Forum discuții Apiardeal

STUPINE => HRĂNIREA ARTIFICIALĂ => Subiect creat de: bio din Februarie 15, 2014, 02:11:21 a.m.

Titlu: Invertaza
Scris de: bio din Februarie 15, 2014, 02:11:21 a.m.
Cautind INVERTAZA pe ici pe colo am primit acest mesaj pe email.

Poate impreuna vom reusii sa-l intelegem ...si poate sa folosim.Invertase for confectionary

Usually INVERTASE is used for the production of soft or fondant type chocolate filled

praline, or other confectionary fillings, masses. The product meets the specification of a food

grade enzyme, such as recommended by FAO/ WHO and by FCC.

APPLICATION AND PROPERTIES:

Sucrose containing solutions and pastes used in the production of confectionery tend to

crystallisation of sucrose during storage. This change of mouth-feel is undesired and is

avoided by the enzymatic hydrolysis with INVERTASE. INVERTASE

is employed in a fondant mix, the hydrolysis proceeds slowly, requiring a period of time to

reach completion. This delay in action allows fondant to be poured into powder trays, while it

is still sufficiently stiff to withstand the chocolate glazing process. During the subsequent

storage at room temperature the centre will gradually become soft or fluid, because the

hydrolysis product fructose inhibits crystallisation. Also in the production of marzipan and

persipan, INVERTASE  is added to the almond/sucrose mass and thus will inhibit the

development of a sandy mouth-feel during storage.

Higher dose rates will reduce the reaction time. pH optimum is 4,0-5,0 and whole working

range 3,5 to 5,5. Temperature optimum is between 50-60˚C.Temperatures above 65°C

inactivate INVERTASE rapidly. INVERTASE should be added only after

cooling of fondant to below 60 - 65°C.

APPLICATION - FONDANT

In order to achieve the optimum effect or to determine the optimum dose rate, the following

1. The better the pH of the fondant to be treated coincides with the pH optimum of

INVERTASE, the lower the dose rate can be.

2. INVERTASE has its optimum at 60°C. It will continue its action during the storage

3. For the action of its enzymatic activity, INVERTASE like any other enzyme

requires water. Some part of the water (appr. 5% based on sucrose) is required for the

4. It is important that INVERTASE is evenly mixed with the sucrose containing mass,

the fondant. This is best accomplished by making a premix of 1 - 2 % of the fondant with

INVERTASE and then evenly distributing the small quantity in the bulk.

5. INVERTASE should not be used where fondants contain more than 20 % of ethanol.

6.INVERTASE can be used for the production of cookies, desserts and cake premixes,

i.e. in those cases, where a problem is caused by a sandy mouth-feel. In those cases

INVERTASE must be given enough time and the right temperature to act on sucrose.

The flow properties of fondant, chocolate and candy fillings are largely determined by the

solid/liquid phase ratio. The higher the ratio, the more viscous and stiff the system will be. By

using INVERTASE, this ratio is changed; solubilised sucrose is inverted, thereby

bringing crystalline sucrose in solution. If INVERTASE is added to fondant, it will

soften during storage. The speed of softening is influenced by the dose rate of INVERTASE

DOSAGE CONFECTIONERY

The dose rate for 100 kg fondant or marzipan is given below:

The optimum dose rate should best be tested in trials. Usually INVERTASE is the

preferred product for confectionery application.

ADDITIONAL INFORMATION

INVERTASE is yellowish - almost water clear solution.

STORAGE: If stored below +10°C INVERTASE maintain the declared activity
for at least 24 months.

SAFETY HANDLING: All enzymes are HARMFUL.

Enzymes may cause sensitisation by inhalation. Do not breathe dust. Do not breathe

spray. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek

The recommendations and data contained in this publication are correct to the best of

our knowledge. Since the use of this material is beyond our control, we disclaim all

liability that may result from use of the product.
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: bio din Februarie 15, 2014, 02:17:36 a.m.
La o traducere cu GOOGLE TRADUCERE imi tot apare ca se foloseste in INVERTIREA fondantului...si cum FONDANTUL se obtine cu tratament termic cred ca este mai simplu sa folosim metoda care este pe forum de invertire cu sare de lamiie dar nu am avut curiozitatea sa fac vreodata analiza chimica la o solutie de zahar care o inverteam cu sare de lamie sa vad exact eficienta .

Nu prea inteleg ce spune de temperatura ..??>.Ca la temperatura de peste 60 grade a FONDANTULUI ar devenii inactiva INVERTAZA..??

..Mai ne da un PH ceva de 3,5-5 care ar fi optim pentru reusita invertirii... Noi la siropul de zahar cum am reusii sa avem acest PH in limita amintita ..??
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: BODOKI din Februarie 15, 2014, 06:14:59 a.m.
 :hi:Da spune ca temperatura optima ca invertirea sa se produca este intre 50 si 60 de grade peste 65 de grade invertaza devine inactiva repede :hi:
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: bio din Februarie 15, 2014, 09:34:55 p.m.
..ahha..

Titlu: Re: Invertaza
Scris de: tuturicius din Mai 27, 2014, 03:54:44 a.m.
pH optim 4-5 si plaja maxima 3,5 - 5,5
Asta este un ph acid, asa ca in principiu se ajunge la el cu adaugare de acid daca ph-ul siropului este mai mare. Oricum un pH acid de 4-5 nu inseamna ca iti roade degetele ca acidul din baterie :D este o solutie foarte slab acida la acest pH. pH-ul se masoara cu hartie indicatoare, cea mai ieftina metoda.
Doza optima zice ca se va stabili in urma probelor.
Beton ideea!
O sa mai studiez pe la americani subiectul cand o sa am timp si o sa postez aici.
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: pistol28 din Mai 27, 2014, 09:06:42 a.m.
https://translate.google.ro/

Invertază de patiserie

De obicei INVERTAZĂ este utilizat pentru producerea de ciocolată moale sau de tip fondant umplute

praline , sau alte produse de patiserie umpluturi , mase . Produsul corespunde caietului de sarcini al unui produs alimentar

enzimă calitate , cum ar fi recomandată de FAO / OMS și de FCC .

APLICAȚII ȘI PROPRIETĂȚI :

Zaharoză care conțin soluții și paste utilizate la fabricarea de produse de patiserie au tendința de a

cristalizarea zaharozei în timpul depozitării . Această cristalizare -  este de nedorit și este

evitate prin hidroliza enzimatică cu INVERTAZĂ .

INVERTAZĂ

este angajat într -un amestec de fondant ,hidroliza porneste incet , necesită o perioadă de timp pentru a

ajunge la finalizare . Această întârziere în acțiune permite fondantă să fie turnat în tăvi de pulbere , în timp ce acesta

este încă suficient de rigid pentru a rezista laprocesul de geam ciocolată .

În timpul ulterioare  depozitare la temperatura camerei, centrul va deveni treptat moale sau lichid , pentru că

fructoză produs de hidroliză inhibă cristalizarea . De asemenea, în producția de marțipan și

persipan , INVERTAZĂ se adaugă la masa de migdale / sucroză și , astfel, va inhiba

Dezvoltarea unui nisip gură -simt in timpul depozitarii .

Dozele mai mari vor reducetimpul de reacție . pH-ul optim este de 4,0-5,0 și tot de lucru

varia de 3,5 la 5,5 . Temperatura optimă este între 50-60 ˚ C.

Temperatures de peste 65 ° C inactiva INVERTAZĂ rapid . INVERTAZĂ trebuie adăugate numai după

răcire din fondantă de la sub 60 la 65 ° C.

APLICARE - Fondant

Pentru a obține efectul optim sau pentru a determina doza optimă , următoarele

1 .Mai bine pH-ul fondantă de a fi tratat coincide cu pH-ul optim al

INVERTAZĂ , sau mai mic.

2 . INVERTAZĂ are optim de la 60 ° C. Se va continua acțiunea sa în timpul depozitării

3 . Pentruacțiunea activității sale enzimatice , INVERTAZĂ ca orice altă enzimă

nevoie de apă . O parte din apa ( este necesar aprox. 5 % în funcție de zaharoză )

4 . Este important ca INVERTAZĂ este uniform amestecat cu zaharoza conține în masă ,

fondantă . Aceasta este cel mai bine realizată prin obținerea de premix de 1 - 2% dinfondantă cu

Invertază și apoi distribuirea în mod egal de cantitatea mică în cea mai mare parte .

5 . INVERTAZĂ nu ar trebui să fie utilizate în cazul în care fondante conțin mai mult de 20 % din etanol .

6.INVERTASE pot fi utilizate pentru producerea de prajituri, deserturi si premixuri de tort ,

adică în acele cazuri , în care o problemă este cauzată de o gură de nisip -simt .

În aceste cazuri,

INVERTAZĂ trebuie să aibă suficient timp și temperatura dreptul de a acționa în zaharoză .

Proprietățile de curgere de fondant , ciocolată și bomboane umpluturi sunt determinate în mare măsură de către

Raportul fază solidă / lichidă . Este mai mare rata ,mai vâscos și rigid sistemul va fi . de

folosind INVERTAZĂ , acest raport este schimbat ; zaharoză solubilizat este inversat , astfel

aducerea zaharoză cristalin în soluție . Dacă INVERTAZĂ se adaugă fondant , se va

înmoaie în timpul depozitării . Viteza de înmuiere este influențată de doza de INVERTAZĂ


Mod de utilizare:

Doza de 100 kg fondant sau marțipan este prezentată mai jos :

Doza optimă ar fi cel mai bine testate în studii clinice . De obicei, Invertaza este

produs preferat pentru aplicații de patiserie .

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

INVERTAZĂ este gălbui - soluție aproape de apă limpede .

DEPOZITARE : În cazul în care depozitat sub +10 ° C INVERTAZĂ menține activitatea declarată
pentru cel puțin 24 de luni .

MANIPULARE SIGURANȚĂ : Toate enzimele sunt dăunătoare .

Enzime poate cauza sensibilizare prin inhalare . A nu se inspira praful . Nu respira

pulverizare . În caz de contact cu ochii , clatiti imediat cu multă apă și se

Recomandările și datele cuprinse în această publicație sunt corecte la cele mai bune de

cunoștințele noastre . Deoarece utilizarea acestui material este dincolo de controlul nostru , nu ne asumăm

răspundere care ar putea rezulta din utilizarea produsului .Titlu: Re: Invertaza
Scris de: mirea-daniell din Noiembrie 02, 2014, 03:03:50 p.m.
http://forum-anunturi.apiardeal.ro/index.php?topic=3474.msg9720#msg9720
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: marian sima din Noiembrie 02, 2014, 09:59:47 p.m.
Inverteza este sirop invertit de zahar,contine 70%zahar si 30% apa.
Prietenul meu Plamen care detine magazinul apicol de la Ruse (cel de la autogara) a achizitionat un dispozitiv care realizeaza aceasta inverteza in cantitati industriale.

Pe 6 Noiembrie ajung in Ruse si cer mai multe date pentru prietenul meu Bio. :wink: :)

Am avut 5 kg de inverteza insa am dat-o la niste roi,am sa mai iau cateva kg ca sa-ti arat consistenta.

Pretul invertezei era de 0,75 euro kg.
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: D006 din Noiembrie 02, 2014, 10:05:40 p.m.
vorbiti de lucruri diferite !
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: marian sima din Noiembrie 02, 2014, 10:20:42 p.m.
Eu vorbesc de inverteza care este produsa ca hrana pentru albine.

Titlu: Re: Invertaza
Scris de: bucovineanu din Noiembrie 02, 2014, 10:31:09 p.m.
Mariane bio era interesat de un produs care sa realizeze invertirea zaharului. Tu vorbesti despre hrana invertita pentru albine.
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: bio din Noiembrie 02, 2014, 10:48:15 p.m.
Citat din: bucovineanu din Noiembrie 02, 2014, 10:31:09 p.m.
Mariane bio era interesat de un produs care sa realizeze invertirea zaharului. Tu vorbesti despre hrana invertita pentru albine.


Pe mine ma interesa enzima,-- INVERTAZA asa am inteles ca i-ar spune--,  care facea invertirea zaharului. Doream sa dau la albine zahar invertit artificial.

La ce posibilitati  am acum am abandonat ideia . Dau la albine F 40 cind doresc sa nu uzez albina si zahar in perioada calda.

Am F 40 de am vindut si la apicultori din zona la pret de 3,3-3,5 Ron/kg... ca albinele si-au facut singurele rezerve deajuns.

Titlu: Re: Invertaza
Scris de: D006 din Noiembrie 02, 2014, 10:51:02 p.m.
Citat din: bio din Noiembrie 02, 2014, 10:48:15 p.m.
Am F 40 de am vindut si la apicultori

esti sigur ca ai F40 ?  sau ai zeama dulce ?
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: bio din Noiembrie 02, 2014, 11:13:29 p.m.
Dragosh, este F 40...de la mama lui .... 20-22% parca umiditate si nu mai tin minte exact cite calorii are pe kg .

.. F 40 nu este chiar zeama cum este F 42 .

Daca vrei sa vorbim despre F-uri si alte siroape discutam cu placere .

Vreau sa incerc sa imi fac turte de iarna ajutindu-ma de LDX ca ala cristalizeaza foarte repede .
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: D006 din Noiembrie 02, 2014, 11:47:57 p.m.
ce inseamna F40 ?
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: marian sima din Noiembrie 03, 2014, 11:58:10 a.m.
Citat din: bucovineanu din Noiembrie 02, 2014, 10:31:09 p.m.
Mariane bio era interesat de un produs care sa realizeze invertirea zaharului. Tu vorbesti despre hrana invertita pentru albine.


Enzima care lucreaza la invertirea zaharului poate lucra si in abdomenul albinei aducand situatii neplacute.

Mai stiu pe unul care a omorat toti stupi dand la albine zahar nerafinat. :)
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: TDI din Noiembrie 03, 2014, 12:16:08 p.m.
Nu poate lucra in abdomenul albinei. Cand s-a terminat invertirea nu mai poate intra in reactie cu nimic, zaharoza fiind transformata in glucoza si fructuoza. Cine te opreste sa incalzesti la urma fondantul la 65 grade si s-o inactivezi, ca sa fii sigur.
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: D006 din Noiembrie 03, 2014, 01:37:55 p.m.
Citat din: TDI din Noiembrie 03, 2014, 12:16:08 p.m.
Cine te opreste sa incalzesti la urma fondantul la 65 grade si s-o inactivezi, ca sa fii sigur.

  Astfel cresti HMF-ul si faci un bors si mai mare.
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: marian sima din Noiembrie 03, 2014, 03:58:18 p.m.
Citat din: TDI din Noiembrie 03, 2014, 12:16:08 p.m.
Nu poate lucra in abdomenul albinei. Cand s-a terminat invertirea nu mai poate intra in reactie cu nimic, zaharoza fiind transformata in glucoza si fructuoza. Cine te opreste sa incalzesti la urma fondantul la 65 grade si s-o inactivezi, ca sa fii sigur.


Arata unde exista aceasta enzima invertaza?Modul ei de actiune si ca se opreste atunci cand i-ti inverteste zaharul.

Eu stiu ca sint enzime care transforma zaharul in alcol (cele din drojdia de bere) insa de enzima care doar inerteste zaharul nu am auzit si nici nu cred ca exista.

Enzimele nu se opresc din lucru decat prin proces chimic sau termic,daca ei o lingura de iaurt (ca si el contine enzime)si o adaugi in lapte fiert acele enzime vor lucra.

La fel face si maiaua de paine si c-am tot ce contine enzime.

Inainte de a cauta ce este invertaza  cautati ce este enzima si pe urma discutati.

ENZÍMĂ, enzime, s. f. Compus organic de natură proteică, prezent în celule vii, care catalizează procesele de sinteză și de degradare din organismele animalelor, plantelor și microorganismelor, producând și păstrând energie; ferment. - Din fr. enzyme.
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: marian sima din Noiembrie 03, 2014, 04:16:11 p.m.
Cateva spicuiri despre invertaza.

Obtinere

Printr-un proces controlat de fermentatie sub actiunea drojdiei Saccharomyces sp. (Kluyve-romyces) sau modificare genetica.

Metabolism si toxicitate

Exista posibilitatea formarii de toxine in timpul cresterii microorganismelor, utilizate pentru biosinteza enzimelor.
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: TDI din Noiembrie 03, 2014, 04:19:04 p.m.
În anul 1871 a fost descoperită invertaza, (o enzimă care grăbește conversia zahărului în glucoză și fructoză). wikipedia
Colegul Mirea Daniel vinde invertaza : "vand invertaza pentru invertirea enzimatica a zaharului. Se poate realiza atat fondant (gen apifonda ) invertit cat si sirop invertit gen apiinvert. Folosind invertaza aveti garantia de 100% ca produsul obtinut este din zahar si nu din mai stiu ce porumb modificat genetic precum si siguranta ca zaharul chiar se inverteste. Produsul este adus din SUA  si  este ambalat la flacon de 120 ml (4 oz), se foloseste la 120 de kg de zahar. In anumite conditii poate inverti o cantitate dubla de zahar" forumul de anunturi
Chinezii vand: http://www.alibaba.com/showroom/invertase.html
Standardul in Codex Alimentarius prevede 40 mg/kg HMF maxim la miere, dar la mierea tropicala prevede 80 mg/kg HMF.
Mierea ajunge la o concentraţie de HMF de 30mg/kg la dacă este expusă la temperatura de 40 grade Celsius timp de 20-50 de zile sau la 80 de grade pentru 2 ore.
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: TDI din Noiembrie 03, 2014, 05:57:28 p.m.
Primul care s-a prins de atitudinea asta a strutilor pare ca a fost Pliniu cel Batran (27 - 79 d.Hr) - Istoria naturala, cartea a zecea, capitolul 1: "...isi inchipuie, atunci cand isi ascund capul si gatul intr-un tufis, ca intregul lor corp este ascuns ".
:offtopic:
))/
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: marian sima din Noiembrie 03, 2014, 05:58:52 p.m.
Totusi este o drojdie,una modificata genetic provenita din drojdia de bere (Saccharomyces) si atata timp cat nu este inactivata poate sa dauneze albinelor.
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: mirea-daniell din Noiembrie 03, 2014, 06:18:22 p.m.
Vad ca sunt persoane care nu inteleg despre ce este vorba cand discutam despre invertaza. Albina inverteste nectarul (format in principal din dizaharide si ceva polizaharide) in miere (care este un amestec de monozaharide, fructoza si glucoza, in divese procente) tot cu ajutorul enzimei cu denumirea de invertaza. Si omul secrteta in interiorul intestinului subtire invertaza cu ajutorul careia isi sintetizeaza glucoza-combustibilul ce se arde in mitocondri. Este fals faptul ca invertaza ar avea efecte secundare, ea se regaseste ca enzima activa in miere si nu o inactiveaza nimeni, albinele o secreta si o pun in miere tocmai pentru a  realiza aceasta invertire cat mai spre !00%. Este adevarat ca in componenta nectarului avem si procente de fructoza respectiv glucoza direct secretate de flori. Acest lucru duce la o dezechilibrare a procentelor dintre fructoza si glucoza ceea ce duce la diferite sortimente de miere. Rolul invertazei se rasfrange direct asupra zaharozei spargand dizaharida in doua monozaharide si anume fructoza si glucoza. Ceea ce spune colegul despre inverteza probabil se refera la un produs ce rezulta in urma invertiri cu ajutorul invertazei sau poate fi ceva hidrolizat din porumb cu aceasta denumire.
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: marian sima din Noiembrie 03, 2014, 06:22:33 p.m.
E buna daca face  miere din zahar,totusi E 1103 se gaseste pe lista neagra.


Cele mai periculoase E-uri folosite in Romania
Nr. CEE   Aditivul   Functii tehnologice
E100   Curcumina   Colorant galben
E101   Riboflavina si riboflavin 5′-fosfatul   Colorant galben
E102   Tartrazina   Colorant galben
E104   Galben de quinolina   Colorant galben
E110   Galben FCF (galben oranj S)   Colorant galben
E120   Cochineal, acid carminic, carmine   Colorant rosu
E122   Azorubina, carmoizina   Colorant rosu
E123   Amarant   Colorant rosu
E124   Ponceau 4R, cochineal Red A   Colorant rosu
E127   Eritrozina   Colorant rosu
E128   Rosu 2G   Colorant rosu
E129   Rosu Ac   Colorant rosu
E131   Albastru patent V   Colorant albastru
E132   Indigotina, indigo carmin   Colorant albastru
E133   Albastru brillant FCF   Colorant albastru
E140   Clorofile si clorofiline   Colorant verde
E141   Complexe cu cupru ale clorofilelor   Colorant verde
E142   Verde S   Colorant verde
E150a   Caramel I   Colorant brun
E150b   Caramel II sulfit - caustic   Colorant brun
E150c   Caramel III-amoniac   Colorant brun
E150d   Caramel IV - sulfit amoniac   Colorant brun
E151   Negru brillant BN, negru PN   Colorant negru
E153   Carbune vegetal   Colorant negru
E154   Brun FK   Colorant brun
E155   Brun HT   Colorant brun
E160a   Caroteni (amestec de caroteni, b -caroteni)   Colorant galben-portocaliu
E160b   Anatto, bixina, norobixina   Colorant rosu portocaliu
E160c   Extract paprika (oleorezina), capsantina, capsorubina   Colorant rosu-carmin
E160d   Licopen   Colorant rosu
E160e   b -apo-8′-carotenal   Colorant rosu-portocaliu
E160f   Esterul etilic al acidului b- apo-8′-carotenoic   Colorant rosu-portocaliu
E160g   Canthaxantina   Colorant rosu
E162   Rosu de sfecla, betanina   Colorant rosu
E163   Antociani   Colorant rosu, violet, albastru
E170   Carbonat de calciu   Colorant de suprafata
E171   Dioxid de titan   Colorant de suprafata
E172   Oxizi de fier si hidroxizi de fier (oxizi de fier rosu, oxid de fier negru, oxid de fier galben)   Colorant de suprafata
E173   Aluminiu   Colorant de suprafata
E174   Arginit   Colorant de suprafata
E175   Aur   Colorant de suprafata
E180   Litol rubina BK   Colorant de suprafata
E200   Acid sorbic   Conservant
E201   Sorabt de sodiu   Conservant
E202   Sorbat de potasiu   Conservant
E203   Sorbat de calciu   Conservant
E210   Acid benzoic   Conservant
E211   Benzoat de sodiu   Conservant
E212   Benzoat de potasiu   Conservant
E213   Benzoat de calciu   Conservant
E214   Hidroxibenzoat de etil   Conservant
E215   Hidroxibenzoat de etil sodic   Conservant
E216   Hidroxibenzoat de propil   Conservant
E217   Hidroxibenzoat de propil sodic   Conservant
E218   Hidroxibenzoat de metil   Conservant
E219   Hidroxibenzoat de metil sodic   Conservant
E220   Anhidrida sulfuroasa   Conservant si antioxidant
E221   Sulfit de sodiu   Conservant si antioxidant
E222   Sulfit acid de sodiu (bisulfit de sodiu)   Conservant si antioxidant
E223   Disulfit de sodiu (metabisulfit de sodiu, pirosulfit de sodiu)   Conservant si antioxidant
E224   Disulfit de potasiu (metabisulfit de potasiu sau pirosulfit de potasiu)   Conservant si antioxidant
E225   Sulfit de potasiu   Conservant si antioxidant
E226   Sulfit de calciu   Conservant si antioxidant
E227   Sulfit acid de calciu   Conservant si antioxidant
E228   Sulfit acid de potasiu   Conservant si antioxidant
E230   Bifenil (difenil)   Conservant de suprafata
E231   Ortofenilfenol   Conservant de suprafata
E232   Ortofenilfenol de sodiu   Conservant de suprafata
E233   Tiabendazol   Conservant de suprafata
E234   Nizina   Conservant
E235   Natamicina (pimaricina)   Complex de suprafata
E239   Hexametiletetraamina   Conservant
E242   Bicarbonat de metil   Conservant
E249   Nitrit de potasiu   Conservant, agent de fixare culoare
E250   Nitrit de sodiu   Conservant, agent de fixare culoare
E251   Nitrat de sodiu   Conservant, agent de fixare culoare
E252   Nitrat de potasiu   Conservant, agent de fixare culoare
E260   Acid acetil glacial   Conservant, agent de reglare aciditate
E261   Acetat de potasiu   Conservant, agent de reglare aciditate
E262   Acetati de sodiu (acetat de sodiu, diacetat de sodiu)   Conservant, agent de reglare aciditate
E263   Acetat de calciu   Conservant, agent de reglare aciditate
E270   Acid lactic (L-, D-, DL)   Conservant, agent de reglare aciditate
E280   Acid propionic   Conservant
E281   Propionat de sodiu   Conservant
E282   Propionat de calciu   Conservant
E283   Propionat de potasiu   Conservant
E284   Acid boric   Conservant
E285   Borax (tetraborat de sodiu)   Conservant
E290   Anhidrida carbonica   Conservant, agent de carbonatare, gaz de conditionare
E296   Acid malic (DL-)   Conservant, agent de reglare aciditate
E297   Acid fumaric   Conservant, agent de reglare aciditate
E300   Acid ascorbic L-)   Antioxidant
E301   Ascorbat de sodiu   Antioxidant
E302   Ascorbat de cacliu   Antioxidant
E304   Esterii acidului ascorbic cu acizii grasi ascorbilpalmitat)   Antioxidant
E305   Ascorbilstearat   Antioxidant
E306   Extract bogat in tocoferoli   Antioxidant
E307   a- Tocoferol   Antioxidant
E308   g- Tocoferol   Antioxidant
E309   D- Tocoferol   Antioxidant
E310   Galat de propil   Antioxidant
E311   Galat de octil   Antioxidant
E312   Galat de dodecil   Antioxidant
E315   Acid erisorbic (izoascorbic)   Antioxidant
E316   Erisorbat de sodiu (izoascorbat de sodiu)   Antioxidant
E320   Butilhidroxianisol (BHA)   Antioxidant
E321   Butilhidroxitoluen (BHT)   Antioxidant
E322   Lecitina   Antioxidant, emulgator
E325   Lactat de sodiu   Agent sinergetic, umectant, agent de intarire
E326   Lactat de potasiu   Agenti sinergetic, agent de reglare aciditate, agent de tratare faina de grau
E327   Lactat de calciu   Agenti sinergetic, agent de reglare aciditate, agent de tratare faina de grau
E328   Lactat de amoniu   Agenti sinergetic, agent de reglare aciditate, agent de tratare faina de grau
E329   Lactat de magneziu   Agenti sinergetic, agent de reglare aciditate, agent de tratare faina de grau
E330   Acid citric   Agent de reglare aciditate, sechestrant
E331   Citrati de sodiu: citrat monosodic, citrat disodic, citrat trisodic   Agent de reglare aciditate, sechestrant, stabilizator
E332   Citrati de potasiu: citrat monopotasic, citrat tripotasic   Agenti de reglare aciditate, sechestrant, stabilizator
E333   Citrati de calciu: citrat monocalcic, citrat dicalcic, citrat tricalcic   Agent de reglare aciditate, sechestrant, stabilizator, emulgatori
E334   Acid tartric   Agent de reglare aciditate, sechestrant
E335   Tartrati de sodiu, tartrat monosodic, tartrat disodic   Agent de reglare aciditate, sechestrant, stabilizant
E336   Tartrati de potasiu: tartrat monopotasic, tartrat dipotasic   Agent de reglare aciditate, sechestrant, stabilizant
E337   Tartrat de sodiu si potasiu   Agent de reglare aciditate, sechestrant, stabilizant
E338   Acid fosforic   Agent de reglare aciditate, agent sinergetic
E339   Fosfati de sodiu: fosfat monosodic (ortofosfatmonosodic); fosfat dipotasic (ortofosfat dipotasic); fosfat tripotasic (ortofosfat tripotasic)   Agent de reglare aciditate, sechestranti, agenti de retinere a apei
E341   Fosfati de calciu: fosfat monocalcic (ortofosfat monocalcic); fosfat dicalcic (ortofosfat dicalcic); fosfat tricalcic (ortofosfat tricalcic)   Agent de reglare aciditate, agenti de tratare a fainii de grau, de intarire, texturanti, agenti de afanare, antiaglomeranti
E350   Malati de sodiu: malat de sodiu, malat acid de sodiu   Agenti de reglare aciditate, umectanti
E351   Malati de poatsiu: malat de potasiu, malat acid de potasiu   Agent de reglare aciditate
E352   Malati de calciu: malat acid de calciu; malat de calciu   Agent de reglare aciditate
E353   Acid metatartric   Agent de reglare aciditate, agent de inhibare a cristalizarii
E354   Tartrat de calciu   Agent de reglare, aciditate, agent de inhibare, stabilizare
E355   Acid adipic   Agent de reglare aciditate
E356   Adipat de sodiu   Agent de reglare aciditate
E357   Adipat de potasiu   Agent de reglare aciditate
E363   Acid succinic   Agent de reglare aciditate
E372c   Esterul citric al mono- si digliceridelor   Emulgator
E380   Citrat de triamoniu   Agent de reglare acidiatate
E385   Sarea de Ca a EDTA   Agent de conservare, sechestrant
E390   Tiodipropionat de stearil   Antioxidant
E400   Acid alginic   Substanta de ingrosare, stabilizator, substanta de gelificare
E401   Alginat de sodiu   Substanta de ingrosare, stabilizator, substanta de gelificare
E402   Alginat de potasiu   Substanta de ingrosare, stabilizator, substanta de gelificare
E403   Alginat de amoniu   Substanta de ingrosare, stabilizator, substanta de gelificare
E404   Alginat de calciu   Substanta de ingrosare, stabilizator, substanta de gelificare
E405   Propan 1,2 diolalginat   Substanta de ingrosare, emulgator, antispumant
E406   Agar   Substanta de ingrosare, stabilizant, substanta de gelificare
E407   Carrageenan   Substanta de ingrosare, stabilizant, substanta de gelificare
E410   Guma locust (Guma de Caruba)   Substanta de ingrosare, stabilizator
E412   Guma Guar   Substanta de ingrosare, stabilizator
E413   Guma Tragacanth   Substanta de ingrosare, stabilizator
E414   Guma Acacia (guma Arabica)   Substanta de ingrosare, stabilizator, emulgator
E415   Guma Xantan   Substanta de ingrosare, stabilizator, emulgator
E416   Guma Karaya   Substanta de ingrosare, stabilizator, emulgator
E417   Guma Tara   Substanta de ingrosare, stabilizator, emulgator
E418   Guma Gellan   Substanta de ingrosare, stabilizator, emulgator
E420   Sorbitol si sirop de sorbitol   Edulcorant, umectant, stabilizant, agent crioprotector, agent de scadere a punctului de congelare
E421   Manitol   Edulcorant, umectant, stabilizant, agent crioprotector, agent de scadere a punctului de congelare
E422   Glicerol   Umectant, substanta de diluare (purtator), substanta de intarire
E432   Polioxietilen sorbitan monolaurat (Polisorbat 20)   Emulgator
E433   Polioxietilen sorbitan monooleat (Polisorbat 80)   Emulgator
E434   Polioxietilen sorbitan monopalmitat   Emulgator
E435   Polioxietilen sorbitan monostearat (Polisorbat 60)   Emulgator
E436   Polioxietilen sorbitan tristearat (Polisorbat 65)   Emulgator
E440   Pectine: pectina, pectina amidata   Substanta de ingrosare, stabilizator, substante de gelificare
E442   Sarurile de amoniu ale acidului fosfatidic   Emulgator
E444   Acetat izobutirat de zaharoza   Emulgator, stabilizant
E445   Esterii glicerolului cu rasini de lemn   Emulgator, stabilizant
E450   Difosfati: difosfat disodic, difosfat trisodic, difosfat tetrasodic, difosfat dipotasic, difosfat tetrapotasic, difosfat dicalcic, difosfat acid de calciu   Emulgatori, stabilizatori, agenti de reglare aciditate, agenti de afanare chimica, sechestranti, agenti de hidratare/retinere apa
E451   Trifosfati: trifosfat pentasodic, trifosfat pentapotasic   Sechestranti, agenti de reglare aciditate, agenti de texturare, agenti de hidratare/retinere apa
E452   Polifosfati: polifosfat de sodiu, polifosfat de potasiu, polifosfat de Ca si Na, polifosfat de Ca   Emulgatori, stabilizatori, sechestranti, substante de sechestrare, agenti de hidratare/retinere apa
E460   Celuloza: celuloza microcristalina, celuloza pulbere   Emulgator, antiaglomerant, agent de texturare, dispersant
E461   Metilceluloza   Substanta de ingrosare, emulgator, stabilizator
E463   Hidroxipropil celuloza   Substanta de ingrosare, emulgator, stabilizator
E464   Hidroxipropilmetilceluloza   Substanta de ingrosare, emulgator, stabilizator
E465   Etilmetil celuloza   Substanta de ingrosare, emulgator, stabilizator, spumant
E466   Carboximetil celuloza sodica   Substanta de ingrosare, stabilizator
E470a   Sarurile de Na, K, Ca ale acizilor grasi   Emulgatori, stabilizanti, antiaglomeranti
E470b   Sarurile de Mg ale acizilor grasi   Emulgatori, stabilizanti, antiaglomeranti
E471   Mono si digliceride acizilor grasi   Emulgatori, stabilizatori
E472a   Esterii acidului acetic cu mono- si digliceridele   Emulgatori, stabilizatori, sechestranti
E472c   Esterii acidului lactic cu mono- si digliceridele   Emulgatori, stabilizatori, sechestranti
E472d   Esterii acidului tartric cu mono- si digliceridele   Emulgatori, stabilizatori, sechestranti
E472e   Esterii mono si diacetil tartric ai mono si digliceridelor   Emulgatori, stabilizatori, sechestranti
E472f   Amestec de esteri acetici si tartrici ai mono si digliceridelor   Emulgatori, stabilizatori, sechestranti
E473   Esteri zaharozei cu acizii grasi   Emulgatori
E474   Sucrogliceridele   Emulgatori
E476   Poliglicerolpoliricinoleat   Emulgatori
E477   Esterii 1,2 propan diolului cu acizii grasi   Emulgatori
E479b   Ulei de soia oxidat termic in reactie cu mono- si digliceridele   Emulgatori
E481   Stearoil 2-lactilat de Na   Emulgator, stabilizator
E482   Stearoil - 2-lactilat de Ca   Emulgator, stabilizator
E483   Stearoil tartrat   Emulgator, stabilizator, agent de tratare a fainii
E491   Sorbitan monostearat   Emulgator
E492   Sorbitan tristearat   Emulgator
E493   Sorbitan monolaurat   Emulgator
E494   Sorbitan momooleat   Emulgator
E495   Sorbitan monopalmitat   Emulgator
E500   Carbonat de sodiu: carbonat acid de sodiu, sesquicarbonat de sodiu   Agenti de reglare aciditate, agenti de afanare chimica, antiaglomerant
E501   Carbonati de potasiu   Agenti de reglare aciditate, stabilizanti
E503   Carbonati de amoniu: carbonat de amoniu, carbonat acid e amoniu   Agenti de reglare aciditate, agenti de afanare chimica
E504   Carbonati de magneziu: carbonat de magneziu, carbonat acid de amoniu   Agenti de reglare aciditate, antiaglomeranti, fixatori de culoare
E507   Acid clorhidric   Agent de reglare aciditate
E508   Clorura de potasiu   Gelifiant
E509   Clorura de calciu   Substanta de intarire
E511   Clorura de magneziu   Agent de intarire
E512   Clorura stanoasa   Agent de fixare culoare
E513   Acid sulfuric   Substanta de reglare aciditate
E514   Sulfati de sodiu: sulfat de sodiu, sulfat acid de sodiu   
E515   Sulfati de potasiu: sulfat de potasiu, sulfat acid de potasiu   
E516   Sulfat de calciu   
E519   Sulfat cupric   Agent de fixare culoare, agent de conservare
E520   Sulfat de aluminiu   Agent de intarire
E521   Sulfat de aluminiu si sodiu   Agent de intarire
E522   Sulfat de aluminiu si potasiu   Agent de intarire
E523   Sulfat de aluminiu si amoniu   Stabilizant, agent de intarire
E524   Hidroxid de sodiu   Agent de reglare, p H
E525   Hidroxid de potasiu   Agent de reglare, p H
E526   Hidroxid de calciu   
E527   Hidroxid de amoniu   
E528   Hidroxid de magneziu   
E530   Oxid de magneziu   Antiaglomerant
E535   Ferocianura de sodiu   Antiaglomerant
E536   Ferocianura de potasiu   Antiaglomerant
E538   Ferocianura de calciu   Antiaglomerant
E541   Fosfat acid de aluminiu si sodiu   
E542   Fosfat de oase (in principal fosfat de calciu tribazic)   Aglomerant, emulgator, agent de retinere a apei
E551   Dioxid de siliciu (silice amorfa)   Antiaglomerant
E553a   Silicat de magneziu   Antiaglomerant, pulbere pentru pulverizare uscata
E553b   Talc   
E554   Silicat de aluminiu si sodiu   Aglomerant
E555   Silicat de aluminiu si potasiu   Aglomerant
E556   Silicat de aluminiu si calciu   Aglomerant
E558   Bentonita   Aglomerant agent de limpezire
E559   Silicat de aluminiu (caolin)   Aglomerant
E560   Silicat de potasiu   Aglomerant
E570   Acizi grasi   Agenti de glasare, agenti antispuma
E574   Acid gluconic   
E575   Glucono - d -lactona   Agent de acidifiere, agent de afanare
E576   Gluconat de sodiu   
E577   Gluconat de potasiu   
E579   Gluconat de calciu   Agent de intarire
E620   Acid glutamic   Potentator de aroma
E621   Glutamat monosodic   Potentator de aroma
E622   Glutamat monopotasic   Potentator de aroma
E623   Glutamat de calciu   Potentator de aroma
E624   Glutamat monoamonic   Potentator de aroma
E625   Glutamat de magneziu   Potentator de aroma
E626   Acid guanilic   Potentator de aroma
E627   5′-Guanilat disodic   Potentator de aroma
E628   5′-Guanilat dipotasic   Potentator de aroma
E629   5′-Guanilat de calciu   Potentator de aroma
E630   Acid inozinic   Potentator de aroma
E631   5′-Inozinat disodic   Potentator de aroma
E632   5′-Inozinat dipotasic   Potentator de aroma
E633   5′-Inozinat de calciu   Potentator de aroma
E634   5′- Ribonucleotide calcice   Potentator de aroma
E635   5′- Ribonucleotide disodice   Potentator de aroma
E636   Maltol   Potentator de aroma
E637   Etilmaltol   Potentator de aroma
E640   Glicocol si sarurile sale   Modificator de aroma
E641   L-Leucine   Modificator de aroma
E912   Esterii acidului montan   Agent de glasare
E914   Ceara de polietilena oxidata   Agent de glasare
E922   Persulfat de potasiu   Agent de tratare faina
E927b   Carbamida   Agent de tratare faina
E930   Citrat de monoizopropil   Agent de conservare
E938   Argon   Gaz pentru ambalare sub atmosfera inerta
E939   Helium   Gaz pentru ambalare sub atmosfera inerta
E941   Azot   Gaz pentru ambalare sub atmosfera inerta
E942   Oxid de azot   Solvent
E948   Oxigen   Gaz propulsor
E950   Acesulfam K   Edulcorant
E951   Aspartam   Edulcorant
E952   Acid ciclamic si sarurile de Na, K, Ca   Edulcorant
E953   Izomalt (isomaltitol)   Edulcorant, stabilzant, umectant, agent crioprotector
E954   Zaharina si sarurile de Na, K, Ca   Edulcorant
E957   Thaumatina   Edulcorant
E959   Neohisperidina   Edulcorant
E965   Malitol si sirop de malitol   Edulcorant, stabilzant, umectant, agent crioprotector
E966   Lactitol   Edulcorant, stabilzant, umectant, agent crioprotector
E967   Xilitol   Edulcorant, stabilzant, umectant, agent crioprotector
E999   Extract de Quillaia   Spumant
E1100   Amilaza   Agent de tratare faina
E1101   Proteaze   Agent de tratare faina, agenti de fragezire carne, agenti pentru obtinere aromatizanti si potentatori de aroma, agenti de stabilizare vinuri, bere
E1102   Glucozoxidaza   Antioxidant, agent de tratare faina
E1103   Invertaza   Agent de hidroliza a zaharozei, agent de stabilizare
E1104   Lipaza   Agent de scindare a grasimilor si de obtinere a aromatizantilor
E1105   Lizozim   Conservant
E1200   Polidextroza A, N   Substanta de ingrosare, umectant, stabilizant, substanta de balast, de texturare
E1201   Polivinil pirolidona   Substanta de ingrosare, umectant, stabilizant, substanta de balast, de texturare
E1202   Polivinilpolipirolidona   
E1404   Amidon oxidat (amidon fluid)   Amidon cu capacitate de umflare redusa la tratament termic. Amidon cu vascozitate redusa
E1410   Fosfat de amidon (amidon monofosfat)   Substanata de ingrosare, stabilizator, liant
E1412   Fosfat de diamidon (amidon reticulat cu oxiclorura de fosfor sau trimeta fosfat de sodiu)   Substanata de ingrosare pentru alimente tratate termic la temperaturi >110° C, pentru alimente acide, subtanta de stabilizare, liant
E1413   Fosfat de diamidon fosfat   Substanta de ingrosare, liant, stabilizator
E1414   Fosfat de diamidon acetilat   Substanta de ingrosare, liant, stabilizator
E1420   Amidon acetilat (ester)   Limitarea retrogradarii amidonului (stabilizare), reducerea temperaturii de gelatinizare. Suprima fenomenele legate de retrogradare: cresterea vascozitatii, gelificarea, sinereza. Se utilizeaza in alimentele conservate la 4° C, alimente congelate, alimente conservate pentru o perioada indelungata.
E1422   Adipat de diamidon acetilat   Substanta de ingrosare pentru alimente tratate termic la temperaturi >110° C, pentru alimente acide, substanta de stabilizare, liant
E1440   Amidon hidroxipropilat (eter)   Limitarea retrogradarii amidonului (stabilizare), reducerea temperaturii de gelatinizare, suprimarea fenomenelor legate de retrogradare: cresterea vascozitatii, gelificare, sinereza. Se utilizeaza in alimentele conservate la 4° C, alimente congelate, alimente conservate pentru o perioada indelungata.
E1442   Fosfat de diamidon hidroxipropilat   Substante de ingrosare, emulgator
E1450   Octenul succinat de amidon (ester)   Substante de ingrosare, substante de emulgare
E1520   Propilenglicol   Umectant, dizolvantTitlu: Re: Invertaza
Scris de: dan sebastian din Noiembrie 03, 2014, 09:14:54 p.m.
Si de ce se foloseste in ind alimentara pre scara larga ?
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: mirea-daniell din Noiembrie 03, 2014, 09:28:47 p.m.
Daca o luam printre randuri....si sarea este un e si multe altele. Eu ce stiu este ca invertaza nu are contraindicatii.
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: nickialomita din Noiembrie 03, 2014, 09:38:28 p.m.
Caut de ceva vreme sa cumpar invertaza dar nu am gasit. Oricum nu vreau sa cumpar in cantitati f mari . Daca stiti de unde putem sa cumparam postati ceva . Cred ca putem sa facem spre sxemplu apifonda sau alte siropuri necesare in apicultura.
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: bucovineanu din Noiembrie 03, 2014, 09:47:45 p.m.
Citat din: mirea-daniell din Noiembrie 03, 2014, 09:28:47 p.m.
Daca o luam printre randuri....si sarea este un e si multe altele. Eu ce stiu este ca invertaza nu are contraindicatii.

Sarea nu este un "E". Se foloseste un antiaglomerant in sarea ambalata pentru a preveni formarea de bulgari.
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: dan sebastian din Noiembrie 03, 2014, 09:51:51 p.m.
Si sarea si eurile fac acelasi lucru. Maresc perioada de stocare a hranei. De aia e lozinca de la tv lasati sarea si zaharul in exces.
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: marian sima din Noiembrie 03, 2014, 10:58:22 p.m.
Ajuns pe la targurile apicole mi-a fost dat sa vad cum anumite persoane promovau produse pentru apicultura.
Spuneau ca fac bine albinelor si sant foarte bune insa intrand in dialog cu ei si intrebandu-i am ramas surprins ca i-mi spuneau.
-Stiti eu nu am albine dar acest produs e foarte bun pentru albine, da rezultate.

Inainte de a crede ceva eu fac o analiza sistematica,ori acest produs nu raspunde din nici un punct de vedere.
Nu se da un exemplu ca e sau a fost folosit in apicultura.
Spune ceva TDI ca produsul se regaseste in China ,adica la aia care se urca in pomi sa polenizeze pomi deoarece nu mai au albine.

La o scurta analiza pe net reiese ca produsul deriva din ceva modificat genetic,ori acest lucru nu i-mi place.

Singurul mod de a emite un punc de vedere este testarea produsului,numai testarea pe o anumita perioada de timp poate arata cat de benefic sau nebenefic este.

Poate fi bun sau dimpotriva poate fi rau,insa sa administrez acest produs dintr-o data la toate familiile ca x spune ce e bun,eu nu fac lucrul acest sa-l faca cine o vrea.

Sarea nu e acelasi lucru cu E-urile,sarea se elimina foarte repede din organism pe cand E-urile nu.
Unele E-uri contin metale grele si produse cancerigene.
Altele provoaca chiar dereglari hormonale cea ce sarea nu face.

Titlu: Re: Invertaza
Scris de: Cris din Noiembrie 03, 2014, 11:56:29 p.m.
Citat din: dan sebastian din Noiembrie 03, 2014, 09:51:51 p.m.
Si sarea si eurile fac acelasi lucru. Maresc perioada de stocare a hranei. De aia e lozinca de la tv lasati sarea si zaharul in exces.

mai exact pana si sare a ajuns sa contina e-uri cum spunea si dl. bucovineanu acel antiaglomerant prezent in sarea iodata

Activitatea enzimelor este influenţată de mai mulţi factori:

    - temperatura optimă de activitate, (enzimele sunt total distruse la 80°C, iar la temperatură scăzută se conservă);
    - reacţia mediului, (enzimele din miere au pH între 4-7, pH-ul mic favorizând activitatea invertazei, iar pH-ul mare, pe cea a amilazei);)
    - prezenţa electroliţilor poate stimula sau inhiba activitatea enzimelor;
    - influenţa razelor ultraviolete are, de asemenea, efect asupra activităţii enzimatice.

Principalii fermenţi din mierea de albine sunt carbohidrazele, iar dintre acestea:

    - invertaza şi zaharaza (sucraza), acţionează asupra zaharozei, scindând-o în glucoză şi fructoză;
    amilaza:
        - alfa amilaza (amilaza dextrinogenă), acţionează asupra amidonului pe care îi transformă iniţial în dextrine, iar în final în maltoză;
        - beta amilaza (amilaza zaharogenă), acţionează asupra amidonului pe care îi transformă direct în maltoză;

Apicultura Wiki  (http://ro.beekeeping.wikia.com/wiki/Miere)

din cate stiu eu Ph-ul mieri e undeva la 3 deci mierea e usor acida

   (http://www.alcalinia.ro/images/stories/content/tabel_pH.png)
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: bio din Noiembrie 04, 2014, 12:36:26 a.m.
Citat din: marian sima din Noiembrie 03, 2014, 11:58:10 a.m.
.....

Mai stiu pe unul care a omorat toti stupi dand la albine zahar nerafinat. :)


Marian, poate au murit familiile respective din alt motiv. Eu am mai folosit zahar roshu la hranirea albinelor si nu am simtit sa fie probleme. Si am dat perioada mai mare adica toata primavara pina in floarea soarelui bineinteles doar in perioadele fara cules .

-- sau poate au fost probleme dar familia fiind pe crestere nu am observat eu-- dar cum stau destul de mult linga familii nu am observat nik dubios ca in colectoarele de polen sigur as fi observat o mortalitate exagerata .
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: D006 din Noiembrie 04, 2014, 12:54:54 a.m.
Citat din: dragos2006 din Noiembrie 02, 2014, 11:47:57 p.m.
ce inseamna F40 ?

Nea Bio revin cu intrebarea de mai sus !
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: bio din Noiembrie 04, 2014, 01:01:40 a.m.
Sal < Dragosh..:)

.. nu inteleg la ce te referi.

La ce te referi mai exact...
--ai vrea denumirea exacta..??. Denumirea care o au  cei de la Razgrad, a celor din Ungaria sau de la Agrana..??
--.Ce ar insemna ala f 40... Ce am observat la F-uri ca F si numaruyl este in strinsa legatura aproximativa cu priovire la cit la % are fructoza..
-- in Ro il gasesesti sub denumirea de Apimera la cei de la Filomera.--sau cel putin asa stiu ca eu il aduceau.

Spune-mi exact ce ai vrea sa stii.....cu toate, ca nu cred eu ca tu nu stii ceva..:) .
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: D006 din Noiembrie 04, 2014, 01:04:15 a.m.
e simplu , ce inseamna F 40 , ai spus ca esti expert si ai cumparat o cantitate mare din acest produs .
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: bio din Noiembrie 04, 2014, 01:10:41 a.m.
..poate sunt cam obosit, dar tot nu inteleg intrebarea ta.

De ce ii spune F 40..? ..--F 40 ii spune multa lume si care ii spun asa stiu ce este.

Care este denumirea lui exacta la producator o vrei..??

.. Care este denumirea sub care este vindut ca apisirop in Ro....?

Expert asa mare nu cred ca sunt.... doar ca mi-am format o parere despre el in folosirea lui pe parcursul mai multor ani .
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: bio din Noiembrie 04, 2014, 01:11:47 a.m.
vrei buletin de analiza..??
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: D006 din Noiembrie 04, 2014, 01:30:51 a.m.
eu fara buletin de analiza care sa demonstreze ca este F 40 nici nu as cumpara . Multi apicultori sunt tepuiti cu fel si fel de sacazuri dulci de 0,7 lei/ kg. vandute pe post de F40.
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: bio din Noiembrie 04, 2014, 10:34:48 p.m.
Citat din: dragos2006 din Noiembrie 04, 2014, 01:30:51 a.m.
eu fara buletin de analiza care sa demonstreze ca este F 40 nici nu as cumpara . Multi apicultori sunt tepuiti cu fel si fel de sacazuri dulci de 0,7 lei/ kg. vandute pe post de F40.


Melasa parca are pret sub 1 ron si difera mult de F-uri . Doar sa nu fi avut in mina F40 sa poti incurca melasa cu F 40 .
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: D006 din Noiembrie 04, 2014, 10:56:10 p.m.
Taticu esti total paralel cu subiectul . Hai sa reveni la invertaza ca m-ai lamurit cum sta treaba cu F40 . :D
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: bio din Noiembrie 04, 2014, 11:15:43 p.m.
Citat din: dragos2006 din Noiembrie 04, 2014, 10:56:10 p.m.
Taticu esti total paralel cu subiectul . Hai sa reveni la invertaza ca m-ai lamurit cum sta treaba cu F40 . :D


Dragosh ca tot te crezi un pic destept.....  nu-mi aduc aminte s-o fi cunoscut pe maica-ta ...sau cine stie ca vad ca tu stii ceva ... =))

Am folosit termenul de "melasa" ca mi-a dat cineva care lucreaza la o crama de linga Cernavoda,  un sirop cam roshcovan spunind ca este sirop de melasa ei folosindul la producerea de vin sau tuica .

..si daca sunt eu paralel cu F 40 ia fa tu lumina ca te arati "destept" .
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: nickialomita din Noiembrie 04, 2014, 11:36:19 p.m.
Totusi....daca gaseam de unde sa cumparam invertaza ne lamuream. Caut de vre-o 7 luni.
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: D006 din Noiembrie 05, 2014, 12:12:03 a.m.
  vezi ca a dat anunt cineva ca vinde invertaza .

  PS. Bio daca nu as sti ca ai o problema la "mansarda"  si-as fi raspuns pe masura . Eu nu lovesc in oameni bolnavi . Numai bine !
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: bio din Noiembrie 05, 2014, 12:25:20 a.m.
Citat din: dragos2006 din Noiembrie 04, 2014, 10:56:10 p.m.
Taticu esti total paralel cu subiectul . Hai sa reveni la invertaza ca m-ai lamurit cum sta treaba cu F40 . :D


Fiule, daca eu sunt paralel ia spune tu cu sta treaba exact.

Citat din: dragos2006 din Noiembrie 05, 2014, 12:12:03 a.m.
...
  PS. Bio daca nu as sti ca ai o problema la "mansarda"  si-as fi raspuns pe masura . Eu nu lovesc in oameni bolnavi . Numai bine !


Nici eu nu lovesc in oameni bolnavi .......dar  apreciez  "dromaderii" modesti...
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: dan sebastian din Noiembrie 05, 2014, 03:50:28 p.m.
Daca nu are prienteni care lucreaza la vreo fabrica de dulciuri sa-i faca rost de invertaza dati_i vreun furnizor asiatic de incredere, nu vreunu de-i trimite praf de creta in loc de invertaza. De pe alibaba poti sa ti iei si tepe.
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: mirea-daniell din Noiembrie 05, 2014, 05:08:02 p.m.
Ca  tot discutati despre invertaza si nu prea stiti despre ce vorbiti. Ce vedeti pe alibaba sub forma de "praf de creta" este altceva si nicidecum invertaza. Enzima pe care eu o am spre vanzare este adusa din SUA si poate oricine sa isi comande dar tot la celeasi preturi o sa junga pentru ca se plateste TVA la vama si costa mult si transportul . Trebuie sa vina prin curierat rapid si  special caci altefel daca se aduce la posta normala unde poate face si o luna  isi pierde din capacitatea de invertire si ati dat banii degeaba pe ea. Enzima invertaza se foloseste in mod curent in produsele de cofetarie, o puteti gasi si in germania sub denumirea de invertin unde ajunge daca nu ma insel cam la 200 de euro litrul fara transport. Dezavantajul major este ca trebuie luata o cantitate mai mare, nu dau la doze mici cum se gaseste in SUA. In SUA se gaseste si la 30 ml dar este mai scumpa. pe mine m-a preocupat de foarte mult timp subiectulsi m-am documentat intens despre aceasta enzima. Invertirea zaharului cu invertaza nu schimba culoarea siropului , acesta ramane  la aceeasi culoare a siropului fara enzima. Stim cu totii ca invertirea chimica cu ajutorul aciizilor slabi gen sare de lamaie duce la o culoare galbuie a siropului si o crestere substantiala a HMF-lui din siropul obtinut. Cu cat dorim o invertire mai mare a zaharului trebuie sa tinem mai mult oala pe foc si se deterioreaza o cantitate de fructoza  proportionala cu timpul de expunere la temperatura care depaseste 110 grade celsius. La invertirea cu enzima invertaza acest lucru nu se intmpla pentru ca de la 60 de grade enzima se deterioreaza si isi pierde capacitatea de invertire. Temperatura optima de lucru este de 55 de grade dar se realizeaza si la temperatura mediului ambiant in cateva zile.(temperaturi peste 10 grade ideal 20-25)
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: marian sima din Noiembrie 05, 2014, 05:19:55 p.m.
Tehnic vorbind toate-s bune si frumoase insa dv a-ti folosit produsul obtinut?
A-ti dat la albine acel sirop invertit?
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: nickialomita din Noiembrie 06, 2014, 09:05:49 p.m.
Sau ati incercat sa faceti "apifonda" ? Ar merge?
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: mirea-daniell din Noiembrie 09, 2014, 09:37:34 p.m.
Am facut zahar invertit gen  apiinvert, o sa ma ocup si de produsul soilid gen apifonda. Cand o sa am mai multe informatii o sa postez rezultatele. Intreba cineva daca am dat la famiiliile de albine. As mintii daca as spune ca am dat la toti stupii pe care ii detin. Nu ca nu as fi facut-o cu tota convingerea ci pur si simplu ca am avut produsul in mana in 15 octombrie si era prea tarziu deja terminasem pe 1 septembrie cu complectarea rezervelor. Am dat totusi la 2 famiili si vad ca pana acum este totul Ok. Am incercat si ceva fondant dar inca nu ma pronunt...mai sunt ceva chestiuni de finete in prepararea produsului.
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: stefan1 din Decembrie 03, 2014, 08:31:44 a.m.
  A pus un coleg pe alt topic acest link, unde este prezentata o oferta, cred, interesanta. Il pun si aici, mai usor de gasit de cei interesati de subiect:
      http://shop.lorannoils.com/candy/specialty-ingredients/invertase-%28fermvertase%29
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: oroles din Decembrie 03, 2014, 08:26:37 p.m.
Nu scrie ce cantitate se poate inverti cu acea sticluta. Invertirea se face la cald sau la rece?
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: mirea-daniell din Decembrie 05, 2014, 12:39:18 a.m.
In mod normal se foloseste un mililitru pe kilogramul de zahar(nu pe litrul de sirop). In cazul in care nu este graba atunci se poate pune la jumatate. Invertirea optima si rapida se face la 55 de grade, eu am facut o mini camera termostatata din polistiren extrudat iar ca sursa de caldura am luat partea unui incubator si am marit temperatura la 43 de grade celsiu (o folosesc si la decristalizarea mierii cristalizate). Introduc cam 60 de kilograme de zahar in proportie de 3:1 cu apa( dizolvat pe aragaz apoi cand  siropul se raceste si ajunge la 40 de grade introduc enzima si omogenizez, apoi il introduc in decristalizator si il mai tin 24 de ore). Acum ca este caldura la calorifer tin amestecul in bidoane de 5 litri langa calorifer
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: danyy din Decembrie 08, 2014, 01:42:44 a.m.

Aveti aici doi furnizori de aici, din uk

http://www.makebake.co.uk/natural-invertase-lorann-flavouring-oils-1oz

http://www.thecakedecoratingcompany.co.uk/invertase-natural-lorann-oils-1oz

Puteti comanda de pe cele doua saituri trimet si in romania :cu plăcere:
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: teoalbina din Decembrie 08, 2014, 09:51:27 a.m.
Citat din: mirea-daniell din Noiembrie 05, 2014, 05:08:02 p.m.
Ca  tot discutati despre invertaza ... Enzima pe care eu o am spre vanzare este adusa din SUA si poate oricine sa isi comande dar tot la celeasi preturi o sa junga pentru ca se plateste TVA la vama si costa mult si transportul ... Temperatura optima de lucru este de 55 de grade dar se realizeaza si la temperatura mediului ambiant in cateva zile.(temperaturi peste 10 grade ideal 20-25)

si care sunt cantitatile si preturile de comercializare pe care le aveti disponibile?
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: marian sima din Ianuarie 08, 2016, 10:12:48 p.m.
Experiment facut de mine.
Am facut sirop invertit de zahar,jumatate de butoi de 200 litri ,consistenta siropului 2 parti zahar 1 parte apa.A doua zi dupa ce sa racit am adaugat 5-6 kg miere cristalizata de floarea soarelui.Acest sirop timp de 3 saptamani a fost amestecat o data pe zi pentru o invertire maxima.Pe urma sa dat la albine pentru complectare.
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: marian sima din Ianuarie 08, 2016, 10:15:41 p.m.
La un moment dat am vazut ca cuiburile trebuiesc mai restranse si am mai extras din ramele cu sirop,a mai avut un 8% miere de mana pe ele.Asta e produsul extras.Eu il voi folosi dupa 15 ianuarie in loc de turte.
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: marian sima din Ianuarie 08, 2016, 10:20:20 p.m.
Asa ca invertaza din miere lucreaza destul de bine.In imagine un borcan in care continutul este jumatate sirop din butoi si jumatate sirop extras din rame +cei 8%miere.
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: bio din Ianuarie 08, 2016, 10:21:06 p.m.
Citat din: marian sima din Ianuarie 08, 2016, 10:12:48 p.m.
Experiment facut de mine.
Am facut sirop invertit de zahar,jumatate de butoi de 200 litri ,consistenta siropului 2 parti zahar 1 parte apa.A doua zi dupa ce sa racit am adaugat 5-6 kg miere cristalizata de floarea soarelui.Acest sirop timp de 3 saptamani a fost amestecat o data pe zi pentru o invertire maxima.Pe urma sa dat la albine pentru complectare.


Sal Marian.,..
..ma intereseaza exact cum ai realizat invertirea..??...sau numai ai corectat PH-ul siropului .

Trebuie facuta  diferenta intre corectarea PH-ului cu ajutorul sarii de lamiie a siropului .... si invertirea reala a unui sirop de zahar cu ajutorul acelei enzime care face  ruptura zaharozei in fructoza si glucoza .Titlu: Re: Invertaza
Scris de: bio din Ianuarie 08, 2016, 10:22:08 p.m.
Citat din: marian sima din Ianuarie 08, 2016, 10:20:20 p.m.
Asa ca invertaza din miere lucreaza destul de bine.In imagine un borcan in care continutul este jumatate sirop din butoi si jumatate sirop extras din rame +cei 8%miere.


aa... de aici ai luat enzima... :bravo:...

Pina sa postez eu intrebarea tu dadusei deja raspunsul... :lol:
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: marian sima din Ianuarie 08, 2016, 11:19:09 p.m.
Mierea cristalizata lucreaza ca maiaua sau ca enzimele din iaurt,cu o mica parte transformi si restul materiei.
Daca siropul ivertit de mine avea 3parti zahar si o parte apa rezulta un sirop de consistenta mieri si siropul cristalizat care se vede in butoi avea cristale mai mici.Albina a eliminat surplusul de apa si produsul rezultat e tare precum o miere cristalizata (normal) la aceasta data .Produsul din borcan este si el tare.
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: ursulescu din August 07, 2016, 12:47:14 p.m.
       Domnilor,

  Fac câteva precizări: sunt necesare datorită situației în care se găsesc albinele acum; vine toamna și nebunia cu siropurile.
  Invertaza nu este recomandată pentru uzul curent, necesită un minim de condiții - relativ greu de indeplinit acasă.
  Apinvertul poate fi folosit, din pacate e scump și rar folosit. Invertirea cu acizi ar trebui total interzisă când e vorba de albine.
  Hidrolizatul de porumb e făcut cu un altfel de enzime, de un milion de ori mai active ca invertaza. E total toxic pentru om și albine. Bun, și atunci de ce este admis în consum? Nu s-a știut, recent cercetarea a spus fără echivoc că dacă e consumat în cantități mari (majoritatea prăjiturilor sunt făcute cu fructoză din porumb) și pe termen lung este un pericol major pentru sănătate. În plus este o industrie uriașă în spatele fructozei industriale.
  Dar de ce vreți să faceți cea ce albinele știu să facă cel mai bine?
  Administrați zahăr cu un ph de 3,5-5 și/sau ceaiuri din plante. Cu aproximare o ligură de oțet de 9 grade/kg zahăr rezolvă problema. Nu folosiți zeamă de lămâie, sare de lămâie, alți acizi în afara oțetului. Nu folosiți frucoza industrială, o mare parte a problemelor cu care se confruntă albinele se datorează și utilizării fructozei industriale.

 
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: tinumaftei din August 07, 2016, 02:04:44 p.m.
Invertirea zaharozei din zahar in doua molecule de fructoză, respectiv glucoza nu se face decât în prezența enzimei numită inverzaza. Restul e poveste. Nici un acid (nici acetic) si nici un ceai nu poate face asta. Albinele consumă zaharoza, secretă invertaza si "produc" miere.
Sa ma repet: restul e poveste!!!!!!!
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: ursulescu din August 09, 2016, 09:52:35 p.m.

      S-a înteles greșit , nu am făcut precizarea: așa este niciun acid nu invertește - prezența oțetului doar pentru corectarea ph-ului
  siropului
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: ursulescu din August 09, 2016, 09:59:51 p.m.

   Ceaiurile au rolul lor foarte exact. Mă rog ... dacă există povești mai adânci - suntem doar pe internet ... Între ceaiuri(sigur, unele dintre ele) și enzime ar exista oarece legături. În unele zone din țară și pentru unele persoane probabil nu este adevărat.
   În definitiv, faceți cum doriți!
Titlu: Re: Invertaza
Scris de: tinumaftei din August 10, 2016, 02:53:28 a.m.
Citat din: ursulescu din August 09, 2016, 09:59:51 p.m.

   Ceaiurile au rolul lor foarte exact. Mă rog ... dacă există povești mai adânci - suntem doar pe internet ... Între ceaiuri(sigur, unele dintre ele) și enzime ar exista oarece legături. În unele zone din țară și pentru unele persoane probabil nu este adevărat.
   În definitiv, faceți cum doriți!

Chimia e chimie pe orice meridian al globului, darami te pe zone din tara! Ce legatura ar putea sa fie intre ceaiuri si enzime, in speta invertaza? Daca era vorba de vreun extract de plante mai puteam zice, dar ideea de ceai, adica temperatura de 100 grade Celsius excude din start orice idee de enzima. La temperatura asta orice enzima este oale si ulcele.