• Welcome to Forum discuții Apiardeal. Please login or sign up.
 

Invertaza

Creat de bio, Februarie 15, 2014, 02:11:21 a.m.

« precedentul - următorul »

bio

Februarie 15, 2014, 02:11:21 a.m. Last Edit: Februarie 15, 2014, 02:21:11 a.m. by bio
Cautind INVERTAZA pe ici pe colo am primit acest mesaj pe email.

Poate impreuna vom reusii sa-l intelegem ...si poate sa folosim.Invertase for confectionary

Usually INVERTASE is used for the production of soft or fondant type chocolate filled

praline, or other confectionary fillings, masses. The product meets the specification of a food

grade enzyme, such as recommended by FAO/ WHO and by FCC.

APPLICATION AND PROPERTIES:

Sucrose containing solutions and pastes used in the production of confectionery tend to

crystallisation of sucrose during storage. This change of mouth-feel is undesired and is

avoided by the enzymatic hydrolysis with INVERTASE. INVERTASE

is employed in a fondant mix, the hydrolysis proceeds slowly, requiring a period of time to

reach completion. This delay in action allows fondant to be poured into powder trays, while it

is still sufficiently stiff to withstand the chocolate glazing process. During the subsequent

storage at room temperature the centre will gradually become soft or fluid, because the

hydrolysis product fructose inhibits crystallisation. Also in the production of marzipan and

persipan, INVERTASE  is added to the almond/sucrose mass and thus will inhibit the

development of a sandy mouth-feel during storage.

Higher dose rates will reduce the reaction time. pH optimum is 4,0-5,0 and whole working

range 3,5 to 5,5. Temperature optimum is between 50-60˚C.Temperatures above 65°C

inactivate INVERTASE rapidly. INVERTASE should be added only after

cooling of fondant to below 60 - 65°C.

APPLICATION - FONDANT

In order to achieve the optimum effect or to determine the optimum dose rate, the following

1. The better the pH of the fondant to be treated coincides with the pH optimum of

INVERTASE, the lower the dose rate can be.

2. INVERTASE has its optimum at 60°C. It will continue its action during the storage

3. For the action of its enzymatic activity, INVERTASE like any other enzyme

requires water. Some part of the water (appr. 5% based on sucrose) is required for the

4. It is important that INVERTASE is evenly mixed with the sucrose containing mass,

the fondant. This is best accomplished by making a premix of 1 - 2 % of the fondant with

INVERTASE and then evenly distributing the small quantity in the bulk.

5. INVERTASE should not be used where fondants contain more than 20 % of ethanol.

6.INVERTASE can be used for the production of cookies, desserts and cake premixes,

i.e. in those cases, where a problem is caused by a sandy mouth-feel. In those cases

INVERTASE must be given enough time and the right temperature to act on sucrose.

The flow properties of fondant, chocolate and candy fillings are largely determined by the

solid/liquid phase ratio. The higher the ratio, the more viscous and stiff the system will be. By

using INVERTASE, this ratio is changed; solubilised sucrose is inverted, thereby

bringing crystalline sucrose in solution. If INVERTASE is added to fondant, it will

soften during storage. The speed of softening is influenced by the dose rate of INVERTASE

DOSAGE CONFECTIONERY

The dose rate for 100 kg fondant or marzipan is given below:

The optimum dose rate should best be tested in trials. Usually INVERTASE is the

preferred product for confectionery application.

ADDITIONAL INFORMATION

INVERTASE is yellowish - almost water clear solution.

STORAGE: If stored below +10°C INVERTASE maintain the declared activity
for at least 24 months.

SAFETY HANDLING: All enzymes are HARMFUL.

Enzymes may cause sensitisation by inhalation. Do not breathe dust. Do not breathe

spray. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek

The recommendations and data contained in this publication are correct to the best of

our knowledge. Since the use of this material is beyond our control, we disclaim all

liability that may result from use of the product.

bio

Februarie 15, 2014, 02:17:36 a.m. #1 Last Edit: Februarie 15, 2014, 02:22:48 a.m. by bio
La o traducere cu GOOGLE TRADUCERE imi tot apare ca se foloseste in INVERTIREA fondantului...si cum FONDANTUL se obtine cu tratament termic cred ca este mai simplu sa folosim metoda care este pe forum de invertire cu sare de lamiie dar nu am avut curiozitatea sa fac vreodata analiza chimica la o solutie de zahar care o inverteam cu sare de lamie sa vad exact eficienta .

Nu prea inteleg ce spune de temperatura ..??>.Ca la temperatura de peste 60 grade a FONDANTULUI ar devenii inactiva INVERTAZA..??

..Mai ne da un PH ceva de 3,5-5 care ar fi optim pentru reusita invertirii... Noi la siropul de zahar cum am reusii sa avem acest PH in limita amintita ..??

BODOKI

 :hi:Da spune ca temperatura optima ca invertirea sa se produca este intre 50 si 60 de grade peste 65 de grade invertaza devine inactiva repede :hi:

bio


tuturicius

Mai 27, 2014, 03:54:44 a.m. #4 Last Edit: Mai 27, 2014, 03:59:47 a.m. by tuturicius
pH optim 4-5 si plaja maxima 3,5 - 5,5
Asta este un ph acid, asa ca in principiu se ajunge la el cu adaugare de acid daca ph-ul siropului este mai mare. Oricum un pH acid de 4-5 nu inseamna ca iti roade degetele ca acidul din baterie :D este o solutie foarte slab acida la acest pH. pH-ul se masoara cu hartie indicatoare, cea mai ieftina metoda.
Doza optima zice ca se va stabili in urma probelor.
Beton ideea!
O sa mai studiez pe la americani subiectul cand o sa am timp si o sa postez aici.

pistol28

https://translate.google.ro/

Invertază de patiserie

De obicei INVERTAZĂ este utilizat pentru producerea de ciocolată moale sau de tip fondant umplute

praline , sau alte produse de patiserie umpluturi , mase . Produsul corespunde caietului de sarcini al unui produs alimentar

enzimă calitate , cum ar fi recomandată de FAO / OMS și de FCC .

APLICAȚII ȘI PROPRIETĂȚI :

Zaharoză care conțin soluții și paste utilizate la fabricarea de produse de patiserie au tendința de a

cristalizarea zaharozei în timpul depozitării . Această cristalizare -  este de nedorit și este

evitate prin hidroliza enzimatică cu INVERTAZĂ .

INVERTAZĂ

este angajat într -un amestec de fondant ,hidroliza porneste incet , necesită o perioadă de timp pentru a

ajunge la finalizare . Această întârziere în acțiune permite fondantă să fie turnat în tăvi de pulbere , în timp ce acesta

este încă suficient de rigid pentru a rezista laprocesul de geam ciocolată .

În timpul ulterioare  depozitare la temperatura camerei, centrul va deveni treptat moale sau lichid , pentru că

fructoză produs de hidroliză inhibă cristalizarea . De asemenea, în producția de marțipan și

persipan , INVERTAZĂ se adaugă la masa de migdale / sucroză și , astfel, va inhiba

Dezvoltarea unui nisip gură -simt in timpul depozitarii .

Dozele mai mari vor reducetimpul de reacție . pH-ul optim este de 4,0-5,0 și tot de lucru

varia de 3,5 la 5,5 . Temperatura optimă este între 50-60 ˚ C.

Temperatures de peste 65 ° C inactiva INVERTAZĂ rapid . INVERTAZĂ trebuie adăugate numai după

răcire din fondantă de la sub 60 la 65 ° C.

APLICARE - Fondant

Pentru a obține efectul optim sau pentru a determina doza optimă , următoarele

1 .Mai bine pH-ul fondantă de a fi tratat coincide cu pH-ul optim al

INVERTAZĂ , sau mai mic.

2 . INVERTAZĂ are optim de la 60 ° C. Se va continua acțiunea sa în timpul depozitării

3 . Pentruacțiunea activității sale enzimatice , INVERTAZĂ ca orice altă enzimă

nevoie de apă . O parte din apa ( este necesar aprox. 5 % în funcție de zaharoză )

4 . Este important ca INVERTAZĂ este uniform amestecat cu zaharoza conține în masă ,

fondantă . Aceasta este cel mai bine realizată prin obținerea de premix de 1 - 2% dinfondantă cu

Invertază și apoi distribuirea în mod egal de cantitatea mică în cea mai mare parte .

5 . INVERTAZĂ nu ar trebui să fie utilizate în cazul în care fondante conțin mai mult de 20 % din etanol .

6.INVERTASE pot fi utilizate pentru producerea de prajituri, deserturi si premixuri de tort ,

adică în acele cazuri , în care o problemă este cauzată de o gură de nisip -simt .

În aceste cazuri,

INVERTAZĂ trebuie să aibă suficient timp și temperatura dreptul de a acționa în zaharoză .

Proprietățile de curgere de fondant , ciocolată și bomboane umpluturi sunt determinate în mare măsură de către

Raportul fază solidă / lichidă . Este mai mare rata ,mai vâscos și rigid sistemul va fi . de

folosind INVERTAZĂ , acest raport este schimbat ; zaharoză solubilizat este inversat , astfel

aducerea zaharoză cristalin în soluție . Dacă INVERTAZĂ se adaugă fondant , se va

înmoaie în timpul depozitării . Viteza de înmuiere este influențată de doza de INVERTAZĂ


Mod de utilizare:

Doza de 100 kg fondant sau marțipan este prezentată mai jos :

Doza optimă ar fi cel mai bine testate în studii clinice . De obicei, Invertaza este

produs preferat pentru aplicații de patiserie .

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

INVERTAZĂ este gălbui - soluție aproape de apă limpede .

DEPOZITARE : În cazul în care depozitat sub +10 ° C INVERTAZĂ menține activitatea declarată
pentru cel puțin 24 de luni .

MANIPULARE SIGURANȚĂ : Toate enzimele sunt dăunătoare .

Enzime poate cauza sensibilizare prin inhalare . A nu se inspira praful . Nu respira

pulverizare . În caz de contact cu ochii , clatiti imediat cu multă apă și se

Recomandările și datele cuprinse în această publicație sunt corecte la cele mai bune de

cunoștințele noastre . Deoarece utilizarea acestui material este dincolo de controlul nostru , nu ne asumăm

răspundere care ar putea rezulta din utilizarea produsului .Trebuie sa stii sa vezi,
ca sa prevezi
si sa prevezi ca sa previi


marian sima

Inverteza este sirop invertit de zahar,contine 70%zahar si 30% apa.
Prietenul meu Plamen care detine magazinul apicol de la Ruse (cel de la autogara) a achizitionat un dispozitiv care realizeaza aceasta inverteza in cantitati industriale.

Pe 6 Noiembrie ajung in Ruse si cer mai multe date pentru prietenul meu Bio. :wink: :)

Am avut 5 kg de inverteza insa am dat-o la niste roi,am sa mai iau cateva kg ca sa-ti arat consistenta.

Pretul invertezei era de 0,75 euro kg.

D006

vorbiti de lucruri diferite !

marian sima

Eu vorbesc de inverteza care este produsa ca hrana pentru albine.


bucovineanu

Mariane bio era interesat de un produs care sa realizeze invertirea zaharului. Tu vorbesti despre hrana invertita pentru albine.

bio

Citat din: bucovineanu din Noiembrie 02, 2014, 10:31:09 p.m.
Mariane bio era interesat de un produs care sa realizeze invertirea zaharului. Tu vorbesti despre hrana invertita pentru albine.


Pe mine ma interesa enzima,-- INVERTAZA asa am inteles ca i-ar spune--,  care facea invertirea zaharului. Doream sa dau la albine zahar invertit artificial.

La ce posibilitati  am acum am abandonat ideia . Dau la albine F 40 cind doresc sa nu uzez albina si zahar in perioada calda.

Am F 40 de am vindut si la apicultori din zona la pret de 3,3-3,5 Ron/kg... ca albinele si-au facut singurele rezerve deajuns.


D006

Citat din: bio din Noiembrie 02, 2014, 10:48:15 p.m.
Am F 40 de am vindut si la apicultori

esti sigur ca ai F40 ?  sau ai zeama dulce ?

bio

Dragosh, este F 40...de la mama lui .... 20-22% parca umiditate si nu mai tin minte exact cite calorii are pe kg .

.. F 40 nu este chiar zeama cum este F 42 .

Daca vrei sa vorbim despre F-uri si alte siroape discutam cu placere .

Vreau sa incerc sa imi fac turte de iarna ajutindu-ma de LDX ca ala cristalizeaza foarte repede .

D006