţe a Ungariei o carte rară, Codexul Rohonczi. Acest Codex este scris cu o scriere secretă, pe care
nimeni n-a reusit s-o descifreze până acum. Şi eu am Încercat. Literele sunt asemănătoare scrierii greceşti. M-am gândit că seamănă şi cu literele feniciene, apoi am încercat pe baza vechii scrieri ungureşti, dar n-a mers. Toate încercările le-am aruncat în foc".
După ce a studiat Codexul, cercetătorul Otto Gyurk a publicat, în 1970, o parte din observaţiile sale într-un articol, în care a încercat să identifice acele semne din manuscris care ar putea semnifica cifre.
Alfabet dacic cu 150 de caractere
Viorica Enachiuc a descoperit că textele Codexului au fost redactate în secolele XI si XII, într-o limbă latină vulgară (daco-romana), cu caractere moştenite de la daci.
"Sunt semne care au aparţinut alfabetului dacic, ce cuprindea aproximativ 150 de caractere, cu legăturile respective. Textele din Rohonczi au fost redactate în latina vulgară, dar într-un alfabet dacic, în care dominante sunt străvechile semne utilizate de indo-europeni în epoca bronzului", spune aceasta.
Solii şi cântece ale vlahilor
Codexul are 448 de pagini, fiecare cu circa 9-14 şiruri.
În text sunt intercalate miniaturi cu scene laice şi religioase.
E scris cu cerneală violet.
Cuprinde o culegere de discursuri, solii, cântece şi rugăciuni, care include 86 de miniaturi. Consemnează înfiinţarea statului centralizat blak (vlah), sub conducerea domnitorului Vlad,
între anii 1064 si 1101.
"Sunt informaţii despre organizarea administrativă şi militară a ţării ce se numea Dacia. Avea hotarele de la Tisa la Nistru şi mare, de la Dunăre spre nord până la izvoarele Nistrului. Mitropolia blakilor avea sediul la Ticina - cetatea din insula Pacuiul lui Soare", a descoperit
Viorica Enachiuc.
"Jurământul tinerilor blaki"
Codexul conţine şi versurile unui cântec de luptă, numit "Jurământul tinerilor blaki", care a fost tradus în felul următor:
"O viaţă, tăciunele Şarpelui, puternic veghetor,
Înşelator, să nu primeşti a te uni
Cu prorocirile Şarpelui, anuale, pentru că lovit Vei fi
Cântecul cetăţii aud îndelung
Mergeţi vioi, juraţi pe caciulă, pe puternica caciulă!
Să juri cu maturitate şi cu convingere!
Să fiu ţie putere vie, trăiesc, în luptă să fiu!
Alesul jurământ preţuieşte şoimul tău,
mergi cu jurământ puternic!"
Notă:
Codexul Rohonczi (grafii alternative: Codicele şi Rohonczy sau Rohonc, în toate combinaţiile) este un document controversat al cărui sistem de scriere este inedit şi încă nedescifrat în mod convingător.
Este numit după orăşelul Rohonc (Rohoncz e grafia maghiară veche; pe germană Rechnitz, pe croată Rohunac), aflat astăzi în provincia Burgenland din estul Austriei.
Membra UNESCO Viorica Enachiuc e absolventă a Facultăţii de Filologie, secţia Română-Istorie, din cadrul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, promoţia 1963.
Lucrarea de licenţă şi-a luat-o în arheologie.
E membră UNESCO din 1983.
Mulţi ani a condus şantiere arheologice în Oltenia, Muntenia şi Moldova.
A cercetat scrierile vechi din neoliticul mijlociu şi epoca dacică.
Şi-a prezentat lucrările la conferinţe în ţară şi în străinătate: Austria, Franţa, Germania, Italia, Israel.
Burse de studiu a primit în Italia, pe probleme de arheologie, şi ăn Danemarca, unde a studiat scrierea runică.
Aceste fapte nu sunt secrete.
Dar mă întreb şi vă întreb: de ce tac autorităţile politice şi ştiinţifice de la noi?
Sau mass media.
Pentru că sunt mai importante furturile, violurile sau accidentele auto sau se "vând" mai bine?
Incompetenţi nu sunt.
Sau au primit ordin să tacă?
PS. trimiteţi acest material tuturor prietenilor voştri pentru că au dreptul să ştie adevăruri deocamdată ascunse.
Pace si Lumina!
Marian NICULESCU

Carpe diem!

Calin Catalin

Ianuarie 30, 2011, 02:55:25 a.m. #1 Last Edit: Ianuarie 30, 2011, 03:29:25 a.m. by clncatalin
     Am gasit aici paginile originale scanate ale vechiului codex despre care faceti vorbire:
http://www.dacia.org/codex/original/original.html
     Ar trebui sa ne cunoastem mai bine istoria.
"Cuvintele sunt ca albinele: unele fac miere, altele te inteapa"- Bisanne de Soleil
https://www.facebook.com/

gheghe

  Daca ceea ce citim sau facem, reflecta ceva din gandirea,simtirea si personalitatea noastra si daca dintr-o fraza scrisa se poate schita portretul spiritual al celui care a scris-o,atunci dumneavoastra sunteti o patrioata autentica.Va felicit ca a-ti reamintit o tema istorica care ar trebui sa fie in prim planul academicienilor nostri.Istoria, ca materie in scoli,nici macar nu aminteste ca ar exista si varianta aceasta istorica a evolutiei noastre ca neam.  Cel care m-a facut sa am indoieli si sa-mi pun intrebari,in sensul acesta,a fost Iosif Constantin Dragan prin cartile de istorie lasate.Am discutat cu un profesor de istorie despre ceea ce citisem, -argumentele mele nu au fost atat de bine definite ca in expozeul de mai sus - nu putea sa conceapa posibilitatea unei alte alternative .De multe ori educatia este confundata cu dresura,te baga intr-o nisa si ramai captiv ideii ce ti-a fost inoculata.Cu stima.

D006

  Noi cei cu scoala generala facuta in timpul comunismului avem un mare handicap pt. ca am invatat o istorie fabricata in laboratoarele de propaganda ale PCR  care nu prea are nici o legatura cu adevarul istoric.
  Sa presupunem totusi ca noi care locuim acum pe aceste teritorii si ne numim romani formam un popor , termenul de natie este prea pretentios pentru noi ! Cum ne-am nascut ?
  si ca o gluma , noi suntem singurul popor nascut din doi barbati respectiv Traian si Decebal.
    Inaintea noastra pe aceste teritorii au trait dacii care eu fost cuceriti de romani si apoi au aparut romanii , CUM ? Noi romanii NE-AM NASCUT CRESTINI , majoritatea popoarelor au fost crestinate la ordin ! De ce ? dacii au fost un popor cu religie monoteista asa ca trecerea la crestinism a fost naturala . Nu uitati ca romanii erau politeisti.
   Limba ! dupa cum stim limba romana este cea mai apropiata de limba latina.  De ce ? limba daca era foarte apropiata de limba latina si sa nu uitam ca inainte ce cucerire dacii duceau un comert infloritor cu Imperiul Roman astfel incat multi daci stapaneau foarte bine limba latina inainte de ocupatie.
   Tot legat de religie si razboi : romanii cand cucereau un teritoriu impuneau "PAX ROMANA" , NU DISTRUGEAU INFRASTRUCTURA PT. A INCASA TAXE CAT MAI MARI . Totusi in istoria lor au ras de pe fata pamantului 3 capitale : CARTAGINA , SARMISEGETUZA  si IERUSALIM  . De ce ? pt. ca aceste popoare aveau religii monoteiste !

  Noi romanii suntem o enigma a istoriei sau mai bine zis o minune de la DUMNEZEU ! daca nu treceau mongolii acum 800 de ani pe aici acum aveam capitala la Budapesta !

gheghe

  Sunt de acord cu mare parte din argumentele dumneavoastra,insa in ceea ce priveste limba,nu sunt de acord.Nu este posibil ca o forma de comert -oricat ar fi fost el de dezvoltat in acele timpuri -sa constitie elementul hotarator in renuntarea la propria limba in favoarea uneia straine.Carpii nu faceau comert cu romanii , erau de origine daca si logic vorbea aceiasi limba cu dacii din celelalte "provincii" de peste Dunare.Daca ramasitele imperiului trac inca mai exista intre Nistru si muntii Tatra,de la Adriatica la muntii Pindului, -dovezi lingvistice,pe aceasta idee mergem -,daca tracii" erau un imperiu"inainte ca romanii sa fiinteze ca stat,aceasta presupune ca" noi" vorbeam latina cel putin odata cu ei,ori ei fiind la marginea imperiului trac ei sunt descendenti,iar distinsa doamna are dreptate sa numeasca razboaiele din 101-102 si 105-106 niste razboaie fratecide.Stima.

D006

  Mai tineti minte scandalul bratarilor dacice ???? pana sa fie gasite se stia ca dacii au scos din mine numai argint , ei nedetinand tehnologia extragerii aurului .  Totusi de unde aveau dacii aur ???  In anii 90 niste arheologi au gasit intr-un sit istoric o importanta cantitate de moneda romana FALSA !  dacii se ocupau la greu cu falsul de moneda ducandu-le in imperiu si intorcandu-se de acolo cu aur veritabil.  Unde mai punem ca aveau prostul obicei de a trece Dunarea si sa jefuiasca aserari romane de la sud de fluviu. Asa ca Traian a luat problema in mana si a trecut la atac . cand mergeti la mare treceti si prin Adamclisi - com. Zorile , si veti afla lucruri interesante.

Calin Catalin

     La Sinaia au ramas de pe vremea regelui Carol I intiparite pe plumb copii ale unor tablite de aur cu scris geto-dac link:   
                                   http://www.dacia.org/html/placute-plumb.html

     Pacat ca cercetarea in Romanica este sublima, dar cam lipseste...banii...
     Cred ca romanii au nevoie de un tel, de un ideal national, iar confirmarea si constientizarea adevarului noilor ipoteze ar putea sa ne aduca identitate nationala pe care o cautam de atata timp.

     Cred ca aceste lucruri sunt cunoscute de mult timp, dar in perioada comunista, pentru a "innobila" poporul nostru s-a recurs la atasamentul strans la romanitate, neintelegand ca poate elementul dacic autohton a fost cel cu adevarat nobil.
"Cuvintele sunt ca albinele: unele fac miere, altele te inteapa"- Bisanne de Soleil
https://www.facebook.com/

antiopa din ardeal

Citat din: sas angelica din Ianuarie 30, 2011, 12:59:57 a.m.
DACIA INTRE ISTORIE SI MIT
                                 
         
"Sunt informaţii despre organizarea administrativă şi militară a ţării ce se numea Dacia. Avea hotarele de la Tisa la Nistru şi mare, de la Dunăre spre nord până la izvoarele Nistrului. Mitropolia blakilor avea sediul la Ticina - cetatea din insula Pacuiul lui Soare", a descoperit
Viorica Enachiuc.
"J


  Asta sa insemne ca cetatea de pe insula Pacuiul lui Soare nu este de origine bizantina asa cum se cunoaste in prezent?

flavius

Citat din: clncatalin din Ianuarie 30, 2011, 11:36:32 p.m.
        Cred ca aceste lucruri sunt cunoscute de mult timp, dar in perioada comunista, pentru a "innobila" poporul nostru s-a recurs la atasamentul strans la romanitate, neintelegand ca poate elementul dacic autohton a fost cel cu adevarat nobil.


Nu comunistii au fost cei care au marsat la greu pe originea romana a noastra...ci mai mult pasoptistii si cei care au venit dupa ei... in felul asta au incercat sa ridice, in ochii culturii europene de la momentul respectiv, poporul si natia de pe aceste meleaguri...a fost bine, a fost rau, nu stiu...tot ce stiu este ca in fiecare dintre noi exista un asa de mare atasament de pamanturile astea, ca nu au fost in stare sa ne alunge de aici nici in 2 000 de ani...incercari au fost, sunt si vor mai fi...

Pentru a avea un tel unitar, trebuie sa ai o mentalitate unitara, si sentimente nationale, de apartenenta la ceva unitar...ori ideile de genul asta sunt penibilizate si aruncare in derizoriu cu orice ocazie, de oricine, in orice situatie, pentru a nu permite formarea unei idei nationale in jurul careia sa se uneasca mare parte din popor...

Eu nu am trait momentul 1968, l-au trait parintii mei...consensul national de atunci a fost o reintoarcere la valorile nationale, iar Ceausescu si-a spalat multe din pacate atunci...din pacate nu a continuat pe acelasi drum si a facut si greseli majore (in special de gura nevestii...), care au dus in final la situatia de a fi respins complet de popor...
Omul e dator sa invete cat traieste...sa viseze si sa lupte sa-si indeplineasca visele, din toate puterile si cu toata forta lui interioara...

flavius

Am mai spus-o, si o repet: nu avem experienta unor planuri pe termen lung, strategice, la care sa raliem mare parte din popor si din elita conducatoare (pe care, iarasi, nu o avem...in general a cam fost una impusa, alogena, ca urmare neinteresata de dezvoltarea nationala si nationalista - in sensul bun al cuvantului...); la noi cand apare cate unul care pune mana pe putere, prima lui grija este sa "rada" toti posibilii opozanti...in loc sa incerce sa continue sau sa initieze anumite strategii care sa aduca foloase pe termen lung...in orice alt stat national, prima grija a unui conducator este succesiunea...adica ce preia, de la ce nivel, si incotro trebuie sa duca poporul respectiv, cu cine, si, pe urma, in mainile cui lasa conducerea dupa ce pleaca...ai nostri se cramponeaza de scaunul ala ca niste apucati, pana la ultima suflare...si nici atunci nu inteleg ce si unde au gresit...

sa conduci un popor este o responsabilitate enorma, acolo nu mai este loc de egoism si de egocentrism...statul sunt eu mergea pe timpul lui Bonaparte, nu mai merge astazi...Dar cum nu socotiți dumneavoastră că patria se cheamă poporul, iar nu tagma jefuitorilor

Oare o sa ne trezim vreodata? Inca mai sper ca da, si inca mai sper ca aceasta criza in care ne zbatem acum sa se prelungeasca pana la sange, pana jos de tot, pana unde romanul simplu nu o sa mai aiba ce pierde...abia atunci, ma gandesc, o sa i se deschida ochii si o sa vada adevarul, o sa-si dea seama ca nu a fost, pana acum, decat carne de tun, iar credulitatea si superficialitatea, dublate de ideea ca se poate trai pe spinarea altuia (statul suntem tot noi, oameni buni...banii de la stat sunt tot ai nostri, doar ca mai scumpi decat aia pe care ii facem cu sudoarea fruntii...), nu-s solutii pentru o viata mai buna...
Omul e dator sa invete cat traieste...sa viseze si sa lupte sa-si indeplineasca visele, din toate puterile si cu toata forta lui interioara...

flavius

In alta ordine de idei, subscriu in totalitate la cele scrise de Angelica, cam asta e si parerea mea, si a multor istorici tineri, romani get-beget, care, speram, vor reusi, peste o generatie, sa schimbe ideile si manualele...

Personal, eu sunt chiar pentru exagerarea anumitor realitati istorice, mai ales in manuale...pentru a se cimenta ideea in capul gorobetilor simpli, pentru a li se insufla mandria de a apartine unuia dintre cele mai vechi popoare de pe continent...
Omul e dator sa invete cat traieste...sa viseze si sa lupte sa-si indeplineasca visele, din toate puterile si cu toata forta lui interioara...

pharaonu75

Poporul roman este un popor excesiv de tolerant! Am tolerat toate valurile de migratori care au venit de-a lungul timpului pe meleagurile noastre! Mare parte din ele chiar s-au stabilit aici, pentru ca au intuit si exploatat aceasta trasatura a poporului roman!
Cand vreodata vom vedea la romani miscarile de strada care au fost in Ungaria in momentul in care premierul a recunoscut ca a mintit in campania electorala? La noi s-au demonstrat multe astfel de minciuni si... nimic!
Daca Roberta era in alt parlament, era linsata public! Si urmau valuri de demisii! Insa este bine-mersi si poporul inghite!
Ce au facut irlandezii in momentul in care s-a luat in calcul o discutie a unei posibile diminuari cu 5% a salariilor? Romanii au dansat "pinguinul"pe strazi" si li s-a luat 25% din salarii, plus cresterea TVA cu 5%.
Daca nu erau minoritatile din tara si sprijinul/interesul exterior, nici revolutia din '89 nu o faceam!
ASTIA SUNTEM!

Daca era roman, L.H.Oswald murea de batranete, la coada la medicamente compensate si cu o pensie mizera (eventual recalculata)!
Planurile nu inseamna nimic. Planificarea e totul. (Dwight Eisenhower)
Sun Photo     YouTube

sas angelica

vreau sa subliniez faptul ca ceea ce am scris sunt cercetarile efectuate de arheologi renumiti, insa nu romani.
sunt intrutotul de acord cu ceea ce au descoperit si de aceea am dat mai departe. le-am primit de la fiica mea care este studenta la arheologie, am constatat ca sunt in ton cu ideile mele si am zis sa le cititi si voi :hi:
Carpe diem!

dedu

Daca ati citit acolo la Arena Cocosilor poate ati vazut ce am scris si eu,despre Herodot,a scris ca au avut tracii razboi in penisula iberica si cand sau intors unii dintre ei au ramas in peinsula italica unde au invatat pe sciti pe langa faptul sa scrie si sa citeasca si mestesugul armelor si dupa ani acestia sau intors de au cucerit.La TV am vazut ca civilizatia in Europa a inflorit in Carpati,pacat ca statul roman nu scoate in evidenta ceea ce avem,de celti,de indieni(america) de legendele germanice(burgundia,inelul nibelungilor) toti stiu dar cati stiu de Dacia(nu chilipirul romanesc)?
Sa stiti ca prima arhiva despre populatiile latine de la sud de Dunare nu este nici ale bizantinilor,nici ale cavalerilor teutoni ce povesteau de Glad,Gelu si Menumerut,prima ''atestare'' despre noi este in Inelul nibelungilor care i scriere de vreo 1500 de ani si unde se povesteste de imparatul walach si cei 700 de cavaleri deci a fost continuitate aici,bineinteles,de-a lungul timpului ne-am amestecat si cu alte popoare dar orice popor este ''amestecat'',nu exista popor pur in afara de arieni(glumeam) :rotfl:
Apropo de Romania,eu cred In Dumnezeu si cred ca ne-a pus de multe ori credinta la incercare si chiar cred ca intr-un viitora apropiat ''o sa-Si intoarca fata'' si catre noi romanii.
http://carafacumiere.ro/
Basarabia Pământ Românesc!

flavius

Dedule, cati dintre noi traiesc respectand ceea ce ai scris tu la semnatura? Eu am aplicat-o in viata de zi cu zi, si nu mi-a fost moale...da' am vazut de atatea ori capete plecate in jurul meu, ca mi s-a acrit...am zis atunci: sa stiu ca nu mananc decat paine cu apa chioara, eu nu ma ploconesc in fata nimanui...sunt multi care se pleaca, si o fac ascunzandu-se dupa asa-zisele responsabilitati pe care le au: am copii, am familie, nu pot sa spun ce cred cu adevarat...aici e buba mare, aici e problema noastra, de popor oropsit si calcat de prea multe ori, de prea multi venetici...si stiti de ce suntem calcati in picioare? Pentru ca ii lasam, de aia...

Eu am invatat ceva: in Romania, daca faci destul scandal, rezolvi ceea ce ti-ai pus in cap...a devenit asa de importanta pentru mine chestia asta, incat mi-am auto-impus o reactie ce nu-mi sta in firea mea normala: cand cineva imi spune nu se poate, parca iau foc...ridic glasul, strig sa ma fac auzit, intreb, exagerez, fac tambalau...voi stiti cat de repede incep sa se rezolve lucrurile atunci cand ai coloana vertebrala si CERI sa ti se respecte anumite drepturi? chiar si in Romania...ce bine ar fi daca ar incerca mai multi sa indrepte lucrurile...cu o floare-doua nu se face primavara...da' atunci cand mai multi incep sa strige, ii mai trezesc si pe altii...

Exista latente foarte puternice in poporul asta...si cam de asta le e frica multora...sa le trezeasca...le este teama, pentru ca asa ceva nu se poate controla, nu se poate dirija...iar daca isi iau avant, n-o sa se mai termine decat la portile Romei...am mai ajuns odata acolo, le-am mai dat dovezi de genul asta in timp...nu avem cadrul necesar trezirii acestor energii latente in popor...sau nu stim noi sa le trezim...sau inca nu am avut privilegiul unui lider adevarat...da' poate ca in timp o sa-l avem...numai sa nu-l sugrumam cu mana noastra, ca de atatea ori in istorie...
Omul e dator sa invete cat traieste...sa viseze si sa lupte sa-si indeplineasca visele, din toate puterile si cu toata forta lui interioara...