multietajat

Creat de dragos2006, Iunie 29, 2009, 05:46:21 p.m.

« precedentul - următorul »
Stupul multietajat STAS nr.8128/1977 este conceput după stupul de tip Langstroth şi Rooth şi face parte din categoria stupilor verticali de mare capacitate. Practic, în timpul unui mare cules, volumul stupului poate fi mărit foarte mult, prin suprapunerea a două, trei sau mai multe corpuri. Deşi cere o anumită pregătire în manipularea corpurilor, acest tip de stup este cel mai mobil, permiţând folosirea celor mai noi şi eficiente metode de creştere şi exploatare a familiilor de albine. Este recomandat şi datorită faptului că asigură albinelor condiţii de creştere asemănătoare cu cele naturale (scorbură:wink:, cuibul dezvoltându-se, în raport cu solul, pe verticală. Volumul stupului poate fi mărit mult prin adăugare de corpuri, în raport cu cantitatea de puiet depusă de matcă şi de starea culesului.
Caracteristicile principale ale stupului sunt următoarele: fundul şi corpurile construite din scândură, grosimea pereţilor este de 25mm, corpurile se îmbină fără falţ iar pe timpul transportului prinderea corpurilor,a fundului şi a capacului realizându-se cu ajutorul unor tije interioare sau chingi.
Părţile componente ale stupului sunt: fundul stupului, corpurile (în mod obişnuit în număr de 3), ramele, hrănitorul, podişorul, rama de ventilaţie, capacul telescopic, tijele de fixare, blocul de urdiniş şi închizătorul de urdiniş.
Fundul în acest model STAS este mobil, cu o singură faţă utilizabilă. În prezent se utilizează din ce în ce mai mult fundul dublu, cu ambele feţe utilizabile. Are lungimea de 550mm, depăşeşte corpul din faţă cu circa 60mm formând astfel scândurica de zbor. Este construit din scânduri groase de 20mm, încheiate în falţ şi prinse într-o ramă pe trei părţi sau dintr-o bucată de placaj gros cu leaţuri pe cele trei margini, înalte de 20mm.
Corpul este construit din scânduri care se încheie în falţ, între ele pe lateral şi la colţuri în coadă de rândunică ( din experienţa mea şi a altor stupari care folosesc acest stup recomand totuşi îmbinarea la colţuri în falţ simplu, în felul acesta corpul este mai rezistent la ploaie, nu putrezeşte la îmbinări aşa de repede). Dimensiunile exterioare ale corpurilor sunt 490 x 420 x 245mm, iar cele interioare de 450 x 380 x 245mm, având un volum util de 0,126 m3 sau 126 litri (calculat pentru 3 corpuri). Grosimea tuturor pereţilor este de 20mm. Pereţii din faţă şi din spate ai corpurilor sunt prevăzuţi în partea de sus, pe interior, cu câte un falţ de 17mm înălţime şi 10mm adâncime pentru sprijinirea umeraşelor ramelor. Pentru protecţia mecanică a marginilor falţurilor, opţional poate fi ataşată o bucată de tablă sau un distanţier de rame metalic. Pereţii laterali ai corpurilor sunt străpunşi pe toată înălţimea de un orificiu cu diametrul de 10mm prin care se introduce tija de fixare a corpurilor în timpul transportului la pastoral.
În exterior corpurile au două scobituri cu o adâncime de 10mm care servesc ca şi mânere. Alternativ mânerul poate fi confecţionat dintr-o bucată de lemn cu grosimea de 20mm şi lungimea de 490mm. Acest tip de mâner asigură o priză mai bună la mutarea şi transportul corpurilor grele, pline cu miere.
Ramele, câte 10 în fiecare corp, au dimensiunile exterioare de 435 x 230mm, cu leaţul superior de 25/18/470mm cu umeraşe de 9mm grosime, iar lungimea interioară este de 415 x 202mm. Spetezele laterale au o grosime de 9mm cu profil pentru distanţare. Speteaza inferioară este de 15/7/417mm.
Hrănitorul constă dintr-o ramă de lemn cu pereţii înalţi de 60mm, restul dimensiunilor fiind identice cu cele ale corpului. Pe pereţii laterali, în interior, are două adâncituri în care intră două leaţuri demontabile (150/30/395mm), pe care se sprijină o tavă din tablă galvanizată cu dimensiuni interioare de 384/370/45mm. Printr-un perete despărţitor prevăzut spre fund cu un orificiu, tava este împărţită în două compartimente inegale, având câte un grătar plutitor. Capacitatea maximă a hrănitorului este de 7l sirop de zahăr. Prin închiderea orificiului din peretele despărţitor al tăviţei cu un dop de cauciuc se foloseşte doar un singur compartiment şi astfel se pot da cantităţi mai mici de hrană, de până la 1l sirop de zahăr. Rama hrănitorului poate fi folosită şi în alte scopuri. Aşezată peste tavă, între corp şi rama de ventilaţie, formează un spaţiu de refugiu în timpul transportului. Intercalată între fund şi corp permite folosirea ramelor standard orizontal (435 x 300), atunci când se face trecerea, conversia de la stupul orizontal la cel multietajat sau când familia din multietajat este ajutată, întărită cu rame cu puiet căpăcit, gata de eclozionare luate din stupi orizontali. În stupul multietajat mai poat fi folosite şi hrănitoarele de ramă, de lemn sau plastic, de diverse capacităţi.
Podişorul propriu-zis sau podişorul separator are tăblia de 10mm grosime iar în centru este prevăzut cu o fereastră dreptunghiulară de 60/140mm, acoperită pe ambele feţe cu plasă de sârmă. Rama podişorului are pe trei laturi câte două urdinişuri, aşezate paralel, pe o faţă şi pe alta a tăbliei, care servesc la devierea albinelor din familia ajutătoare (aşezată deasupra podişorului, peste familia de bază:wink:, prin închiderea unuia şi deschiderea celuilalt, familiei ajutătorare deschizândui-se în acest scop un alt urdiniş pe altă latură a stupului decât cea folosită la devierea albinelor.
Rama de ventilaţie constă dintr-o ramă de dimensiunea corpului pe care se prinde o plasă de sârmă. Deasupra plasei, pe stinghiile laterale ale ramei se fixează două leaţuri de 50 x 35mm ale căror capete au câte o scobitură adâncă de 20mm în care se fixează capacul. În leaţurile laterale sunt de asemenea orificii pentru tijele de fixare.
Capacul telescopic are tavanul drept, gros de 10mm, învelit la exterior cu tablă zincată, care îmbracă pereţii laterali în partea de sus pe o lăţime de 20mm şi se sprijină cu leaţurile laterale pe podişor. Capacul are o ramă exterioară cu secţiunea de 90 X 20mm şi, la interior, este prevăzut pe lungime cu câte două leaţuri cu secţiunea de 50 x 20mm, între capetele cărora este lăsat un locaş pentru capătul tijei cu piuliţă. Cu aceste leaţuri capacul se sprijină de podişor, formând un spaţiu în care se poate aşeza în toamnă materialul izolant (salteluţe de paie, polistiren, etc.).
Blocul pentru urdiniş se formează dintr-o şipcă cu secţiunea de 20 x 20mm şi lungimea de 375mm. Este prevăzut pe o faţă cu o scobitură de 153 x 9mm, iar pe altă faţă cu o scobitură de 50 x 9mm permiţând astfel micşorarea urdinişului la dimensiunea dorită, în caz de furtişag sau iarna. Poziţia blocului este determinată de două cuie bătute la interior, pe fundul stupului.
Închizătorul de urdiniş se execută dintr-o scândură cu secţiunea de 15 x 35 x 415mm, având la ambele capete câte o scobitură de 20 x 21mm şi se prinde cu un cui de corpul stupului. Este folosit atunci când coloniile se mută în pastoral sau când trebuie închise atunci când se fac tratamente fitosanitare.
Tijele sunt confecţionate din oţel, au o lungime de 991mm şi diametrul de 8mm, la un capăt au un filet pe o lungime de 70mm pe care se înşurubează o piuliţă cu fluture, iar la capătul celălalt au un orificiu prin care se trece o siguranţă. Lungimea tijei permite fixarea tuturor părţilor componente ale stupului cu excepţia capacului. Din cauza lungimii fixe a tijelor se pot împacheta doar stupii echipaţi cu toate piesele. Pentru a înlătura acest inconvenient în locul tijelor de oţel se pot folosi cabluri metalice, din oţel zincat, gros de 4,5mm, care are un capăt fixat într-o ţeavă iar celălalt este prevăzut cu un şurub cu mandrină (cleşte).
Principalele avantaje ale stupului multietajat sunt următoarele: asigură dezvoltarea familiilor puternice, respectând dezvoltarea pe verticală a acestora şi oferindu-le spaţiu suficient, piesele sunt mobile, putând fi schimbate/curăţate/înlocuite cu uşurinţă, permite mânuirea grupelor de rame cu întreg corpul în loc de mânuirea fiecărei rame în parte, cum este în cazul stupului orizontal, reducând prin aceasta volumul de muncă al apicultorului. Toate acestea fac din stupul multietajat alegerea optimă pentru practicarea unei apiculturi moderne, intensive.

sint silador actualmente locuesc in spania si ami doream foarte mult o descrere asa frumoasa a stupului me  multumesc mult si cit mai multe descrieri interesante