Apicultura - Forum discuții Apiardeal

DOCUMENTARE => NOUTĂŢI ÎN APICULTURĂ => Subiect creat de: D006 din Noiembrie 22, 2012, 04:25:07 p.m.

Titlu: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Noiembrie 22, 2012, 04:25:07 p.m.
  Ne paste o noua lege , este nevoie de asa ceva ? va rog sa participati la sondaj !
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: Kov iulian din Noiembrie 22, 2012, 05:00:07 p.m.
Da, este nevoie de modificarea legi apiculturii si voi fi alaturi neconditionat de oricine va vrea  sa faca ceva ca sa se modifice legea veche in interesul apicultorilor cinstiti .


Oftpic : prin ialomita am auzit ca sa ajuns la bate de bassbol, capete sparte, si jandarmi din cauza ca fiecare se aseaza in pastoral cum vrea .


Stiti careva ce contine proiectul celor de la MADR ?
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: KTA-APIDORNA - Ski din Noiembrie 22, 2012, 06:59:49 p.m.
Va salut! Lasati va rog un linck cu noua lege, cu cea de la MADR, sa ne facem o idee, oricum legile in tara asta se schimba aproape ca lenjeria intima" Multumim !!! :hi:
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Noiembrie 22, 2012, 07:22:21 p.m.
LEGEA APICULTURII

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale


Art. 1. Obiectul legii
Obiectul prezentei legi îl constituie crearea cadrului legal privind reglementarea activităţii apicole în scopul protejării albinelor, creşterii numărului şi producţiei familiilor de albine, al valorificării superioare a resurselor melifere şi a produselor apicole, stabilirea drepturilor şi obligaţiilor apicultorilor precum şi a sancţiunilor şi contravenţiilor.

Art. 2. Definiţii:
În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele definiţii:
a)   apicultura - ştiinţa care se ocupă cu creşterea şi îngrijirea raţională a albinelor, în scopul folosirii produselor lor şi polenizarea florei entomofile; ramură agricolă din sectorul zootehnic ce cuprinde activitatea de creştere, reproducţie, ameliorare şi exploatare a albinelor melifere;
b)   produse apicole - sunt produsele obţinute în familia de albine ca rezultat al activităţii lor, sub denumirea de miere de albine, polen, păstură, lăptişor de matcă, apilarnil, ceară, propolis, venin de albine;
c)   apicultor - persoană care practică apicultura şi care deţine, creşte sau exploatează familii de albine;
d)   stup - echipament apicol, respectiv fundul, corpul, podişorul, capacul, diafragmele şi ramele, care adăposteşte familia de albine în perioada de creştere şi exploatare, dar se foloseşte şi pentru transportul în vederea valorificării culesurilor de producţie;
e)   familie de albine - unitatea biologică alcătuită din albine lucrătoare, matcă sau regină şi trântori şi care este adăpostită într-un stup;
f)   roi artificial pe faguri - unitatea biologică alcătuită din câteva rame (în general 3 – 5) cu puiet în toate stadiile de dezvoltare şi provizii de hrană, albina de pe rame şi o matcă împerecheată;
g)   roi la pachet - unitatea biologică alcătuită în general din 1,5 – 2 kg albină tânără însoţită de o matcă împerecheată şi nu cuprinde faguri;
h)   matcă sau regină - singurul individ femelă din familia de albine cu organe reproducătoare complet dezvoltate, capabilă să se împerecheze şi să depună ouă fecundate;
i)   trântor - individ (albină) mascul apt pentru împerechere cu matca sau regina;
j)   stupină/exploataţie apicolă - totalitatea stupilor cu familii de albine amplasaţi pe un teritoriu compact împreună cu construcţiile şi/sau utilajele necesare pentru desfăşurarea activităţii de apicultură;
k)   vatră de stupină - locul de amplasare a unei stupine staţionară/permanentă sau temporară/pastorală;
l)   stupină staţionară sau permanentă - totalitatea stupilor cu familii de albine amplasaţi de obicei în locul unde albinele iernează;
m)   stupină temporară sau pastorală - totalitatea stupilor cu familii de albine transportaţi şi amplasaţi temporar lângă sursele melifere pentru perioada de cules şi mutaţi ulterior în alt loc;
n)   plante sau floră entomofilă - plante ce se polenizează cu ajutorul insectelor, inclusiv al albinelor;
o)   bază meliferă - resursa naturală meliferă alcătuită din flora spontană şi plante cultivate, existentă pe o anumită suprafaţă de teren, care produce nectar şi polen ce servesc drept sursă naturală de hrană pentru albine;
p)   polenizarea plantelor - tehnologie agrotehnică prin care se asigură fecundarea plantelor entomofile în scopul sporirii producţiei de seminţe, fructe şi legume;
q)   stupăritul pastoral sau transhumanţa - verigă tehnologică în activitatea de producţie apicolă, care cuprinde una sau mai multe deplasări ale stupinei temporare sau pastorale în cursul unui an;
r)   stupăritul staţionar sau permanent - verigă tehnologică în activitatea de producţie apicolă în care apicultorul îşi menţine stupina pe vatra de stupină staţionară sau permanentă, atât în toată perioada activă a albinelor, cât şi în perioada de iernare;
s)   rasă de albine - populaţia de familii de albine de origine comună suficient de numeroasă pentru creşterea "în sine", care are un genofond comun şi posedă anumite particularităţi fenotipice, adaptată condiţiilor pedoclimatice şi florei melifere din zona respectivă;
t)   familie de albine de elită - familii de albine cu performanţe superioare, de rasă pură, care transmit constant, prin descendenţă, însuşirile respective;
u)   stupină de elită - stupină autorizată de autoritatea competentă în domeniu, respectiv Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” în creşterea familiilor de albine de elită;
v)   stupină de multiplicare - stupină autorizată de autoritatea competentă în domeniu, respectiv Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” pentru multiplicarea materialul genetic provenit de la familii de albine cu performanţe superioare, de rasă pură, din stupina de elită;
w)   carnetul stupinei - document elaborat de forma asociativă şi aprobat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor care conţine informaţii cu privire la mişcarea efectivului, starea de sănătate şi întreţinere a fiecărei familii de albine, tratamentele efectuate, deplasările în pastoral, precum şi alte operaţiuni din domeniul apicol.

Capitolul II : Drepturile apicultorilor:
Art. 3. Activitatea în apicultură poate fi practicată de orice persoană fizică sau juridică care respectă legislaţia în domeniu.

Art. 4. Apicultorii pot înfiinţa ferme de elită sau ferme de multiplicare a materialului genetic, conform legislaţiei în domeniu.

Art. 5. Apicultorii pot participa la programe de formare profesională organizate de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” sau de alţi furnizori de formare profesională autorizaţi, în condiţiile legii.

Art. 6. (1) Apicultorul poate să solicite, în scris, autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi regiilor autonome cu profil agricol sau silvic, atribuirea de vatră de stupină staţionară/permanentă în localitatea de domiciliu sau atribuirea de vatră de stupină temporară/pastorală în alte localităţi.
(2) Suprafeţele de teren se atribuie de către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de către regiile autonome cu profil agricol sau silvic, pentru vatră de stupină, în funcţie de mărimea stupinei, în locuri accesibile mijloacelor de transport, şi nu vor fi mai mici de 5 m2 pentru fiecare familie de albine şi 50 m2 pentru fiecare pavilion apicol.
(3) Durata atribuirii şi condiţiile de folosire a acestor terenuri, precum şi obligaţiile părţilor se stabilesc prin contracte care se încheie între beneficiari şi deţinătorii terenurilor.
Art. 7. Până la data de 15 martie a fiecărui an, consiliul local, precum şi regiile autonome cu profil agricol sau silvic, inventariză baza meliferă existentă pe teritoriul acestora în vederea comunicării şi repartizării suprafeţelor melifere către apicultorii care doresc să se deplaseze în pastoral.

Art. 8. Consiliul local trebuie să anunţe, în scris sau telefonic, apicultorii care au vatră de stupină staţionară/permanentă sau temporară/pastorală, cu cel puţin 3 zile înaintea efectuării de către deţinătorii de terenuri agricole a tratamentelor cu substanţe chimice în vederea prevenirii intoxicaţiilor la albine.

Capitolul III : Obligaţiile apicultorilor:

Art. 9.(1) Apicultorul este obligat să:
a)   înscrie familiile de albine în registrul agricol, conform legislaţiei în domeniu;
b)   înregistreze/autorizeze stupina la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform legislaţiei în domeniu;
c)   deţină şi să completeze permanent carnetul de stupină, din care să rezulte că familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare oficiale;
d)   aibă stupii identificaţi de către formele asociative de profil legal constituite, în Sistemul unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, conform legislaţiei în domeniu;
e)   trateze cu medicamente familiile de albine deţinute;
f)   anunţe, în scris, în maximum 24 de ore de la instalarea vetrei de stupină, consiliul local pe raza căruia se deplasează cu stupii în pastoral şi să menţioneze locul de amplasare a stupilor, perioada de timp, numărul familiilor de albine, precum şi datele de contact pentru a putea fi înştiinţat, la timp, în cazul unor tratamente cu substanţe chimice la culturile agricole;
g)   amplaseze panoul de identificare a stupinei pe care vor fi trecute următoarele date: numele apicultorului, adresa vetrei permanente, numărul de stupi şi numărul de înregistrare/autorizare sanitară veterinară acordat de Direcţia judeţeană sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentară;
h)   să respecte distanţa dintre stupine de minimum 100 m la masivele melifere din păduri şi de minimum 300 m la culturile agricole;
i)   nu amplaseze stupina pe direcţia de zbor a albinelor aparţinând altor stupine sau să amplaseze stupina între alte stupine şi sursa de cules.
(2) Pentru utilizarea optimă a potenţialului melifer, se recomandă încărcături optime de familii de albine la hectar, după cum urmează:
-   salcâm: 15-30 de familii de albine/hectar;
-   tei: 10-15 familii de albine/hectar;
-   floarea-soarelui: 1-2 familii de albine/hectar;
-   pomi fructiferi: 2-3 familii de albine/hectar;
-   rapiţă sau muştar: 2-3 familii de albine/hectar;
-   leguminoase perene: 4-6 familii de albine/hectar;
-   plante medicinale şi aromatice: 3-4 familii de albine/hectar;
-   zmeuriş: 3-5 familii de albine/hectar.

Art. 10. (1) Amplasarea stupilor de albine pe terenurile deţinute de apicultori, cu orice titlu, se face la o distanţă de cel puţin 15 m faţă de instituţii şcolare, spitale, ferme zootehnice, căi ferate, drumuri publice sau hotare ale proprietăţilor din domeniul public sau domeniul privat aflate în intravilan.
(2) Dacă distanţa faţă de obiectivele prevăzute la alin. (1) este mai mică de 15 m, stupii de albine trebuie să fie despărţiţi de acestea printr-un gard, zid, plasă ori alt obstacol prin care albinele să nu poată pătrunde în zbor, cu o înălţime minimă de 2 m, măsurată de la nivelul solului, şi care să continue pe aceeaşi linie încă 2 m dincolo de stupii amplasaţi la extremităţile stupinei.
(3) Numărul familiilor de albine amplasate pe teren, conform obligaţiilor prevăzute la alin.(1) şi (2), nu este limitat.
(4) Apicultorul nu răspunde pentru prezenţa albinelor în căutarea polenului şi nectarului ori pentru prezenţa roiurilor ca urmare a instinctului de înmulţire, pe diverse proprietăţi, vii, livezi, precum şi pentru folosirea de către albine a sucurilor dulci din bobiţele strugurilor sau din alte fructe, deoarece spargerea acestora nu poate fi provocată de albine datorită particularităţilor aparatului bucal al acestora.


CAPITOLUL IV: Ameliorarea familiilor de albine:
Art. 11.(1) Formele asociative apicole, legal constituite, care aplică programe de ameliorare, depun o cerere la autoritatea competentă în domeniu, respectiv Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, în vederea înfiinţării şi autorizării stupinelor de elită sau de multiplicare prin lucrari de ameliorare, reproducţie şi selecţie.
(2) Condiţiile autorizării prevăzute la alin.(1) sunt:
a)   să deţină peste 1.000 familii de albine;
b)   depun programul de ameliorare care cuprinde scopul, obiectivele, criteriile şi tehnologia de ameliorare a familiilor de albine;
(3) Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” elaborează, în termen de 45 de zile de la data publicării prezentei legi, metodologia de autorizare a stupinelor de elită sau de multiplicare şi se aprobă prin decizia directorului general.

CAPITOLUL V: Dispoziţii finale

Art. 12.(1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, si se sancţionează după cum urmează:

a.   avertisment sau amendă de 100 lei, în cazul neînscrierii familiilor de albine în registrul agricol de către persoanele fizice, respectiv cu amendă de 200 lei, în cazul neînscrierii familiilor de albine în registrul agricol de către persoanele juridice;
b.   avertisment sau amendă de 200 lei, în cazul neînregistrării/neautorizării stupinei la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti de către persoanele fizice, respectiv cu amendă de 400 lei, în cazul neînregistrării/neautorizării familiilor de albine la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti de către persoanele juridice;
c.   avertisment sau amendă de 500 lei, în cazul nedeţinerii carnetului de stupină de către persoanele fizice, respectiv cu amendă de 1.000 lei în cazul nedeţinerii carnetului de stupină de către persoanele juridice;
d.   avertisment sau amendă de 800 lei, în cazul necompletării carnetului de stupină, de către persoanele fizice, respectiv cu amendă de 1.500 lei în cazul necompletării carnetului de stupină de către persoanele juridice;
e.   avertisment sau amendă de 1.000 lei, în cazul neidentificării stupilor de către formele asociative de profil legal constituite, conform legislaţiei în domeniu, respectiv cu amendă de 2.000 lei, în cazul neidentificării stupilor de către formele asociative de profil legal constituite, conform legislaţiei în domeniu;
f.   avertisment sau amendă de 500 lei, în cazul lipsei panoului de identificare la stupinele deplasate în pastoral pentru peroanele fizice, respectiv cu amendă de 1.000 lei, în cazul lipsei panoului de identificare la stupinele deplasate în pastoral pentru peroanele juridice;
g.   cu amendă de 1.000 lei, în cazul neanunţării consiliului local în maximum 24 de ore de la instalarea stupinei pe vatră pe raza căruia se deplasează cu stupii în pastoral, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de 2.000 lei, în cazul neanunţării consiliului local în maximum 24 de ore de la instalarea stupinei pe vatră pe raza căruia se deplasează cu stupii în pastoral, în cazul persoanelor juridice;
h.   cu amendă de 1.000 lei, în cazul nerespectării distanţelor dintre stupine la masivele melifere din păduri pentru peroanele fizice, respectiv cu amendă de 1.500 lei, în cazul nerespectării distanţelor dintre stupine la masivele melifere din păduri pentru peroanele juridice;
i.   cu amendă de 1.000 lei, în cazul nerespectării distanţelor dintre stupine la culturile agricole pentru peroanele fizice, respectiv cu amendă de 1.500 lei, în cazul nerespectării distanţelor dintre stupine la culturile agricole pentru peroanele juridice;
j.   cu amendă de 1.000 lei, în cazul amplasării stupinei pe direcţia de zbor a albinelor aparţinând altor stupine sau amplasării stupinei între alte stupine şi sursa de cules pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de 1.500 lei, în cazul amplasării stupinei pe direcţia de zbor a albinelor aparţinând altor stupine sau amplasării stupinei între alte stupine şi sursa de cules pentru persoanele juridice;
k.   cu amendă de 800 lei, în cazul nerespectării distanţei de minimum 15 m faţă de obiectivele prevăzute la art.10 alin.(1) pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de 1.000 lei, în cazul nerespectării distanţei de minimum 15 m faţă de obiectivele prevăzute la art.10 alin.(1) pentru persoanele juridice;
l.   cu amendă de 1.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art.10 alin.(2) de către persoanele fizice, respectiv cu amendă de 2.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art.10 alin.(2) de către persoanele juridice;
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către:
a) persoane împuternicite de primar sau primarul general al municipiului Bucureşti pentru contravenţiile prevăzute la alin.(1) lit.a), g), h), i), j), k) şi l);
b) persoane împuternicite din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru contravenţiile prevăzute la alin.(1) lit.b), c) şi d);
c) persoane împuternicite din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” pentru contravenţiile prevăzute la alin.(1) lit.c), d), e) şi f).
(3) Contravenientul are posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din cuantumul sancţiunii aplicate.

Art. 13. Prevederile prezentei legi referitoare la contravenţii se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 14. Prevederile art. 12 şi art. 13 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi.

Art. 15. La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea apiculturii nr. 89/1998, republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.549 din 5 august 2010, se abrogă.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: KTA-APIDORNA - Ski din Noiembrie 22, 2012, 07:26:42 p.m.
Asta o am si eu intr-o carte de legislatie...deci e in regula zic eu !,nu mai ca nu stiu cat de bine se respecta in teren... :sad: :mad: Deci si prin urmare se pare ca mai trebuiesc schimbate unele legi in folosul tuturor, ca sa traim cu totii nu numai unii...;)
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: Kov iulian din Noiembrie 22, 2012, 07:51:08 p.m.


Capitolul III : Obligaţiile apicultorilor:


Art. 9.(1) Apicultorul este obligat să:


..........................................................................................
 
d)   aibă stupii identificaţi de către formele asociative de profil legal constituite, în Sistemul unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, conform legislaţiei în domeniu;

Cu aceasta prevedere nu prea as fi de acord, cu toate ca sunt de acord ca in asociere se obtin cele mai bune rezultate, nu cred ca e ok ca orice persoana care tine si el in curte 5-10 stupi pentru consumul propriu sa fie obligat sa se inscrie intr-o asociatie pentru crotalii altfel va fi sanctionat .
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Noiembrie 22, 2012, 08:13:03 p.m.
 Ai pus punctul pe I , nu putem incepe o noua colectvizare in Romania .
  Nu mai spun ca aceasta crotaliere trebuie sa o faca DSV si nu ANARZ .
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: filip din Noiembrie 22, 2012, 08:22:20 p.m.
Legea trebuie sa apere toti apicultorii.
Atat cel care 2-3 stupi cat si cel care are sute ori mii.
Iar pastoralul trebuie bine reglementat.
Am vazut ca se acrediteaza idea sa cumperi ori sa inchiriezi teren unde poti sa aduci sute de fam de albine.Atat timp cat nu conteaza parerea apicultorilor din zona.Risti sa ramani cu lazile,fara ati fi incalcata propietatea.
Dorim o lege care sa reprezinte interesele tuturor apicultorilor.Sa fie si LEGALA si MORALA>
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: Florin-braileanul (FlorinI) din Noiembrie 22, 2012, 08:24:00 p.m.
  Ne paste o noua lege , este nevoie de asa ceva ? va rog sa participati la sondaj !

degeaba imi dau eu "gheorghe apicultorul" cu parerea... nimeni nu ia in seama pe cei marunti, chiar daca multi de pe urma celor multi si marunti supravietuiesc, iar cand e de "taiat cascavalul", unul aduce cascavalul, unul aduce cutitul, unul aduce masa si... UNUL TINE USA

cred ca ar trebui ca asociatiile sa vina cu pareri si idei pertinente DE CARE SA SE TINA CONT si sa participe efectiv la intocmirea unei astfel de legi
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Noiembrie 22, 2012, 08:29:07 p.m.
 Luni este intalnirea intre reprezentantii asociatiilor si cei a ministerului.

  veniti cu sugestii !
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: roi_ag din Noiembrie 22, 2012, 08:36:03 p.m.
Legea nu este facuta ptr. cei cu 5-10 stupi sau chiar mai multi stationari, ci ptr.cel cel care face
pastoral si trebuie sa aiba documente (de transport ,sanatate a alb.) ptr. cel care vinde en gross
si en detail in locuri publice ptr. cel care cere fonduri, subventii etc ...etc...
 Ca sa-i crotaliez nu mi-a cerut nimeni nimic de la ANARZ ci de la DSV
 Sa nu credeti ca sunt sustinatorul mai marilor care vor sa ne incorseteze dar nici nu vreau sa
discutam vorbe
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: orbanstefan64 din Noiembrie 22, 2012, 08:47:12 p.m.
 un roi un stup nu conteaza DSV OBLIGATORIU!!! poate produce carantina pt o intreaga zona iar pierderea o va avea stuparul cu multi stupi deoarece nu va mai putea merge in pastoral ,asta fara nici o rautate visavis de cei cu putini stupi ...toti asa am inceput.
 :hi: :hi: :hi:
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Noiembrie 22, 2012, 08:47:29 p.m.
  capitolul  4 e criminal  . Tu Gheorghe de la tzara nu poti sa te autorizezi ca stupina de multiplicare decat prin intermediul asociatiei ...

  Legea loveste puternic in cei mici si neinformati , exemplu : nea Ion ai carnet de stupina ? Nu ! atunci 500 lei amenda . Cumpara nea Ion caiet si-l pune pe vitrina in sufragerie . nea Ion ai completat caietul ? Nu ! atunci 800 lei amenda !   unde ajungem ?    :nebun:
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: filip din Noiembrie 22, 2012, 08:52:22 p.m.
  capitolul  4 e criminal  . Tu Gheorghe de la tzara nu poti sa te autorizezi ca stupina de multiplicare decat prin intermediul asociatiei ...

  Legea loveste puternic in cei mici si neinformati , exemplu : nea Ion ai carnet de stupina ? Nu ! atunci 500 lei amenda . Cumpara nea Ion caiet si-l pune pe vitrina in sufragerie . nea Ion ai completat caietul ? Nu ! atunci 800 lei amenda !   unde ajungem ?    :nebun:
Daca eu nu am firma pe ce baza intra in batatura si ma intreaba?
Daca eu nu cer nimic,ei de ce cer? :bzz: :bzz: :bzz:
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Noiembrie 22, 2012, 08:57:35 p.m.
  Numai cu mandat de la judecator poate intra in curtea ta.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: roi_ag din Noiembrie 22, 2012, 08:59:23 p.m.
Dragos 2006 tie cand ti-au cerut caietul de stupina..... sincer ????
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: Florin-braileanul (FlorinI) din Noiembrie 22, 2012, 09:22:22 p.m.
  capitolul  4 e criminal  . Tu Gheorghe de la tzara nu poti sa te autorizezi ca stupina de multiplicare decat prin intermediul asociatiei ...

  Legea loveste puternic in cei mici si neinformati , exemplu : nea Ion ai carnet de stupina ? Nu ! atunci 500 lei amenda . Cumpara nea Ion caiet si-l pune pe vitrina in sufragerie . nea Ion ai completat caietul ? Nu ! atunci 800 lei amenda !   unde ajungem ?    :nebun:


Ion renunta la stupi, sau ii da cadou la un prieten, care sa ia si el amenda

propunere:
1. ce se intampla cu primarul, care este sesizat ca un apicultor nu
respecta distanta intre stupini in pastoral si el nu ia nici o masura?

2. ce se intampla cu apicultorii care au boli in stupini (loca) si fac pastoral si imbolnavesc alte stupini vecine?

3. sa se includa in lege si modul de etichetare al mierii

4. sa se stabileasca pentru camioanele, pavilioanele si remorcile ce fac DOAR transport de stupi pretul pe rovigneta si rca mai mic decat restul, deoarece utilizarea lor este ocazionala si max 6 luni/an

5. carnetul de stupina e bun, dar fisa familiei cred ca e necesara doar pentru stupinile de multiplicare

6. gasita o modalitate de asigurare a stupilor si familiilor de albine in timpul transportului, in pastoral si stationar
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Noiembrie 22, 2012, 09:54:23 p.m.
mai indicata era o lege a mierii !  cat timp rafturile magazinelor sunt pline cu posirca etichetata ca miere nu vom da inainte .
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: Florin-braileanul (FlorinI) din Noiembrie 22, 2012, 10:07:23 p.m.
mai indicata era o lege a mierii !  cat timp rafturile magazinelor sunt pline cu posirca etichetata ca miere nu vom da inainte .

sunt unele persoane, din anumite institutii sau foruri inalte, care au interes sa nu dam inainte
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: morozan simion din Noiembrie 23, 2012, 10:04:35 p.m.
buna seara
din punctul meu de vedere  este corect ca o lege sa stabileasca clar competentele in apicultura, dar aceasta lege sa stabileasca clar sarcini si totodata sanctiuni atat pentru apicultori cat si pentru cei care trebuie sa-i sprijine. Asa cum se spune ca unde-i lege nu-i tocmeala, la noi in romania legea este facuta sa fie respectata de cei mici si slabi ,cei cu influenta o ocolesc.
Dar sa nu uitam si de cei care proceseaza mierea si o distribuie, adica cei care reduc considerabil calitatea mierii inlocuind-du cu tot felul de porcarii, acesti surogati care-sibat joc de albine in primul rand si apoi de lumea care cumpara toate prostiile, oare pentru acestia nu ar trebui o lege care sa reglementeze calitatea produselor, sau sa fiu mai exact sa-i pedepseasca sa nu le mai dea voie niciodata sa practice aceasta profesie pe toto cei care pun in borcane altceva decat miere naturala 100%

Sa auzim de bine!
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Noiembrie 23, 2012, 10:17:02 p.m.
copilu tu vrei sa te bagi peste baietii destepti ????
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: morozan simion din Noiembrie 23, 2012, 10:38:12 p.m.
nu
vreau corectitudine,cinste,onestitate, si de ce nu , sa ne respectam unii pe altii pentru ca nu este corect ca tu sa dai mierea naturala la 8 lei de ex pe kg iar ei adauga zaharuri produse industrial tot un kg si o vand la 25 lei /kg
este corect?
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Noiembrie 23, 2012, 10:50:04 p.m.
  E foarte corect , cine poate oase roade , cine nu nici carne moale !
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: almasel2011 din Noiembrie 24, 2012, 01:58:14 p.m.
nu
vreau corectitudine,cinste,onestitate, si de ce nu , sa ne respectam unii pe altii pentru ca nu este corect ca tu sa dai mierea naturala la 8 lei de ex pe kg iar ei adauga zaharuri produse industrial tot un kg si o vand la 25 lei /kg
este corect?

corectitudine,cinste,onestitate... nu o sa le gasesti niciodata sau mai rar, nici pe la noi, nici pe la altii.
in toata lumea poti gasi lucruri de calitate superioara sau asa- zise falsuri, vandute ca si "originale".
depinde ce vindem, unde vindem si la ce pret.
daca noi vom tine la calitatea produselor noastre vom avea mereu preturi bune, clienti multumiti si treaba merge binisor. dar vor exista mereu si cei care vand cupaje de miere in supermarketuri... asta este mersul economiei si trebuie sa il acceptam asa cum este.
 
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: morozan simion din Noiembrie 24, 2012, 08:27:02 p.m.
cu cat acceptam mai multe marsavii,falsuri, subjugari cu atat incepe iar exploatarea omului de catre om, nu ca nu ar fi si acum dar trebuie sa facem ceva sa o stopam. Eu sunt canvins ca daca lasam lucrurile sa se deterireze, se vor deteriora si tot noi vom fi cei care pierdem , cei care vom fi exploatati iar munca noastra nu va fi apreciata, toti trebuie sa punem umarul si sa combatem aceasta stare de fapt bolnava
sa auzim de bine
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Noiembrie 25, 2012, 09:40:41 a.m.
exploatarea omului de catre om,
 vom fi exploatati iar munca noastra nu va fi apreciata,

  Proletari din toate tarile uniti-va ! URA !  URA !  URA !
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: morozan simion din Noiembrie 25, 2012, 09:55:40 a.m.
buna
inca nu suntem proletari , dar cu siguranta vom ajunge daca lasam sa treaca toate de la sine, ajungem sa ni se impuna orice si nu numai apicultorilor ci si celorlalte categorii sociale din clasa de mijloc si de jos. Vom ajunge la sintagma ,,cine nu este cu mine este impotriva mea,, , o sa ajungem sa nu mai existe solutii de mijloc decum de compromis, o sa ajungem ca cel de langa noi care trudeste alaturi cot la cot cu noi sa ,,ne vanda,, pentru un blid de mancare.
Eu asa vad ca se misca lucrurile in viitor.
sa auzim de bine
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: almasel2011 din Noiembrie 25, 2012, 03:02:05 p.m.
buna
inca nu suntem proletari , dar cu siguranta vom ajunge daca lasam sa treaca toate de la sine, ajungem sa ni se impuna orice si nu numai apicultorilor ci si celorlalte categorii sociale din clasa de mijloc si de jos. Vom ajunge la sintagma ,,cine nu este cu mine este impotriva mea,, , o sa ajungem sa nu mai existe solutii de mijloc decum de compromis, o sa ajungem ca cel de langa noi care trudeste alaturi cot la cot cu noi sa ,,ne vanda,, pentru un blid de mancare.
Eu asa vad ca se misca lucrurile in viitor.
sa auzim de bine

Ai cazut cumva cam la extreme si nu este bine.
Trebuie sa fim constienti ca avem nevoie de un cadru legal in care sa functionam. Legea apiculturii trebuie sa ne stabileasca atat drepturi, cat si obligatii, caci lucrurile ar lua-o razna (oricum, nu suntem departe).
De-a lungul anilor am vazut cum s-au miscat lucrurile, atat in bine, cat si in rau. Imi aduc aminte de vremurile cand 90% din productie o dadeam la stat, iar 10% vindeam la borcan, si nu era tocmai bine, deoarece era totul sub conducerea statului.
Au trecut anii si am ajuns la economia de piata. Avem o multitudine de solutii pentru a ne vinde productia, este alegerea noastra cat si cu cat vindem. Vindem la preturi mici pentru ca nu vrem sa ne asociem in organizatii de producatori puternice, astfel incat sa putem negocia. La momentul asta atat guvernul, cat si procesatorii nu au cu cine negocia.
Cu cine vrei sa negocieze procesatorul pretul de achizitie, cu nea Caisa de la Cucuietii din deal care produce 500 kg de miere pe an? Nu, cu siguranta nu.
Pe de alta parte, o lege a apiculturii nu are cum sa iasa buna, aplicabila si sa ne apere drepturile pt ca legislativul nu are cu cine discuta. La momentul asta organizatiile de producatori/asociatiile isi vad de afacerile lor, presedintii si cativa oameni din conducere luand cascavalul. Cam la asta se rezuma totul.
 
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: romikele din Noiembrie 25, 2012, 03:30:13 p.m.
... La momentul asta organizatiile de producatori/asociatiile isi vad de afacerile lor, presedintii si cativa oameni din conducere luand cascavalul. Cam la asta se rezuma totul.
Generalizare tendentioasa, care denota ca asemenea concluzie este efortul cronofag al statului prelungit pe closet... no offence!  :zzz:
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: morozan simion din Noiembrie 25, 2012, 05:20:16 p.m.
domnule almasel2011 cred ca amandoi suntem pe la periferie pentru ca romanul nu este cinstit si onest, corectitudinea lasa de dorit iar bunul simt la unii lipseste cu desavarsire, sunt adeptul asociatiei dar o asociatie care impune reguli incepand de la sef pana la ultimul muncitor, dar atata timp cat dupa o perioada de timp ajunge sefii din asociatie si cativa acoliti sa achizitioneze cu 20 lei /kg iar restul din asociatie cu 6,5 lei/kg este corect? iar asociatia o vinde cu 30 -35 lei /kg ca si miere ecologica, ce ziceti?
de aceia nu are ursul coada, intr-un fel ne meritam soarta ca nu stim ce inseamna cinstea corectitudinea si onestitate, ne place sa ne vindem unii pe alti si sa-l ingropam pe vecinul nostru ca sa ajungem noi inaintea lui , ce sa facem asta este mentalitatea
sa auzim de bine
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: almasel2011 din Noiembrie 25, 2012, 05:29:34 p.m.
... La momentul asta organizatiile de producatori/asociatiile isi vad de afacerile lor, presedintii si cativa oameni din conducere luand cascavalul. Cam la asta se rezuma totul.
Generalizare tendentioasa, care denota ca asemenea concluzie este efortul cronofag al statului prelungit pe closet... no offence!  :zzz:

Cu tot respectul pe care vi-l port o sa va dau cateva exemple pt a trage cateva concluzii.
In vara,fiind interesat de PNA am studiat putin oferta de pe piata. Iata cateva exemple dupa ce am contactat 3 asociatii apicole:
-lada 10 rame (cu magazie, capac)- pret prin asociatii intre 240-280 ron; la liber se gaseste acelasi model la 120 ron (in amblele cazuri este vorba de acelasi tip de lada si cumparate cu factura)
-familii de albine: 420-500 ron prin asociatii, 350-450 in rest (cu factura)
-apifonda 8 lei asociatii, 6-7 ron la liber
Nu inteleg unde este afacerea stuparului.
Pe de alta parte vad doar preturi umflate deoarece sunt decontate prin PNA. Si vorba aia, daca sunt banii statului...
Iar la final stuparului nu i se deconteaza decat o mica parte din suma, la un calcul sumar rezultand ca era mai avantajos sa achizitioneze fara a mai accesa PNA.
Intreb si eu: oricat as sta pe closet (vorba Dvs), ce concluzie pot trage? Daca as sta putin concluzia este ca e jecmaneala. Daca stau mai mult... tot jecmaneala este. In consecinta: pe closet nu se sta prea mult ca miroase! Iar afacerile de genul asta put de-a dreptul.


Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: almasel2011 din Noiembrie 25, 2012, 05:34:12 p.m.
domnule almasel2011 cred ca amandoi suntem pe la periferie pentru ca romanul nu este cinstit si onest, corectitudinea lasa de dorit iar bunul simt la unii lipseste cu desavarsire, sunt adeptul asociatiei dar o asociatie care impune reguli incepand de la sef pana la ultimul muncitor, dar atata timp cat dupa o perioada de timp ajunge sefii din asociatie si cativa acoliti sa achizitioneze cu 20 lei /kg iar restul din asociatie cu 6,5 lei/kg este corect? iar asociatia o vinde cu 30 -35 lei /kg ca si miere ecologica, ce ziceti?
de aceia nu are ursul coada, intr-un fel ne meritam soarta ca nu stim ce inseamna cinstea corectitudinea si onestitate, ne place sa ne vindem unii pe alti si sa-l ingropam pe vecinul nostru ca sa ajungem noi inaintea lui , ce sa facem asta este mentalitatea
sa auzim de bine

Aveti perfecta dreptate in cazul asta. Tocmai intrasem intr-o polemica cu Dl Romikele. Din respect pentru toti membrii forumului imi expun punctul de vedere fara teama, cu speranta ca vom intelege situtia in care ne aflam...
Nu este o situatie deloc roza, dar nici un capat de tara nu este, sincer.
Continuand ceea ce ii spuneam D-lui Romikele, continui si spre Dvs: solutiile sunt la noi, depinde de noi daca luam masuri sau nu. Eu al luat atitudine la jegmaneala asta si incerc sa ma descurc singur, cautand solutii care sa imi ofere suficient confort financiar.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: filip din Noiembrie 25, 2012, 05:35:01 p.m.
 @almasel2011,
Cum sa zici ca legeai proasta cand ea trebuie sa iasa asa cum a fost gandita!
La fel cu legea asta noua,ea trebuie sa satisfaca niste interese de grup,restul apicultorilor nu conteaza.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: almasel2011 din Noiembrie 25, 2012, 05:39:22 p.m.
almasel2011
Cum sa zici ca legeai proasta cand ea trebuie sa iasa asa cum a fost gandita!
La fel cu legea asta noua,ea trebuie sa satisfaca niste interese de grup,restul apicultorilor nu conteaza.

Pai asta spuneam si cu alta ocazie: daca legislativul nu are pe nimeni in fata... Cine vine cu amendamente la o asemenea propunere legislativa? Care asociatie apicola? Este vreuna care sa isi trimita vreun reprezentant la initiatorul legii pentru a aduce amendamente? Care asociatie are forta asta?
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: filip din Noiembrie 25, 2012, 05:44:51 p.m.
Stai calm,o sa vezi multi RECHINI care ajung PINGUINI daca legea iese in forma actuala.
O punere cu botul pe labe a celor incomozi se poate transforma in efect de bumerang.Partea proasta e ca victima colaterala e albina.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: morozan simion din Noiembrie 25, 2012, 07:15:54 p.m.
tocmai asta spuneam si eu, legea trebuie sa fie facuta si respectata atat pentru producatori cat si pentru procesatori,comercianti, departamente, ministere etc, inclusiv cei de sus terebuie sa respecte legea nu sa se ascunda dupa imunitatea parlamentara, imunitate care ar in cazul unei incalcari a legi sa fie retrasa in secunda urmatoare, cercetat si condamnat pe loc fara remuscari dar din pacate acestia sunt multi si rasar mereu ca ciupercile dupa ploaie.
oare nu tot noi toti pierdem daca o lada fara factura costa 120 ron iar daca vrei factura 300-400 ron , unde-i castigul? De aceeia am ajuns aici ca sa ne descurcam pe cont propriu, am fost inselati si tradati de fiecare data. Si eu de ex. mi-am cumparat 1 mc de scandura cu 400 ron din care o sa-mi confectionez 20 stupi cu magazie de 3/4 , iar cu aracet,holsuruburi,pfl,cuie, ajung la 900 ron si daca impart la 20 ajung la 45 ron /lada, deci?
de la 45 ron la 400 ron ...........cale lunga
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: sas angelica din Noiembrie 25, 2012, 07:43:45 p.m.
buna seara. nu am postat nimic de multa vreme, dar am urmarit forumul.
ce parere aveti, daca concepem un fel de petitie care sa contina drepturile si obligatiile apicultorului pe care le vrem noi de la legea noua, daca un forumist care se stie la calculatoare o face sa poata fi semnata on line si la sfarsit o trimitem la guvern ca propunere de lege a apiculturii? daca vom fi destui semnatari s-ar putea sa ne ia cineva in serios. :hi:
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: Kov iulian din Noiembrie 25, 2012, 08:31:43 p.m.
ce parere aveti, daca concepem un fel de petitie care sa contina drepturile si obligatiile apicultorului pe care le vrem noi de la legea noua, daca un forumist care se stie la calculatoare o face sa poata fi semnata on line si la sfarsit o trimitem la guvern ca propunere de lege a apiculturii? daca vom fi destui semnatari s-ar putea sa ne ia cineva in serios. :hi:Nu se vor inghesui prea multi, nu am facut si eu o petitie online ?  http://www.petitieonline.com/petitie_pentru_a_modifica_legile_apiculturii (http://www.petitieonline.com/petitie_pentru_a_modifica_legile_apiculturii)


Sunt tematori oameni se gandesc ca cine stie ce interes e in spatele strangeri de nume,


( of topic , legat de petitia mea, nu am aratat niciodata nimanui numele private din petitia pe care am facut-o, si nici nu mi-a pretins nimeni vreodata sa arat acele nume nici in gluma nici in serios, nici de pe forum , nici din afara lui si nici nu se putea face legatura intre un user de pe forum cu un nume de pe acel site de petitii dar oameni s-au temut totusi, pacat  :sad: :sad:  )
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: morozan simion din Noiembrie 25, 2012, 08:57:19 p.m.
de ce nu, chiar administratorul forumului ar trebuii sa se impice sa deschida o petitie online
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: Karpetrusov din Noiembrie 26, 2012, 08:25:46 a.m.
ce parere aveti, daca concepem un fel de petitie
Exista o cale mult mai simpla si mai sigura. Vom avea deputati si senatori, ce vor fi alesi uninominal. Au fost intocmite mii de petitii online pe care nu le-a luat nimeni in considerare. Stiati ca avem dreptul de a le prezenta problemele noastre? Mai intai trebuie sa facem noi un proiect de lege, pe care dupa definitivare sa-l prezentam deputatului si senatorului din colegiu. Vor fi cca 400 de deputati si senatori care vor cunoaste problemele direct de la beneficiari.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: mape 48-petru manea din Noiembrie 26, 2012, 08:37:37 a.m.
ce parere aveti, daca concepem un fel de petitie
Exista o cale mult mai simpla si mai sigura. Vom avea deputati si senatori, ce vor fi alesi uninominal. Stiati ca avem dreptul de a le prezenta problemele noastre? Mai intai trebuie sa facem noi un proiect de lege, pe care dupa definitivare sa-l prezentam deputatului si senatorului din colegiu.

da ,si asta trebuie facuta pana in 9 dec.--ca dupa aia va fi prea tarziu
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: Karpetrusov din Noiembrie 26, 2012, 08:55:45 a.m.
Parlamentul nu va mai functiona in actuala configuratie. Isi va relua activitatea abia dupa alegeri. Avem timp suficient. Vedeti noul subiect: ,, Imbunatatirea proiectului de lege a apiculturii"
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: Kov iulian din Noiembrie 26, 2012, 02:14:49 p.m.
de ce nu, chiar administratorul forumului ar trebuii sa se implice sa deschida o petitie online


Eu sunt alaturi neconditionat de oricine are o idee buna( rezonabila ) si vrea sa faca ceva bun in favoarea apiculturi romanesti ( a apicultorului de rand ) ori in cadrul acestui forum, ori pe aceasta gazduire dar pe alt domeniu, ori pe gazduire mea dar pe un domeniu al altcuiva. important e sa se miste lucrurile mai rapid spre bine in activitatea noastra apicola .


Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: orbanstefan64 din Noiembrie 26, 2012, 06:38:56 p.m.
  tot mereu mergem cu lozinca ,, mai rau sa nu fie,,sintem prea comozi , nu miscam nimic si pina la urma clar ca ii din ce in ce mai rau , culmea ii ca ne si place  :D :D
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: filip din Noiembrie 26, 2012, 06:45:41 p.m.
Nu a fost luata o decizie azi,se va stabili in ianuarie o alta runda de consultari.Doamne ajuta!
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: roi_ag din Noiembrie 26, 2012, 06:55:22 p.m.
h)   să respecte distanţa dintre stupine de minimum 100 m la masivele melifere din păduri şi de minimum 300 m la culturile agricole;
 Nu are RO suprafata agricola cultivata si paduri ptr. cati stupari are ! :nod: :nod:
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: morozan simion din Noiembrie 26, 2012, 07:04:56 p.m.
trebuie create responsabilitatii, obligatii, sanctiuni precum si drepturi, facilitati, avantaje etc.
Facilitati pentru cei care se organizeaza in asociati agricole de productie, acestia trebuie stimulati si sprijiniti. 
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: roi_ag din Noiembrie 26, 2012, 07:17:00 p.m.
Facilitati pentru cei care se organizeaza in asociati agricole de productie, acestia trebuie stimulati si sprijiniti. 
Anume ce ????? Toata padurea dintr-un judet sa o dea ptr. pastoral  unei asociatii ???

  ASTA MA RACORESTE
(4) Apicultorul nu răspunde pentru prezenţa albinelor în căutarea polenului şi nectarului ori pentru prezenţa roiurilor ca urmare a instinctului de înmulţire, pe diverse proprietăţi, vii, livezi, precum şi pentru folosirea de către albine a sucurilor dulci din bobiţele strugurilor sau din alte fructe, deoarece spargerea acestora nu poate fi provocată de albine datorită particularităţilor aparatului bucal al acestora. :yes:

Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: morozan simion din Noiembrie 26, 2012, 07:23:57 p.m.
1. respectarea distantei intre stupina
2. nepermiterea in pastoral al stupilor bolnavi si in special loca brauloza etc
3. respectarea cu strictete al faptului ca fiecare apicultor sa aiba actualizat la zi fisa familiei de albine precum si al caietului stupinei
4. pedepse pecuniare pentru nerespectarea acestor puncte la timp.
5. reducerea sau sprijin financiar pentru cei care se organizeaza in asociatii pe o perioada de minim 5 ani precum si facilitarea de a achizitiona utilaje apicole la preturi acceptabile.
si ar mai fi
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: roi_ag din Noiembrie 26, 2012, 08:06:45 p.m.
Facilitati fiscale si subventie pe kg de miere .Asta trebuie sa tintim.
Fondurile europene si PNA ajuta pe altii
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: romikele din Noiembrie 26, 2012, 09:47:24 p.m.
Pe scurt:
Azi s-au purtat cateva discutii constructive, dar pentru eficientizare s-a constituit un grup de lucru din membri care reprezinta atat asociatiile si cooperatiile cat si federatia ROMAPIS si Sindicatul condus de dl. Sorin Panait - care va centraliza propunerile membrilor pe care ii reprezinta fiecare din acestia si care vor ajunge pe masa celor cu putere de decizie.
Propunerile care vor intruni majoritatea vor fi adoptate.
Ideea e ca nimic nu e batut in cuie si nu se impune nimic cu forta, dimpotriva se doreste un dialog eficient, depinde doar de noi daca vom sti sa-l gestionam.

Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Noiembrie 26, 2012, 10:31:05 p.m.
   Sa mai spunem ca s-a pus problema " stupilor batranului "  ....
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: romikele din Noiembrie 26, 2012, 10:48:58 p.m.
Unde ai auzit tu asa ceva?
S-a pus pur si simplu problema definitiei stupului, care reprezinta un "ansamblu" nu un kit.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Noiembrie 26, 2012, 10:50:49 p.m.
   Baiatul de langa mine a inregistrat toata discutia si se aude foarte clar cand vine vorba de stupii Batranului ...  intebam Constanta ?

 
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: romikele din Noiembrie 26, 2012, 10:52:46 p.m.
Lasa deviatiile de la subiect, problema s-a pus strict pe definitia stupului, kituri de asamblare fac si altii.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Noiembrie 26, 2012, 10:57:39 p.m.
  Mihai nu vreau sa ma contrazic cu tine , stii bine cand s-a discutat respectivul articol despre cine s-a  adus vorba. Tu esti pentu prima oara in acea sala , eu am  mai fost pe acolo ...
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: romikele din Noiembrie 26, 2012, 11:05:21 p.m.
Eu nu ma refer la discuțiile de culise fara relevanta, ci strict la cele importante.
Faptul ca ai mai fost in acea sala nu inseamna nimic, atat timp cat nu se vad rezultatele...
Arata unde se pomeneste in proiect de stupii batranului...
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Noiembrie 26, 2012, 11:10:55 p.m.
  Mihai reciteste ce am scris mai sus , eu nu ma refeream la ce este stipulat in proiect ci la ce s-a  discutat in sala .
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: romikele din Noiembrie 26, 2012, 11:23:00 p.m.
Nu mai incerca sa faci din tantar armasar.
Intre "a se pomeni" si "a se discuta" e o mare diferenta.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Noiembrie 26, 2012, 11:24:43 p.m.
  Bine , e asa cum zici tu !  :wink2:
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: stefan1 din Noiembrie 27, 2012, 01:38:02 a.m.
  Si ce s-a discutat de stupii Batranului? De bine sau de rau?
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Noiembrie 27, 2012, 08:01:56 a.m.
  Problema a aparut cand s-a discutat definitia stupului . Un bratz de scandura nu se numeste stup . Definitia va specifica ca stupul este  asamblat ...
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: morozan simion din Noiembrie 27, 2012, 09:41:39 a.m.
stimati concetateni din punctul meu de vedere nu definiti ale stupului , albinei, utilajelor etc ne doare ne doare continutul legii care sa contureze activitatea stuparului , care sa stabileasca clar drepturi si masuri pecuniare in cazul in care se incalca, o lege care sa sprijine activitatea nu sa o ingradeasca, o lege care sa-i dea drepturi si sa-i creeze bligatii, olege care sa-l sprijine financiar si chiar sa-i reduca unele taxe si impozite sau chiar eliminarea acestora pe o perioada determinata de timp o lege care sa stopeze furtul
de asta avem noi nevoie nu de definitii
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: romikele din Noiembrie 27, 2012, 09:42:38 a.m.
E normal, la decontarea prin PNA se iau in considerare stupii, nu kitturile de asamblare.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: romikele din Noiembrie 27, 2012, 09:45:03 a.m.
Orice lege trebuie sa respecte anumite tipare. Nu poti prevedea ceva atat timp cat nu e clar ce reprezinta acel lucru.
Functionarii care aplica de obicei legea nu sunt specialisti asa ca totul trebuie sa fie pe intelesul lor, fara a da nastere la interpretari.
Orice virgula are importanta ei...
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Noiembrie 27, 2012, 02:49:33 p.m.
E normal, la decontarea prin PNA se iau in considerare stupii, nu kitturile de asamblare.

  Atunci cum iti explici ca  la PNA a intrat la decontat facturi cu lazi a caror pret este format numai din doua cifre ?  Chiar seful tau spunea ca pretul de productie la o lada este de aprox. 120 lei .
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: romikele din Noiembrie 27, 2012, 04:28:03 p.m.
Daca pe factura scrie stup, normal ca intra la decont.
Nu conteaza pretul mic, deoarece in caz ca suma decontata va fi mai mare, acele facturi se platesc la suma reala, asa mica, iar celelalte in raport cu valoarea lor.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: filip din Noiembrie 27, 2012, 04:37:22 p.m.
Dupa esecul de anul acesta,sa vedem cine mai pune botul la produse care vor fi decontate prin PNA.Azi discutam cu o vanzatoare a unui magazin apicol.Era foarte trista datorita faptului ca apicultorii se cearta cu ea.Am recomandat produsele stiind ca vor fi decontate mai putin TVA.Acum apicultorii zic ca iam mintit sa am vanzare.Eu una nu mai zic nimanui nimic,fiecare sa faca cum crede.Alt apicultor injurade zor,a zis presedintele asociatiei ca totul se va deconta mai putin TVA.Daca cumparam sirop din targ eram mai castigat.Legea apiculturii trebuie sa protejeze apicultorul ce produce miere nu cel care cumpara sirop.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: pharaonu75 din Noiembrie 27, 2012, 05:07:58 p.m.
...Legea apiculturii trebuie sa protejeze apicultorul ce produce miere nu cel care cumpara sirop.

Problema este ca PNA nu il ajuta nici pe apicultorul care cumpara sirop, ci pe vanzatorul de sirop! Asa cresc peste noapte preturile la toate torocalele, doar pentru simplul fapt ca au fost introduse pe lista cu produse decontabile prin PNA. Lupta cea mare este a comerciantului, pentru ca produsul pe care il vinde sa fie inclus pe lista cu produse decontabile, caci pe urma are el grija sa dubleze pretul.
Banii din PNA ajung in buzunarul comerciantului, nu al apicultorului... daca sunteti atenti, se deconteaza aproximativ diferenta dintre un produs vandut fara factura si unul cu factura, mai putin TVA. (exemplu: un roi pe 5 rame s-a vandut fara factura la 200 lei, iar cu factura s-a vandut la 350 lei. La aceasta suma TVA inseamna 84 lei, iar decontarea a fost de 63 lei. 84+63=147 - adica aproximativ diferenta dintre 350 si 200. Asadar si cu factura si fara factura, apicultorul a scos din buzunar 200 lei, comerciantul si-a luat pe langa aceasta suma inca 63 lei de la PNA, iar statul a luat 84 lei de la apicultorul care a muscat momeala si a cumparat cu factura.

Deci statul a dat, comerciantul a luat, iar apicultorul a ramas cu banii dati si fara sa simta in vreun fel subventia.
Pai in cazul asta mai bine cumperi "la negru", fara factura, iar statul nu mai ia TVA dar nu mai da nici subventie. Comerciantul sa isi regleze oferta in asa fel incat sa fie atractiva, fara a mai flutura iluzia decontarii prin PNA)
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: Mihai Sergiu din Noiembrie 27, 2012, 06:39:04 p.m.
 Din pacate aveti  mare dreptate  :sad:!
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: morozan simion din Noiembrie 27, 2012, 07:15:04 p.m.
PNA-ul reglementeaza finantatea si nu are treaba cu legea apiculturii. Legea apiculturii trebuie sa reglementeze modul de functionare al acestei laturi a zootehniei, apicultura in cel mai mic amanunt iar problemele de finantare si decontare al cheltuielior ar trebuii alta lege separat pentru ca decontari de cheltuieli si subventii se fac in toate ramurile agricole
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: filip din Noiembrie 27, 2012, 07:39:35 p.m.
@morozan simion,Aici te iseli,soarta apicultorilor si a PNA-ului depind de legea apiculturii.La cine cat si cum se doreste sa ajunga banii ,aici e bataia pestelui.Banii nu trebuie sa ajunga la apicultor ci la asociatii,procesatori,etc.Daca ajunge si la apicultor ceva sa fie multumit.Ori a conditiona apicultorul de a fi membru al unei asociatii e primul pas.Al doilea sa cumperi tot prin asociatie.Al treilea sa fii ingradit astfel incat sa poti vinde doar prin procesator..Daca se reuseste,atunci e dictatura.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Noiembrie 27, 2012, 07:55:10 p.m.
  Sa va mai spun un amanunt din spatele usilor inchise : am intrebat pe o persoana importanta de ce musai apicultorul trebuie sa fie membru intr-o forma asociativa ? raspunsul a fost simplu : GLOBALIZARE . nu esti inregimentat in norme esti exclus !
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: pharaonu75 din Noiembrie 27, 2012, 10:21:05 p.m.
Soacra-mea are trei vaci si nu este inscrisa cu ele in nicio asociatie. Cu toate astea primeste subventie de la stat, pe cap de bovina! Deci se poate!
In apicultura de ce nu se poate?
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: sas angelica din Noiembrie 27, 2012, 10:41:09 p.m.
Soacra-mea are trei vaci si nu este inscrisa cu ele in nicio asociatie. Cu toate astea primeste subventie de la stat, pe cap de bovina! Deci se poate!
In apicultura de ce nu se poate?

acesta ar fi unul din articolele care ar trebui introdus in noua lege: subventionarea apicultorului chiar daca nu este membru al unei asociatii.  bineinteles, trebuie lucrat juridic, dar aceasta este esenta. :hi:
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Noiembrie 27, 2012, 10:49:16 p.m.
Soacra-mea are trei vaci si nu este inscrisa cu ele in nicio asociatie. Cu toate astea primeste subventie de la stat, pe cap de bovina! Deci se poate!
In apicultura de ce nu se poate?

 serios ??? ai fost tu la APIA sa depui dosarul ei ? 
  Crescatorii de vaci si nu numai militeaza sa se aplice si la ei modelul de la apicultura pt. a nu mai pierde timp la coada la APIA .
 sa-ti mai spun un amanunt , inainte sa depuna dosarul este trimisa la un birou unde se inscrie intr-o asociatie.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: pharaonu75 din Noiembrie 27, 2012, 10:54:31 p.m.
A fost singura sa isi depuna dosarul!
Daca a fost inscrisa cu japca intr-o asociatie "de birou" sau intr-un birou, asta inseamna ca Filip are dreptate...
Ea spune ca nu s-a inscris in nicio asociatie, nu plateste cotizatie, nu i se cere/ofera nimic! In afara de subventie!
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: Florin-braileanul (FlorinI) din Noiembrie 28, 2012, 12:38:55 a.m.
Soacra-mea are trei vaci si nu este inscrisa cu ele in nicio asociatie. Cu toate astea primeste subventie de la stat, pe cap de bovina! Deci se poate!
In apicultura de ce nu se poate?

ca, fiindca, deoarece... albina nu da lapte

stii de ce nu se poate mulge o albina?
ca nu ii intra galeata intre picioare!!!
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: adriann din Noiembrie 28, 2012, 12:55:10 a.m.
Ar tebui puse 2 praguri....pana in 25-30 stupi apicultura hobby (uz familiar) fara obligativitatea inscrierii intr-o asociatie (doar la primarie daca vrei subventie)... si peste.
Daca eu am pe batatura mea 10 stupi si nu vreau nici un ajutor de la stat care e problema? mierea produsa o consum eu si cu familia mea.. mai dau cadou pe la vecini...
E exact aceeasi problema cu cel care are 2-3 capre sau o vaca si nu vrea sa dea nimic la stat si nici statul lui.

Cum definesti un stup din polistiren, sau un buduroi de lemn? sau cine stie ce stup vrei sa ai?

pt. cei inscrisi in asociatie
Tratamentele ar trebui sa fie gratuite (cele de varoa) (o sticla/an de varachet sau ce folosesti + marvirol ) distribuibil de asociatie.
2-3 analize / 10 stupi /an gratis
ajutor la cei contaminti cu LA

stropirile culturilor inflorite dimineata devreme sau seara  (protejarea albinelor salbatice) si anuntatea cu min 72 h la primarie , folosirea subtantei alternative fara efect asupra albinelor si pestilor daca exita, pt. accelasi tratament.
obigativitatea primariei de a anunta prin sms data stropirilor si subtantanta pentru cei inregistrati.

amenda subtantiala pentru punctele de mai sus.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: Kov iulian din Noiembrie 28, 2012, 01:53:20 a.m.
Ar tebui puse 2 praguri....pana in 25-30 stupi apicultura hobby (uz familiar) fara obligativitatea inscrierii intr-o asociatie (doar la primarie daca vrei subventie)... si peste.
Daca eu am pe batatura mea 10 stupi si nu vreau nici un ajutor de la stat care e problema? mierea produsa o consum eu si cu familia mea.. mai dau cadou pe la vecini...


Ne incurcam rau, poate constitutia romaniei ne mai clarifica un pic :
http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=2#t2c2s0a40 (http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=2#t2c2s0a40)


Citat
CAPITOLUL II
Drepturile şi libertăţile fundamentale]

Dreptul de asociere

ARTICOLUL 40
(1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere.Constitutia spune ca e un drept nu o obligatie,  in ce tara traim ?
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: romikele din Noiembrie 28, 2012, 08:56:44 p.m.
Fetea nu se lasă, continuă cu atacurile murdare...

http://www.ziuanews.ro/dezvaluiri-investigatii/legea-albinelor-ii-inteapa-pe-apicultori-86716 (http://www.ziuanews.ro/dezvaluiri-investigatii/legea-albinelor-ii-inteapa-pe-apicultori-86716)
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Noiembrie 28, 2012, 09:02:27 p.m.
  Tipic , nici nu merita sa comentam atitudinea acestei persoane , trebuie sa coboram prea jos.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: filip din Noiembrie 28, 2012, 09:18:14 p.m.
Exista multi apicultori carora constitutia nu le da voie sa faca politica sa aiba firma ori sa se asocieze.Daca legea nu da sanse egale ,de ce legea apiculturii doreste ca toti sa fie in asociatii?Eu am luat legatura cu deputati si senatori si am discutat acest proiect de lege.E din start neconstitutional.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: romikele din Noiembrie 28, 2012, 10:01:25 p.m.
Vezi ca placa lui Fetea a avut adeziv si te-ai lipit de ea.

Nu ni se impune nici o lege, ea a fost lasata pe mana apicultorilor.
Asa cum vor sti sa o propuna, asa o vor avea.
Comisia de lucru si-a inceput activitatea.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: dumi din Noiembrie 28, 2012, 11:56:02 p.m.
In prima faza in lege ar trebui prevazute clar tiprile de apicultura practicate :
1 apicultura de hobby sau de tip familial 1-25 familii cat suporta lejer baza melifera pentru o vatra;
2 apicultura intensiva peste 25 familii (necesar peste 2 vetre, sau pastoral)

La prima categoriie legea sa prevada inscrierea in registrul agricol (acelasi lucru este prevazut si pentru celelalte animale din gospodarie)

In a II -a categorie sa se impuna niste norme mai stricte (deoarece in acest caz stuparul produce pentru comercializare)

O alta problema este subventionarea productiei de miere si nu subventionarea numarului de familii de albine (sunt ,,stupari'' care au sute de familii de albine, care nu produc nici 5 Kg miere/familie/an, ale caror familii de albine traiesc la limita subzistentei datorita siropului primit, marid riscul aparitiei epidemiilor de boli contagioase)
In perioada colectivizarilor in CAP-euri se cresteau sute de stupi fara respectarea normelor de intretinere, astfel a aparut loca americana care a decimat aproape toate familiile de albine din Romania
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Noiembrie 29, 2012, 12:15:34 a.m.
  Nea dumi la mine in zona circula o vorba care spune asa : te auzi ce spui ? matale citesti ce scrii ?

  iar ma repet : UE nu subventioneaza productia . Nu se da subventie pe kg. de miere asa cum nu se da subventie nici la carne , lapte , oua .

ai dovezi concrete ca administrarea de sirop ( de care sirop?) la albine mareste riscul de boli contagioase .

  Cati ani si cate familii de albine aveai cand in Romania a fost marele atac de loca ?
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: Obombo din Noiembrie 29, 2012, 12:44:10 a.m.
In a II -a categorie sa se impuna niste norme mai stricte (deoarece in acest caz stuparul produce pentru comercializare)
Hai sa fim seriosi, in primul caz pentru ce produce mierea? Un hobbyst cu 25 de stupi? Cat o fi el de amator, vreo 300 de kg de miere tot le face. O mananca singur? O face cadou?
Din pacate, toti cei care se gasesc in zona gri dintre hobbystul cu 5 stupi si semiprofesionistul cu 50 ar vrea sa fie catalogati ca amatori.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: cristipep din Noiembrie 29, 2012, 01:21:41 a.m.
Intreb si eu ....se va schimba ceva in tara asta? Oamenii in primul rand? Nu cred , eu zic ca fiecare are libertatea de a face apicultura cum vrea si ce fel vrea , nimeni nu poate impune nimanui ceva sa fim seriosi . ar ...noi ne uitam si peste gard.... :P lung .....
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: Karpetrusov din Noiembrie 29, 2012, 09:02:59 a.m.
Comentariile sunt excelente, dar postati aici  http://forum-discutii.apiardeal.ro/index.php?topic=5655.0 (http://forum-discutii.apiardeal.ro/index.php?topic=5655.0) propunerile  concrete , asa cum a facut Kov Iulian si dumi. Stefan 1: comentariul este excelent.  Dar formuleaza propunerile concrete , punctuale, redactate fara echivoc. Prezentati chiar si mai multe variante ,reveniri sau finisari ale propunerii initiale.  Trebuie se depasim stadiul de discutii in agora. Timpul trece. Indiferenta noastra favorizeaza niste grupuri minoritare fara scrupule.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: mape 48-petru manea din Noiembrie 29, 2012, 10:12:32 a.m.
gradina mea are latimea de 17 m--dupa noua lege cu distanta de 15 m intre stupi si propietatea vecinului nu mai pot avea stupi
in gradina decat sa construiesc un zid chinezesc
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: romikele din Noiembrie 29, 2012, 10:28:37 a.m.
S-a revenit la distanta de 5m, nu mai e valabila propunerea cu 15m.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: Mihai Sergiu din Noiembrie 29, 2012, 10:49:29 a.m.
referitor la Loca ce vina ar avea stupari de pe raza unei localitati daca boala porneste doar de la un singur focar? atunci cine ii despagubeste?
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: conic din Noiembrie 29, 2012, 10:53:54 a.m.
A cazut zidul Berlinului,ridicam zid vecinului!
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: mape 48-petru manea din Noiembrie 29, 2012, 10:54:23 a.m.
S-a revenit la distanta de 5m, nu mai e valabila propunerea cu 15m.
MULTUMESC !
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: dumi din Noiembrie 29, 2012, 11:30:32 a.m.
15 m nu este mult (ganditiva ca sunt familii care au copii mici) cine nu ii conviene este buna varianta cu gardul de 2m (dintr-un material prin care sa nu treaca albina -nu musai din eton ca zidul Berlinului)
 
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: dumi din Noiembrie 29, 2012, 12:03:06 p.m.
Topicul asta ar trebui unic cu topicul ,,Inbuatatirea proectulului de lege al apiculturii''
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: Karpetrusov din Noiembrie 29, 2012, 12:05:01 p.m.
Cu tot respectul! Daca plecam de la niciodata, niciodata si nicaieri, putem pleca capul si inchide subiectul. Noi avem dreptul sa cerem. Ei au dreptul de a aproba sau refuza.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: Karpetrusov din Noiembrie 29, 2012, 12:08:38 p.m.
Topicul asta ar trebui unic cu topicul ,,Inbuatatirea proectulului de lege al apiculturii''
Le amestecam Dumi, si va iesi un ghiveci. Am ''esperente'' pozitive si negative in acest sens.
Am o multime de propuneri in acest sens care se refera exact la cea ce doresti: restrictii si disciplina. Toate inspirate din legislatia europeana si israeliana (cea mai severa).
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: Karpetrusov din Noiembrie 29, 2012, 12:28:55 p.m.
Topicul asta ar trebui unic cu topicul ,,Inbuatatirea proectulului de lege al apiculturii''
Le amestecam Dumi, si va iesi un ghiveci. Am ''esperente'' pozitive si negative in acest sens.
Am o multime de propuneri in acest sens care se refera exact la cea ce doresti: restrictii si disciplina. Toate inspirate din legislatia europeana si israeliana (cea mai severa).
In subiectul mentionat de tine sunt precizate clar obiectivele care-l deosebesc de celalat subiect, de altfel extrem de util. Ele sunt complementare si asigura o sitematizare a ideilor principale. As vrea ca toti sa participe si sa nu fie legea mea. O unificare a celor doua subiecte ar duce automat la nerealizarea obiectivului major: o lege buna pentru apicultorii onesti. Discutiile fara finalizarea unor articole de lege (proiect) ar fi doar o vaicareala. Oricum eu ii voi prezenta deputatului meu, propunerile mele.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: romikele din Noiembrie 29, 2012, 01:55:12 p.m.
Am marea rugaminte ca in comentariile viitoare sa ne axam strict pe articolele din proiectul de lege, fara comentarii in afara tematicii.
Sa dam dovada unor oameni maturi si responsabili, care doresc imbunatatirea legii si nu aruncarea cu pietre in directia celor ce muncesc din rasputeri ca apicultura romaneasca sa fie cat mai sus in Europa si nu numai...
Daca nu suntem de acord cu prevederile unui articol, sa punctam scurt si la obiect, cum am dori noi sa arate respectivul articol.
Din cuantificarea tuturor ideilor realiste, sa poata reiesi ceva bun si util atat noua, cat si urmasilor nostri.
Nu e nevoie sa copiem pe altii, cat timp avem capul pe umeri, sa lasam italienii, francezii si pe altii cu legile lor si sa coagulam o lege pur romaneasca, impecabila din toate punctele de vedere.
Avem toata sustinerea din partea MADR, sa nu dezamagim prin indolenta si superficialitate.
Multumim d-nei dr. ing. Dana Chirca si d-lui El-Fatih ABU SAMRA pentru eforturile lor de a duce apicultura romanesca in atentia Europei si d-lui Cristinel Gigi Sonea din partea ANARZ pentru intregul sprijin acordat in elaborarea suportului legislativ, cu toate greutatile inerente.
Nici o lege nu poate multumi pe toata lumea, asa ca nu putem pretinde imposibilul... dar majoritatea va decide directia de urmat.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: Karpetrusov din Noiembrie 29, 2012, 05:07:11 p.m.
   iar ma repet : UE nu subventioneaza productia . Nu se da subventie pe kg. de miere asa cum nu se da subventie nici la carne , lapte , oua .
Asa cum sunt concepute acum, subventiile au efect pervers (in afara celor pentru tratamente).
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: so-ri-pan din Decembrie 06, 2012, 04:22:40 a.m.
Am marea rugaminte ca in comentariile viitoare sa ne axam strict pe articolele din proiectul de lege, fara comentarii in afara tematicii.
Sa dam dovada unor oameni maturi si responsabili, care doresc imbunatatirea legii si nu aruncarea cu pietre in directia celor ce muncesc din rasputeri ca apicultura romaneasca sa fie cat mai sus in Europa si nu numai...
Daca nu suntem de acord cu prevederile unui articol, sa punctam scurt si la obiect, cum am dori noi sa arate respectivul articol.
Din cuantificarea tuturor ideilor realiste, sa poata reiesi ceva bun si util atat noua, cat si urmasilor nostri.
Nu e nevoie sa copiem pe altii, cat timp avem capul pe umeri, sa lasam italienii, francezii si pe altii cu legile lor si sa coagulam o lege pur romaneasca, impecabila din toate punctele de vedere.
Avem toata sustinerea din partea MADR, sa nu dezamagim prin indolenta si superficialitate.
Multumim d-nei dr. ing. Dana Chirca si d-lui El-Fatih ABU SAMRA pentru eforturile lor de a duce apicultura romanesca in atentia Europei si d-lui Cristinel Gigi Sonea din partea ANARZ pentru intregul sprijin acordat in elaborarea suportului legislativ, cu toate greutatile inerente.
Nici o lege nu poate multumi pe toata lumea, asa ca nu putem pretinde imposibilul... dar majoritatea va decide directia de urmat.

Ai punctat NU CORECT, ci PERFECT! Numai cine nu a putut lua legatura cu cei doi din Minister NICIODATA, nu-si poate da seama de contributia lor in binele apicultorilor. Nu vreau sa se creada ca sunt un "pupincurist". Sunt ultimul care sa fiu in acord total cu MINISTERUL, insa nu pot sa nu dau CEZARULUI... ce-i al CEZARULUI.
NU VREAU SA SE UITE CA P.N.A.-ul A FOST FACUT CU CONSIMTAMANTUL ASOCIATILOR. Nimic din ce se intampla in APICULTURA nu se face decat cu acordul SEFILOR DE ASOCIATII. Daca sunt contestari aici, pe forum, NU ESTE DECAT VINA FORUMISTILOR care, ca membrii ai asociatiilor, nu-si impun punctele de vedere. Stiu ca este greu sa te impui in sedintele asociatiei. Este mult mai usor sa-ti dai cu parerea pe forumuri. Nu inteleg insa ce satisfactie ai AICI, daca in sedinta ai tacut sau nu ai avut sustinere in ideea expusa!! 
Va asigur pe toti, tot ce este scris pe forumuri este citit de minister, de fisc, de "dinamo", de "toata lumea". Nimeni insa nu tine seama decat ca titlu informativ. IMPORTANTE SUNT PARERILE EXPUSE DE SEFII DE ASOCIATII, care prin REPREZENTATIVITATE sunt in masura sa se pronunte PERTINENT.
In aceste conditii este important sa trimiteti sefii de asociatii CU MANDAT EXPRES pe anumite subiecte, asa cum sunt exprimate de MAJORITATEA ASOCIATIEI DIN CARE FACETI PARTE.

"Cand esti singur, esti un oarecare!"
"NU ASTEPTA SA TI-SE DEA, HAI SA NE LUAM CE NI SE CUVINE"
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: bucovineanu din Decembrie 06, 2012, 09:40:57 a.m.
D-le so-ri-pan, ati spus un mare adevar. PNA-ul a fost facut in favoarea celor care conduc asociatiile, nu in favoarea celor care trudesc langa stupi. Nici noua lege nu cred ca va fi in favoarea celor multi.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: viorel55 din Decembrie 06, 2012, 11:25:42 a.m.
D-le so-ri-pan, ati spus un mare adevar. PNA-ul a fost facut in favoarea celor care conduc asociatiile, nu in favoarea celor care trudesc langa stupi. Nici noua lege nu cred ca va fi in favoarea celor multi.

   D-le Bucovineanu  GRESITI  PROFUND cand lansati aceste aprecieri scoase parca "din putul gandirii".
   Spuneti-mi,ati vrut sa accesati PNA si ati fost impiedicat de conducerea asociatiei ????  Sau posmagii n-au fost inmuiati???
   Eu sustin ca Dumnezeu(Guvernul) iti da dar nu-ti baga si in traista......
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: dorindafi din Decembrie 06, 2012, 11:28:16 a.m.
15 m nu este mult (ganditiva ca sunt familii care au copii mici) cine nu ii conviene este buna varianta cu gardul de 2m (dintr-un material prin care sa nu treaca albina -nu musai din eton ca zidul Berlinului)
 
nu , sigur ca nu este mult
daca ai vecini la 500m shi vine sh-tzi spune ca albinele tale i-au intzepat odrasla , atunci tot asha vei spune  :nebun:
daca ai 10/15 familii le potzi asheza pe un singur rand
dar cand vei avea mai multzi shi obligat de situatzie sa-i pui pe mai multe randuri ce faci , renuntzi la apicultura , dai cu piciorul la toata investitzia pe care ai facuto
shi asta toate pt ca tzi se pare ca distantza fatza de vecin e nepotrivita
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: filip din Decembrie 06, 2012, 11:37:40 a.m.
viorel 55,Eu am patit-o si de atunci m+am lecuit.Cumpar medicamente cu factura,mai precis Varachet si Mavrirol dar fiindca nu le+am cumparat prin asociatie nu au fost acceptate la decontar.Ori ICDA e a tuturor,dar daca medicamentele nu trec prin SRL ori asociatie nu pot fi decontate.Ori la toate magariile facute,apicultorul are alergie cand aude de asociatie.Si apropos,gasesti produse bune care costa la jumatate ca cele cumparate prin asociatie.Ori tot ce e gandit prin legi e in favoarea intermediarilor mai putin a apicultorilor.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: viorel55 din Decembrie 06, 2012, 11:59:51 a.m.
viorel 55,Eu am patit-o si de atunci m+am lecuit.Cumpar medicamente cu factura,mai precis Varachet si Mavrirol dar fiindca nu le+am cumparat prin asociatie nu au fost acceptate la decontar.Ori ICDA e a tuturor,dar daca medicamentele nu trec prin SRL ori asociatie nu pot fi decontate.Ori la toate magariile facute,apicultorul are alergie cand aude de asociatie.Si apropos,gasesti produse bune care costa la jumatate ca cele cumparate prin asociatie.Ori tot ce e gandit prin legi e in favoarea intermediarilor mai putin a apicultorilor.

Din cele de mai sus inteleg ca sunteti membru ACA,ca ati vrut sa luati ceva si fiindca vi le dadea prin SRL ,cu adaos comercial, ati renuntat. 
  Asociatia din care fac eu parte nu are SRL sau alta forma de firma,deci nu pune nici un adaos comercial si de acceea nu suportam aprecieri din astea... la gramada....
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: bio din Decembrie 06, 2012, 01:53:22 p.m.
viorel 55,Eu am patit-o si de atunci m+am lecuit.Cumpar medicamente cu factura,mai precis Varachet si Mavrirol dar fiindca nu le+am cumparat prin asociatie nu au fost acceptate la decontar.Ori ICDA e a tuturor,dar daca medicamentele nu trec prin SRL ori asociatie nu pot fi decontate.Ori la toate magariile facute,apicultorul are alergie cand aude de asociatie.Si apropos,gasesti produse bune care costa la jumatate ca cele cumparate prin asociatie.Ori tot ce e gandit prin legi e in favoarea intermediarilor mai putin a apicultorilor.

..Sal, Filip ..

..poti iesii MULT mai ieftinache decit Mavirolul mergind pe mina Taktic-ului...chiar mai ieftin decit TVA-ul care il pierzi daca cumperi VARACHET si MAVIROL prin PNA>

..intr-adevar investitia initiala,--cumpararea unui aparat FURRTERO este cam mare-- dar isi scoate banii.

..aparatul FURRETRO alaturi ce centrifuga cu ax orizontal m-au ajutat enorm in activitate.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Decembrie 06, 2012, 02:56:12 p.m.
  Mereu se revine pa prostia cu asociatiile ca pna este pentru sefi.... mai fratilor chiar in halul asta comunismul v-a spalat creierul ????
  Conform legii, 3 (TREI)  oameni pot forma o asociatie si sa depuna dosar la APIA . Cine nu va lasa sa va faceti singuri dosarele de subventie ????  fara sa apelati la sefi....
   Nu mai sunteti obligati sa fiti membri " PCR" pentru a beneficia de subventii !!!!

  Apropo , gata cu banii europeni , ati vrut USL acum sa faceti foamea !
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: filip din Decembrie 06, 2012, 02:57:17 p.m.
sal ,bio,
Cat dau pe drum sa decontez ceva ,atat e tratamentul.Eu am renuntat sa astept sa........
Particip la targuri unde cumpar tratament.Daca nu-ti faci iluzii,nu o sa ai deceptii.
Eu am invatat sa ma descurc singur.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: filip din Decembrie 06, 2012, 03:06:24 p.m.
Dragos,nu am facut foame fara sa apelez la fonduri UE,daca se stopeaza cu atat mai putin.Dispar profitorii si raman doar apicultorii ce iubesc albina.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Decembrie 06, 2012, 03:09:34 p.m.
  Filip ai creier de roman !!  ce bucuros esti ca moare capra vecinului !!!  nu-i asa ca te simti bine ca apicultorii nu vor mai incasa subventii ???

  Ma doare in pu---a ca tu faci foamea sau nu , dar eu am un viitor in fata si copii de crescut , la fel si alte milioane de romani, iar pentru aceste lucruri daca este nevoie te calc pe cap. 
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: filip din Decembrie 06, 2012, 03:16:26 p.m.
  Filip ai creier de roman !!  ce bucuros esti ca moare capra vecinului !!!  nu-i asa ca te simti bine ca apicultorii nu vor mai incasa subventii ???

  Ma doare in pu---a ca tu faci foamea sau nu , dar eu am un viitor in fata si copii de crescut , la fel si alte milioane de romani, iar pentru aceste lucruri daca este nevoie te calc pe cap.
Tocmai pe conceptul asta se doreste o noua lege a apiculturii.Lege care sa faca partie lu oameni precum Dragos.
Subventiile sa se dea dar pentru toti nu pentru grupuri de interese.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: roi_ag din Decembrie 06, 2012, 03:19:46 p.m.
   Apropo , gata cu banii europeni , ati vrut USL acum sa faceti foamea !
Pai dupa cate se petrec cred ca asa se va intampla.Acum o saptamana doua s-au depus dosarele
pe M141 si ieri ii chema sa le ia si sa le completeze cu fisele familiilor de albine in care trebuie trecut
crotalul fiecarei familii. Cum multi nu au ,trebuie sa mearga la DSV sa se inregistreze apoi la
asociatie sa ia crotalii, crotali care nu sunt si trebuie comandati si uite asa expira termenul cererii
de plata.Cererile care sunt in regula se depun fara identificarea financiara care este valabila 7 zile.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Decembrie 06, 2012, 03:42:00 p.m.
aici e greseala (prostia) stuparului ! legea cu crotaliile e in vigoare din 15 nov. 2011 !  ati avut la dispozitie mai bine de un an pentru crotaliere ...
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: bucovineanu din Decembrie 06, 2012, 04:12:38 p.m.

   D-le Bucovineanu  GRESITI  PROFUND cand lansati aceste aprecieri scoase parca "din putul gandirii".
   Spuneti-mi,ati vrut sa accesati PNA si ati fost impiedicat de conducerea asociatiei ????  Sau posmagii n-au fost inmuiati???
   Eu sustin ca Dumnezeu(Guvernul) iti da dar nu-ti baga si in traista......
Daca s-a cumparat Apifonda cu 8lei, obligatoriu prin asociatie pentru a putea fi decontat prin PNA, in timp ce pe piata se gasea cu 5,5 lei si s-au decontat 2 lei pe kg, care a fost beneficiarul accesarii PNA?
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Decembrie 06, 2012, 04:28:10 p.m.
  Era la mintea cocosului ca nu se poate deconta 8 lei pe kg. de hrana . sa spunem ca a fost taxa pe prostie .
  Dar nu uitati : nu este un pacat sa fii prost o data , pacat este sa persisti in prostie !
  Acum stiti ce aveti de facut !
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: romikele din Decembrie 06, 2012, 05:18:30 p.m.
viorel 55,Eu am patit-o si de atunci m+am lecuit.Cumpar medicamente cu factura,mai precis Varachet si Mavrirol dar fiindca nu le+am cumparat prin asociatie nu au fost acceptate la decontar.Ori ICDA e a tuturor,dar daca medicamentele nu trec prin SRL ori asociatie nu pot fi decontate.Ori la toate magariile facute,apicultorul are alergie cand aude de asociatie.Si apropos,gasesti produse bune care costa la jumatate ca cele cumparate prin asociatie.Ori tot ce e gandit prin legi e in favoarea intermediarilor mai putin a apicultorilor.

filipe, habar nu ai ce trancanesti, mai intai informeaza-te apoi vino cu baliverne.
Asociatiile achizitioneaza produsele decontabile pentru membri fara nici un fel de adaos.
Medicamentele de ex. s-au livrat la pretul de achizitie, cel de la ICDA.
Asociatia nu e SRL.
Tu ai habar doar de ACA, cu al ei SRL prin care se fac tranzactiile, care OBLIGA membrii sa faca achizitii doar prin acel SRL.
Restul asociatiilor - cel putin acelea serioase - nu se preteaza la magarii.

De unde atata adversitate fata de ceva sau cineva de care nu ai habar????
Daca vrei sa intelegi cum functioneaza cu adevarat o asociatie, te astept la Rm. Sarat - sigur iti vei schimba parerea si discursul!
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: pharaonu75 din Decembrie 06, 2012, 05:25:29 p.m.
15 m nu este mult (ganditiva ca sunt familii care au copii mici) cine nu ii conviene este buna varianta cu gardul de 2m (dintr-un material prin care sa nu treaca albina -nu musai din eton ca zidul Berlinului)
 
nu , sigur ca nu este mult
daca ai vecini la 500m shi vine sh-tzi spune ca albinele tale i-au intzepat odrasla , atunci tot asha vei spune  :nebun:
daca ai 10/15 familii le potzi asheza pe un singur rand
dar cand vei avea mai multzi shi obligat de situatzie sa-i pui pe mai multe randuri ce faci , renuntzi la apicultura , dai cu piciorul la toata investitzia pe care ai facuto
shi asta toate pt ca tzi se pare ca distantza fatza de vecin e nepotrivita

Nu stiu cati isi pot permite sa lase o distanta de cel putin 15 metri intre ultimul stup si hotarul cu vecinul!
Daca legea intra in vigoare cu aceasta prevedere, atunci ADIO vetre de stupina in intravilan.
Conform legii inca in vigoare, pe vatra mea din intravilan pot detine circa 150 de stupi, insa dupa noua lege nu mai pot detine niciunul (vatra are o latime mai mica de 30 metri, desi lungime are suficienta)!
Deci daca pun un stup in mijlocul vetrei, atunci am mai putin de 15 metri fata de vecini! Ce fac? Vand stupii si ma apuc de furat?

Apropo! Albine nu pot detine la mai putin de 15 m fata de gardul vecinului, insa el poate detine cotetul cu porci exact pe acest gard? Dar tarcul cu rate si gaste care te trezesc din somn de la 5 dimineata? Cum ramane cu zgomotul, cu mirosul, cu gunoiul?
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: romikele din Decembrie 06, 2012, 05:26:57 p.m.
Nu mai e valabila treaba cu 15m, vedeti in fisierul atasat:

Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Decembrie 06, 2012, 05:34:26 p.m.
De unde atata adversitate fata de ceva sau cineva de care nu ai habar????

  Hai ma si tu Romikele !!!  :)  omul ca sa fie roman pana la capat vrea sa omoare capra vecinului din stadiul de iada sau de embrion ...  =))
  Ca un bun roman , filip se pricepe la toate , el este cel bun si drept , restul sunt rai si strambi !

  E asa de roman incat a luat o postare de mai sus (a mea) si a dus-o pe stuparitul , de ce ? numai mintea lui intelege . dar baietii de acolo au sters imediat delirul sau.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: romikele din Decembrie 06, 2012, 05:39:19 p.m.
Pai el a stat mai mereu in varful dealului, fara semnal  la telefon si fara internet si a ramas in urma cu noutatile, la fel ca tipii aia din jungla care dupa zeci de ani nu stiau ca s-a terminat razboiu`  :rotfl:

Frate filip, nu mai e doar ACA, hai la Albina Ramniceana  sau ACA PRISACA sa te procopsesti!  =))
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: filip din Decembrie 06, 2012, 05:49:20 p.m.
Multumesc pentru oferta Romikele,raman asa cum sunt.Acum incerc sa cres o noua generatie de pusti,care practica apicultura fara siropuri.Miere nu produc cat am cerere.Pensia intra lunar pe card.Iar linistea fara telefon si net e superba.Asta a fost si motivul pentru care am renuntat sa mai fiu moderator.Eu asa cred si scriu,nu sunt un fatarnic.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: viorel55 din Decembrie 06, 2012, 06:44:52 p.m.
15 m nu este mult (ganditiva ca sunt familii care au copii mici) cine nu ii conviene este buna varianta cu gardul de 2m (dintr-un material prin care sa nu treaca albina -nu musai din eton ca zidul Berlinului)
 
nu , sigur ca nu este mult
daca ai vecini la 500m shi vine sh-tzi spune ca albinele tale i-au intzepat odrasla , atunci tot asha vei spune  :nebun:
daca ai 10/15 familii le potzi asheza pe un singur rand
dar cand vei avea mai multzi shi obligat de situatzie sa-i pui pe mai multe randuri ce faci , renuntzi la apicultura , dai cu piciorul la toata investitzia pe care ai facuto
shi asta toate pt ca tzi se pare ca distantza fatza de vecin e nepotrivita

Nu stiu cati isi pot permite sa lase o distanta de cel putin 15 metri intre ultimul stup si hotarul cu vecinul!
Daca legea intra in vigoare cu aceasta prevedere, atunci ADIO vetre de stupina in intravilan.
Conform legii inca in vigoare, pe vatra mea din intravilan pot detine circa 150 de stupi, insa dupa noua lege nu mai pot detine niciunul (vatra are o latime mai mica de 30 metri, desi lungime are suficienta)!
Deci daca pun un stup in mijlocul vetrei, atunci am mai putin de 15 metri fata de vecini! Ce fac? Vand stupii si ma apuc de furat?

Apropo! Albine nu pot detine la mai putin de 15 m fata de gardul vecinului, insa el poate detine cotetul cu porci exact pe acest gard? Dar tarcul cu rate si gaste care te trezesc din somn de la 5 dimineata? Cum ramane cu zgomotul, cu mirosul, cu gunoiul?

 Faraoane,ce faci,nu esti pe faza ....!!!!
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: bucovineanu din Decembrie 06, 2012, 07:17:51 p.m.
  Era la mintea cocosului ca nu se poate deconta 8 lei pe kg. de hrana . sa spunem ca a fost taxa pe prostie .
  Dar nu uitati : nu este un pacat sa fii prost o data , pacat este sa persisti in prostie !
  Acum stiti ce aveti de facut !
Daca postarea mi se adreseaza nu ai nimerit-o. Eu nu am accesat PNA decat in primul an cand nu se cerea decat sa fii membru ACA. In situatia descrisa de mine sunt multi altii care l-au accesat anul trecut.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Decembrie 06, 2012, 07:20:04 p.m.
  Aici vorbim la modul general ! avizati sunt pinguinii care au pus botul la vrajeala  si nu stuparii cu experienta care stiu cu ce se hraneste albina ! :wink2:
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: romikele din Decembrie 06, 2012, 07:21:16 p.m.
...
Daca s-a cumparat Apifonda cu 8lei, obligatoriu prin asociatie pentru a putea fi decontat prin PNA, in timp ce pe piata se gasea cu 5,5 lei si s-au decontat 2 lei pe kg, care a fost beneficiarul accesarii PNA?

Care asociatie domnu bucovineanu? Care in afara de ACA isi permite sa bage adaosuri?
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: bucovineanu din Decembrie 06, 2012, 07:26:53 p.m.
Care e procentul apicultorilor inscrisi in alte asociatii decat aca?
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: romikele din Decembrie 06, 2012, 07:32:39 p.m.
Daca ne luam dupa membrii care au stupii crotaliati, ACA detine cam 49% din total.
Fetea are alta situatie, in care ACA are peste 50 %... D-zeu stie care e adevarul! :uimit:
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: orbanstefan64 din Decembrie 06, 2012, 08:31:12 p.m.
oare o fi vreo evaziune la mijloc?????  :uimit:
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: Florin-braileanul (FlorinI) din Decembrie 07, 2012, 08:35:42 p.m.
Daca ne luam dupa membrii care au stupii crotaliati, ACA detine cam 49% din total.
Fetea are alta situatie, in care ACA are peste 50 %... D-zeu stie care e adevarul! :uimit:


de curiozitate... fetea are vreun stup? fizic

sau da sfaturi doar din carti si auzite?
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: valter din Decembrie 07, 2012, 11:18:19 p.m.
Ti-i dor di-un sfat...mi-i dor sa te aud.
Fetea are 50% din stupii Romaniei :P :rotfl:.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: octav din Decembrie 17, 2012, 10:37:05 p.m.
Buna seara,

Am citit si eu noua forma de lege a apiculturii, si, acest subpunct mi se pare ca ma obliga sa fiu membru intr-o asociatie:


avertisment sau amendă de 500 lei, în cazul neidentificării stupilor de către apicultor la formele asociative de profil legal constituite, conform legislaţiei în domeniu;

Eu nu iau subventie de nici un fel de la stat, nici fonduri nici PNA si nu mi se pare normal sa fiu obligat sa ma inscriu intr-o asociatie. Ar trebui sa fie un numar maxim de stupi pana la care sa nu fii obligat sa intri in asociatie si sa crotaliezi stupii.
Observati ca nu am zis nimic despre celelalte subpuncte: registrul agricol, DSV, carnetul de stupina cu evidenta tratamentelor care mi se par de bun simt. Adica nu trebuie sa sufere altul pentru nepasarea si indolenta ta.


Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: romikele din Decembrie 17, 2012, 10:41:48 p.m.
Nu te obliga nimeni sa intri in asociatie cat timp nu soliciti fonduri din resurse UE.
Daca insa vrei PNA sau masuri prin FEADR, joci dupa cum canta coana Europa... cam asta e! :hi:
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: octav din Decembrie 17, 2012, 10:50:04 p.m.
Deci daca nu iau nici un fel de fonduri nu trebuie sa crotaliez stupii? Ar trebui punctat cumva pentru ca de aici nu se intelege.
La un moment dat se punea problema unui srticol care sa delimiteze stuparii hobby de ce semiprofesionisti si profesionisti.
S-a renuntat? Nu credeti ca ar fi oprotun un astfel de articol?

PS:
Bine ca s-a revenit la distanta de 5 m respectiv 2 m ca la noi proprietatile au in general latimi mici, majoritatea sub 30m.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: abeja din Decembrie 19, 2012, 01:05:36 p.m.
Amenzi aspre ,inscriere  obligatorie si  transport  de  stupi  cu  actele  la  zi.Asa  trebuie si  se  va  rezolva  toate
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: romikele din Decembrie 19, 2012, 05:44:41 p.m.
Varianta de dupa Sighisoara.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: gheghe din Decembrie 20, 2012, 12:14:11 p.m.
Imi permit sa fac niste mici observatii referitoare la proiectul de lege a apiculturii.Art.2 ,la definitia familiei de albine, trantorii nu fac parte obligatoriu din familie tot timpul. -O familie de albine se poate adaposti si in alte spatii propice vietii. Tot aici gasim expresia"...matca sau regina..."expresie care poate cauza confuzie pentru un cititor din afara sistemului in ideea ca familia poate avea sau matca sau regina.  -Roiul natural nu este definit. -Art.7 :"pana in 15 martie...se inventariaza suprafetele de teren... ptr.amplasarea vetrelor de stupina si repartitia suprafetelor melifere..ptr. pastoral".Articolul mi se pare mie ca este in contrdictie cu art.10[3]care spune ca numarul de familii amplasate pe teren nu este limitat ,iar art.9[1] spune ca apicultorul are obligatia sa anunte primaria la cel tarziu 24 ore de la amplasare.Ce mai repartizeaza primaria post factum?                                   
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Decembrie 20, 2012, 01:07:28 p.m.
  Capitotul cu definitii este in continuare "varza" , cele scrise acolo fac mai mult rau decat capitolul contraventii , pur si simplu ne batem cuie in talpi .
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: abeja din Decembrie 20, 2012, 05:03:58 p.m.
Cred  ca  primaria  ar  trebui  sa-ti  dea  aprobare  inainte  de  instalarea  stupinii si  binenteles  cu  aprobarea  propritarului locului unde  va  fi  instalata  stupina.Ar  trebui  infiintata  si  o  politiei  al  mediului pt a  combate  infractiunile intalnite .Adic  deplasez (fur) stupii  ...ma  prinde  politia  ... ce  zic ...
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Decembrie 20, 2012, 05:32:53 p.m.
  A fost o intentie de infiintarea functiei de sanitar apicol , numai ca nici o institutie  a statului nu a vrut sa se incarce cu acest post , totul se reduce la bani .
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: kiloz din Decembrie 21, 2012, 02:32:51 a.m.
   -pregatire varianta noua-

f) familie de albine - unitatea biologică de putere corespunzatoare pentru
anotimpul respectic ,de sine statatoare ,in stare sa ierneze si sa
valorifice  culesurile in conditii optime
h) roi natural-unitate biologica ,rezultatul instinctului- mostenit genetic- de reproducere prin divizare naturala a familiei de albine
i) roi la pachet - unitate biologică obtinuta prin scuturarea de pe rame in
majoritate a albinelor tinere in cantitate de 1-1,5 kg  într-o cutie
speciala de transport şi  însoţită de o matcă tinara  împerecheată;


 Art.8. Pina in data de 15 ianuarie al fiecarui an sa se constituie Comisia
de baza melifera si de stuparit pastoral;

  Art. 9. In vederea comunicării şi repartizării judicioase a suprafeţelor
melifere către apicultorii care practică stupăritul pastoral, Consiliul
Local, în colaborare cu regiile autonome cu profil agricol sau silvic,
inventariază si comunica catre comisia de baza melifera si de stuparit
pastoral:
   a) -până la data de 15 martie a fiecărui an, suprafeţele de teren care pot
fi acordate apicultorilor pentru amplasarea vetrei de stupină, cât şi baza
meliferă arboricolă existentă pe teritoriul acestora.
   b)- până la data de 1 aprilie a fiecărui an, suprafeţele agricole de pe raza
comunei, de cel puţin 50 de hectare, însămânţate cu culturi de rapita,
   c)- până la data de 1 mai a fiecărui an, suprafeţele agricole de  pe raza
comunei, de cel puţin 50 de hectare, însămânţate cu floarea soarelui.

   Art. 10.(1) Deţinătorii de suprafeţe agricole care efectuează tratamente
chimice la culturile pe care le deţin sunt obligaţi să anunţe, în scris,
consiliul local cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de data exactă când
vor efectua aceste operaţiuni, precum şi denumirea produsului folosit.
                (2) Consiliul local trebuie să anunţe, în scris sau telefonic, apicultorii
care au vatră de stupină staţionară/permanentă sau temporară/pastorală, cu
cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea efectuării de către deţinătorii de
terenuri agricole a tratamentelor cu substanţe chimice în vederea
prevenirii intoxicaţiilor la albine.

      Art.11. a)–Sa se infiinteze comisii zonale de control compus din medicul veterinar zonal +responsabil de zona cu sanatatea albinelor din partea asociatiilor judetene +1 reprezentant din partea stuparilor neafiliati.
                  b ) –Comisia are drept de control in stupinele inregistrate/autorizate,si  are obligatia de a lua masuri pentru depistarea stupinelor neinregistrate pe nici un nivel ,abandonati  sau neintretinuti ,constatarile sa fie consemnate intrun process verbal semnat de toti cei prezenti.

 (3) Numărul familiilor de albine amplasate pe teren, conform obligaţiilor
prevăzute la alin.(1) şi (2),  este limitat de suprafata terenului respectiv, Art7 alin 1/b
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: kiloz din Decembrie 21, 2012, 02:57:27 a.m.
Art.7. -b) Suprafeţele de teren se atribuie cu titlu gratuit de către autorităţile
administraţiei publice locale, precum şi de către regiile autonome cu
profil agricol sau silvic, pentru vatră de stupină, în funcţie de mărimea
stupinei, în locuri accesibile mijloacelor de transport, şi nu vor fi mai
mici de 5 m2 pentru fiecare familie de albine şi 500 m2 pentru fiecare
pavilion apicol.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: romikele din Decembrie 21, 2012, 07:05:28 a.m.
500 m.p. pentru pavilion? Dar cat de mare poate fi pavilionu`?... poate 50 m.p.! :wink2:
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: romikele din Decembrie 21, 2012, 08:42:40 a.m.
Iata cum arata propunerile venite din partea unui specialist,  Prof.univ.dr.ing. Petre IORDACHE
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: mape 48-petru manea din Decembrie 21, 2012, 09:17:34 a.m.
Acolo unde distanta dintre stupi si propietatea vecinilor este mai mica de 5 m ,gardul prin care nu pot trece albinele sa ramana 2 m ---3 m mi se pare exagerat
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: romikele din Decembrie 21, 2012, 09:20:33 a.m.
Depinde cat de inalt e vecinu`... sau vecina... daca are peste 2m, albinele il pot intepa la scafarlie... asa ca 2,5 - 3m ar fi corect.  :wink2:
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: pharaonu75 din Decembrie 21, 2012, 09:32:58 a.m.
3 metri inaltime mi se pare mult!
Pe de alta parte, insa, nu te obliga nimeni sa asezi stupii langa gard... pastreaza distanta de 5 metri fata de hotar si poti face gardul si din plasa sudata! =))
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: bio din Decembrie 21, 2012, 05:06:24 p.m.
Iata cum arata propunerile venite din partea unui specialist,  Prof.univ.dr.ing. Petre IORDACHE

Clare, scurte  si la obiect propunerile dl-ui Iordache.


..eu cred ca in lege sa fie stipulat MAI CLAR ce inseamna DIRECTIA DE ZBOR a unei stupine.

Mai exact cu amplasarea unei stupine pe directia de zbor a altei stupine.

Luam situatia ipotetica a unei stupine amplasate sa spunem intr-o localitate si la o distanta de 3 Km ar fi o cultura melifera. Ar insemna ca intre lan si satul respectiv sa nu se aseze alta stupina..?? Chiar pe marginea lanului dinspre localitate sa nu se aseze nimeni cu stupina ca are cineva in sat citeva familii de albine si ar venii albinele respective la acel lan.>??

Datzi apa la moara la "stuparii de batatura" si vetzi avea rascoala din 1907 editie 2013 live la PRO-TV./.:))

Cred ca directia de zbor sa fie valabila undeva la 300, maxim 500 de metrii de stupina.


..si sa nu mai fim copii, sa credem chiar asa toate povestile cu "furtul" de albina din cauza derivei cauzate de asezarea in teren a stupinelor diferite,  ca citesc multi incepatori si ii indrumam pe pista gresita. Se iau naibii de git la marginea tarlalei ca au citit nu-stiu unde povesti de genul acesta.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: bio din Decembrie 21, 2012, 05:29:23 p.m.
aa...am uitat nu sunt pentru AMENZIin apicultura...

si treaba cu inscrierea in asociatii... Parca se incearca COLECTIVIZAREA in  APICULTURA, varinta democratica..... "cine nu-i la noi e impotriva noastra si trebuie futut.."..:))
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: pharaonu75 din Decembrie 21, 2012, 05:32:48 p.m.
Se vrea inscrierea apicultorilor in asociatii pentru a putea fi recenzati, cantrolati, manevrati, constransi!
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: Kov iulian din Decembrie 21, 2012, 05:36:15 p.m.Cred ca directia de zbor sa fie valabila undeva la 300, maxim 500 de metrii de stupina.


Va suparati pe mine ca spun asta nu va suparati asta e :

Cred ca e  ok aceasta distanta, doar daca un apicultor profesionist aflat in pastoral cu sute de familii situat la o distanta de 502 m de localitate si 502 metri de cultura sa permita sa se aseze in fata lui la 501 m un apicultor mai mic cu 10-20 fam venit la lan din acea localitate .

Daca un ar fi de acord acel apicultor profesionist  cu asa ceva cred ca si apicultori stationari mici ar fi de acord cu cealalta varianta .

Eu practic pastoral doar pe o raza de 15-20 km in jurul localitati si va spun sincer nu m-as duce si nu m-am dus nicidata mai aproape de de 3-4 km de o localitate, evit sa ma cert cu unu si altu imi vad de treaba mea ma duc singur unde ma duc cat mai pe ascuns, nu spun nimanui unde sunt, nici prietenilor nici neamurilor .

In felul asta nu vin nici " preteni " peste mine, nici hoti . :D :D :D
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: pharaonu75 din Decembrie 21, 2012, 05:45:35 p.m.
Iuliane, daca gasesti o cultura compacta de 300 ha de rapita/floarea soarelui, iar in jurul acesteia, la o distanta de cel mult 3 km se afla vreo 4-5 localitati, tu unde iti amplasesi stupina?
Sa nu spui ca pleci in alta parte, pentru ca nu te cred!

Si eu am albine pe vatra, la marginea satului, iar la maxim 2 km am avut mereu culturi de rapita si fl soarelui, insa nu mi se pare normal sa merg si sa ma iau de gat cu unul care vine cu pavilionul si se aseaza intre mine si lan! Nu e lanul meu si nici terenul dintre stupina mea si lan nu este proprietatea mea! Iar "furtul" albinelor, avand in vedere distantele mentionate, mi se pare mai mult un mit! Alta era situatia daca se aseza la 5 metri in fata mea!Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: octav din Decembrie 21, 2012, 05:53:48 p.m.
aa...am uitat nu sunt pentru AMENZIin apicultura...

si treaba cu inscrierea in asociatii... Parca se incearca COLECTIVIZAREA in  APICULTURA, varinta democratica..... "cine nu-i la noi e impotriva noastra si trebuie futut.."..:))

Eu nu sunt pentru inscrierea in asociatie. Sunt independent din fire si de aceea nu am sefi (nevasta nu se pune) si nici nu vreau sa am. Ar trebui ca la articolul cu inscrierea in asociatii sa existe si posibilitatea de a nu fi inscris. Altfel vor fi multe abuzuri din foarte multe parti. Iar daca trebuie facuta identificarea sa o faca fiecare printr-o placuta de prezentare a datelor de identificare personale.

Cat despre distanta cred ca peste 300 m este ok. Atfel nu te vei mai putea aseza in pastoral in multe locuri si vor trebui parcurse distante mai mari pana la locurile de pastoral
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: romikele din Decembrie 21, 2012, 06:21:36 p.m.
Asa cum nimeni nu e obligat sa acceseze fonduri europene, nici nu este obligat sa se asocieze.
Fiecare isi decide singur soarta  :wink2:
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: Kov iulian din Decembrie 21, 2012, 06:24:54 p.m.

Iuliane, daca gasesti o cultura compacta de 300 ha de rapita/floarea soarelui, iar in jurul acesteia, la o distanta de cel mult 3 km se afla vreo 4-5 localitati, tu unde iti amplasesi stupina?

Idea e ca nu trebuie neindreptatit nimeni, trebuie gasit acel echilibru intre apicultori din stationar si pastoral , mare parte din noi  am inceput ca apicultori stationari si apoi am trecut la pastoral .

Dar mai important decat asezarea pe o anume directie de zbor este nr de famili al celor din pastoral ce vin langa cei din stationar .

Poate ca cei din stationar au cateva familii asa ca nu isi permit sa se plimbe prea mult si doua culesuri, la rapita si la floare soarelui, vin cei din pastoral cu un nr mai mare de familii fata de norma la hectar .

Cel din stationar mai extrage fix o  p....  , dar cel din pastoral merge mai departe la tei, la amorfa, la mustar, la masivul de salcam  1, 2, 3, .

E ca si cum ar fi masa plina de mancare iar unu mai slabanog mananca si el incet din farfuria lui intr-un colt al mesei, iar altu dupa ce sa infruptat din toata masa  vine si  ii ia astuia din farfurie .

Nu stiu cum vedeti voi lucrurile astea, dar eu nu vad cu ochi buni asta .
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: bucovineanu din Decembrie 21, 2012, 06:38:06 p.m.
Asa cum nimeni nu e obligat sa acceseze fonduri europene, nici nu este obligat sa se asocieze.
Fiecare isi decide singur soarta  :wink2:
Nu inteleg. Daca legea prevede pedepse pentru cei care nu-si identifica stupii printr-o asociatie ce sa intelegem? E sau nu obligatoriu ca apicultorii sa fie asociati?
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Decembrie 21, 2012, 06:50:28 p.m.
  sa presupunem ca se da legea in forma actuala iar un stupar nu-si inregistreaza stupii la registrul agicol . Dupa ce lege va fi pedepsit ? dupa cea a apiculturii sau dupa cea a registrului agricol ?  deoarece ambele prevad sanctiuni ! 
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: Karpetrusov din Decembrie 21, 2012, 07:33:23 p.m.
Iata cum arata propunerile venite din partea unui specialist,  Prof.univ.dr.ing. Petre IORDACHE
Sunt doar opinii ale unei persoane cu notorietate . Tot respectul, desi eu nu am auzit pana acum de d-lui. Consider ca si aceasta propunere de lege este marcata de echivoc, care are drept sursa conceptia imuabilitatii legii vechi.  Legea trebuie sa contina prevederi clare,punctuale, neinterpretabile.Nu trebuie sa  fim inhibati de vocea mai puternica a persoanelor cu notorietate. Notorietatea este de cele mai multe ori confundata cu competenta.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: pharaonu75 din Decembrie 21, 2012, 07:35:54 p.m.
...
Cel din stationar mai extrage fix o  p....  , dar cel din pastoral merge mai departe la tei, la amorfa, la mustar, la masivul de salcam  1, 2, 3, .
...

Cel din stationar doarme noaptea acasa pe perna lui, langa nevasta si copii, iar cel din pastoral sta cu lunile prin coclauri.
Cel din stationar, cu cativa stupi, face apicultura de hobby, iar cel care face pastoral cu familii multe, face apicultura pentru a-si asigura traiul!
Pe astea nu le vezi? Oricum este de discutat atat dpdv al stationarului cat si al pastoralului!
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: pharaonu75 din Decembrie 21, 2012, 07:37:33 p.m.
Iata cum arata propunerile venite din partea unui specialist,  Prof.univ.dr.ing. Petre IORDACHE
Sunt doar opinii ale unei persoane cu notorietate . Tot respectul, desi eu nu am auzit pana acum de d-lui...

E plina Romania Apicola de articolele dumnealui!
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: Kov iulian din Decembrie 21, 2012, 07:57:17 p.m.
Credeti ca nu stiu cum e ,  :D :D :D  , am fost plecat si pe alti dar si pt mine cu lunile, prin frig, prin ploaie, am dormit si sub cerul liber si prin corturi de alea de excursie, prin vagoane in care sufla vantul de ma trezeam dimineata inghetat tot, din nas pana in cerul guri .

Idea e ca nu trebuie sa tragem fiecare pt turta noastra si sa ne doara in p... de alti .
Cand uni  ne mai trag cate o insecticidare de ne omoara toata culegatoarea nu ne convine  :D :D 

Sau cand ne mai zice unu mai smecheras ma doare in p... ma de albinele tale mie imi pasa de cultura mea, poate sa iti moara toate ca ma doare in p...
 
Trebuie gasit un echilibru, si in aceste lucruri ca altfel nu stiu unde vom ajunge daca suntem porniti sa facem bani cu orice
pret .

Off topic :


Sa va mai dau un exemplu, cum vedeti acest lucru ?

La noi în localitate sunt diverse stane de oi, si ai naibi au tot campul sa plimbe oile, pe miriste dupa ce se treiera graul pe islazul comunal, pe langa canalele de irigatii, pe langa calea ferata etc .
Numai ca ai naibi vin cu oile doar pe langa gardurile oamenilor( chiar urca pe grad si manaca frunzele pomilor fructiferi din curte ),  nu poti sa scoti un animal, o vaca sa pasca pe langa gard ,sau alt animal ca toata iarba e rasa de oi.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: Kov iulian din Decembrie 21, 2012, 08:15:00 p.m.
Iuliane, daca gasesti o cultura compacta de 300 ha de rapita/floarea soarelui, iar in jurul acesteia, la o distanta de cel mult 3 km se afla vreo 4-5 localitati, tu unde iti amplasesi stupina?
Sa nu spui ca pleci in alta parte, pentru ca nu te cred!


Intrebare :


Va rog sa imi raspundeti sincer la asta, daca o cultura ar fi la cativa zeci sau sute de metri de o localitate si nu ati avea alta varianta sa asezati stupi ati fi de acord sa asezati stupi in spatele localitati astfel albinele  sa isi faca culoar de zbor peste stupinele stationare a acelora din localitate ?


Intrebare asta o pun tuturor nu doar lui Dan .


 :hi: :hi: :hi: :hi:
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: gheghe din Decembrie 21, 2012, 09:42:08 p.m.
Stupinele stationare- din localitati- au un caracter permanent, iar harta lor geografica sa fie in evidenta primariei.  -Numarul de familii- ale unui apicultor-inscris in registrul agricol-sau oriunde in alta parte-sa fie la alegera apicultorului,el fiind cel ce hotaraste tehnologia de exploatare in stupina de-a lungul sezonului.Lasfrsit de sezon apicol va stabili numarul de familii pe care le va ierna.  -Cum sunt inventariate familiile ajutatoare?  -Orice habitat are un punct de saturatie ca si capacitate de sustinere a populatiilor  speciilor cel locuiesc.Ar fi o gresala,dupa parerea mea,sa nu se stabileasca numarul de familii admis la o baza melifera fixa sau vremelnica.  -Sa fie ,de exemplu,trei categorii de apicultori: hoby-isti,pana la 50 de familii; semi profesionisti,pana la 250 familii; profesionisti peste 250 familii.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: dorindafi din Decembrie 21, 2012, 09:52:51 p.m.
iulian  parerile pot fi impartzite
1- cei care fac pastoral , nu au de ales
2- statzionarii = 1 se bucura ca li se pot popula familiile : 2 dar daca albinele sunt bolnave shi le-ntoarce pe toate cu burta-n sus  :roll:
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: Kov iulian din Decembrie 21, 2012, 09:58:37 p.m.

Stupinele stationare- din localitati- au un caracter permanent, iar harta lor geografica sa fie in evidenta primariei.  i.

Ar fi perfect asa fiecare primarie sa aiba o evidenta stricta cu vizita in teren fiindca  una e ca intr-o localitate sa nu fie nici o familie de albine si sa fi obligat sa nu te apropii e si pacat de cultura care nu e exploatata ,

Si alta e ca  intr-o localitata sa existe sute de familii de albine  in stupine stationare  ( si sa fie cunoscut acest lucru de cei ce vin in pastoral ) si sa vina intentionat unu si altu sa puna pavilioanele la 100-150 de m intre localitate si lan, in fata unei astfel de stupine stationare  ca sa-si intareasca familiile slabe .
Famili slabe ca urmare a inmultirilor exagerate doar pt a fi la numar  pt masura 141 sau 112 .


De ce sa ne ferim de adevar unor apicultori le place furtul, ori prin asezarea intentionata in fata altora, ori prin  " vizite " neanuntate " in stupine care au stupi " pe jos" prilej cu care ridica rame cu puiet spre a intarii propriile familii .

Si ar mai fii o chestiune, ce incredere ai tu apicultor din pastoral ca stupina in fata carora te asezi e sanatoasa ?
Cum ar fi ca fiind manat de lacomie sa iti faci varza stupina ?

Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: kiloz din Decembrie 22, 2012, 03:27:57 a.m.
Cred ca ar fi benefic ca în legea apiculturii să-şi găsească, intro secţiune aparte, locul drepturile şi
obligaţiile procesatorilor, achizitorilor de miere şi alte produse apicole şi
producătorilor/comercianţilor de materiale, unelte şi utilaje apicole
- Drepturile şi obligaţiile procesatorilor şi/sau achizitorilor de produse apicole.
...
- Drepturile şi obligaţiile fabricanţilor şi/sau comercianţilor de materiale, unelte, utilaje şi construcţii
pentru activitatea apicolă.
! aceştia ar trebui contactaţi pentru aşi defini drepturile şi obligaţiile
...
Cred ca stie mult mai bine decit oricare apicultor.
Ce cauta varza si capra in aceiasi coteti? :offtopic:

cu o înălţime minimă de 3 m
Specificati si din ce material!
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: kiloz din Decembrie 22, 2012, 03:51:43 a.m.
500 m.p. pentru pavilion? Dar cat de mare poate fi pavilionu`?... poate 50 m.p.! :wink2:

La 50 chiar iti trebuie gard de 3m,
 10x5=50m ;
 5+latime pavilion+5=? latime;
 5+lungime pavilion+5=? lungime;
 si locul pr.desfasurare activitati? :wink:

   
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: romikele din Decembrie 22, 2012, 08:51:26 a.m.
Activitatea o desfasori IN pavilion.
Ai nevoie de terenul de sub el, nu de teren de fotbal! :sad:
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: alexutu din Decembrie 22, 2012, 10:08:17 a.m.
buna ziua.
nu va supărati dar in aceasta lege se pomeneste ceva de scaderea impozitului, al asigurari RCA ,
va multumesc sarbatori fericite : sampanie:
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: octav din Decembrie 22, 2012, 02:47:54 p.m.
  sa presupunem ca se da legea in forma actuala iar un stupar nu-si inregistreaza stupii la registrul agicol . Dupa ce lege va fi pedepsit ? dupa cea a apiculturii sau dupa cea a registrului agricol ?  deoarece ambele prevad sanctiuni !

Daca nu-i inregistreaza in registrul apicol e una.
Dar daca ii are inregistrati in registru nu implica automat si inregimentarea intr-o asociatie apicola. Eu de ex ii am declarati la prmarie, insa nu si identificati cu placute deoarece nu sunt intr-o asociatie. Nu am nimic impotriva asociatiilor sper sa nu fiu inteles gresit, insa ar fi bine ca fiecare sa judece daca se inscrie sau nu. Sa puna in balanta + si - si daca ii iese bine atunci fiecare sa faca cum doreste. Ar trebui ca acest act de adeziune sa fie un act de vointa din partea fiecarui membru si nu un act obligatoriu. Fiecare actiune facuta cu toata inima aduce numai lucruri bune si pentru comunitate.

 
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: octav din Decembrie 22, 2012, 02:50:23 p.m.
Si inca ceva.
Articolul legat de falsificarea mierii ar trebui legat cu art. din codul civil si penal cu privire la inselatorie si foloase necuvenite.
Iar analiza mierii sa se poata face prin sondaj de pe rafturile magazinelor si nu pe probe duse la laborator de fiecare.

Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: kiloz din Decembrie 22, 2012, 06:47:51 p.m.

Art. 10. (1) Amplasarea stupilor de albine pe terenurile deţinute de apicultori, cu orice titlu, se face la o distanţă de cel puţin 5 m faţă de instituţii şcolare, spitale, ferme zootehnice, căi ferate, drumuri publice sau hotare ale proprietăţilor din domeniul public sau domeniul privat aflate în intravilan.
(2) Dacă distanţa faţă de obiectivele prevăzute la alin. (1) este mai mică de 5 m, stupii de albine trebuie să fie despărţiţi de acestea printr-un gard, zid, plasă ori alt obstacol prin care albinele să nu poată pătrunde în zbor, cu o înălţime minimă de 2 m, măsurată de la nivelul solului, şi care să continue pe aceeaşi linie încă 2 m dincolo de stupii amplasaţi la extremităţile stupinei.

  La o suprafata de 50m2 cum mai respecti articolul .
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: Obombo din Decembrie 22, 2012, 09:40:32 p.m.
Exact cum scrie la punctul 2.
Cred ca ar fi benefic ca în legea apiculturii să-şi găsească, intro secţiune aparte, locul drepturile şi
obligaţiile procesatorilor, achizitorilor de miere şi alte produse apicole şi
producătorilor/comercianţilor de materiale, unelte şi utilaje apicole
Legea apiculturi reglementeaza practicarea apiculturi, nu comercializarea produselor, siguranta alimentara sau alte aspecte asemanatoare. Pentru acestea exista sau se fac legi specifice. De fapt, ar fi suficienta transpunerea in fapt a normativelor europene, ca tot suntem in Europa.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: kiloz din Decembrie 23, 2012, 03:08:44 p.m.
Iata cum arata propunerile venite din partea unui specialist,  Prof.univ.dr.ing. Petre IORDACHE
 Citat:
Cred ca ar fi benefic ca în legea apiculturii să-şi găsească, intro secţiune aparte, locul drepturile şi
obligaţiile procesatorilor, achizitorilor de miere şi alte produse apicole şi
producătorilor/comercianţilor de materiale, unelte şi utilaje apicole
Deci nu sint propunerile mele.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: Kov iulian din Decembrie 23, 2012, 03:11:13 p.m.
Se mai aude ceva despre noua lege a apiculturi, sa stabilit ceva, cand se va introduce in parlament spre votare, cand va apare in monitorul oficial ?
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: octav din Decembrie 24, 2012, 09:56:18 a.m.
Si inca ceva, cred ca ar trebui sa fim Mai atenti la capitolul amenzi. Sa nu cumva sa ne Batem singuri cuie in talpi. Si daca tot ne hotaram sa propunem amenzi sa tinem cont de salariul minim pe ecomonie. Sa-l legam de acesta prin achivalarea ca la amenzile de circulatie. Si atunci va fi la zi si peste ani. Ce parere aveti?
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Decembrie 24, 2012, 02:46:59 p.m.
  Voi credeti ca va aplica cineva vreo data acele amenzi ???  fiti ma seriosi !!
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: morozan simion din Decembrie 24, 2012, 02:47:34 p.m.
stiti ce consider eu ca este important in elaborarea unei legi, in special a legii apiculturii? Personalul care editeateaza aceasta lege se fie personal de specialitate cu experienta in domeniu, ca degeaba punem constructori sa faca medicina, agricultori sa faca industrie si medici sa faca informatica. Am constatat cu stupoare ca in ultima perioada ca atatea titluri de doctari nivelul de cultura si civilizatie in romania a scazut, a aparut deprofesinalizarea si de ce sa nu recunoastem incompetenta. Lozinca cu omulpotrivit la locul potrivit din pacate la noi lipseste.
Asa ca haideti sa-i sfatuim pe cei abilitati de a elabora noua lege a apiculturii sa fie consiliati de oameni cu experienta in domeniu, oameni de buna credinta si cu verticalitate.
VA DORESC UN CRACIUN FERICIT, SANATATE FERICIRE SI TOT CE ESTE MAI BUN SI FRUMOS PENTRU FIECARE
SARBATORI FERICITE
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: costoiuaurel din Decembrie 24, 2012, 03:47:02 p.m.
Să stăm strâmb si sa judecăm drept
Legea este raţiunea neatinsă de dorinţă.               definiţie de John Adams
Legea este un amestec iscusit de uzanţe care sunt benefice pentru societate, şi care ar fi putut fi urmate chiar dacă nici o lege nu ar fi existat, şi altele care sunt în avantajul unei minorităţi conducătoare, dar dăunătoare pentru masele de oameni, şi le pot fi impuse numai prin teroare. definiţie de Peter Kropotkin
Fiecare lege este o încălcare a libertăţii.    definiţie de Jeremy Bentham
Legea este o regulă dictată de puterea legiuitoare, care ordonă, opreşte sau permite ceva, şi care toată lumea este datoare să i se supună. definiţie de Nicolae Titulescu
Legea este spaţiul neutru obţinut în urma renunţărilor libere la un cuantum de libertate în vederea obţinerii unei constrângeri (şi a unei libertăţi) comune.  definiţie de Gabriel Liiceanu
Legile sunt doar cuvinte pe hârtie, cuvinte care se schimbă după toanele societăţii şi sunt interpretate diferit în fiecare zi de politicieni, avocaţi, judecători şi poliţişti.
definiţie de John J. Miller
Legea este întruchiparea sentimentului moral al oamenilor. definiţie de William Blackstone
Legea este garanţia faptului că cetăţenii vor fi oneşti unii cu alţii.  definiţie de Aristotel
Legea este o bariera ....pe sub care trec căţei......peste care sar dulăi........si in care se lovesc proşti  definitie de Gâgă
Atentie somităti in apicultura  care va laudati ca face-ti tone de miere...nu mai presarati drumul si asa de greu al apicultorilor cu reglementari si pedepse  ca un ROI (Regulament de Ordine Interioara) din armata in care si conducatori armatei spuneau  "Un soldat instruit dupa ROI este un soldat mort"

Cum merge ceva cât de cât in Românica ...cum se găsesc oameni de bine sa reglementeze ei noua ordine,sa puna stavile,amenzi,reglemntari nedânduşi seama ca  odata o lege strâmbă aprobata in parlament îi va lovi si pe ei.
Există trei tipuri de legi:

• legi constituţionale
• legi organice
• legi ordinare
La noi se aplică Legea ordinară- este adoptată de Parlament pentru a reglementa domenii sociale de importanţă mai redusă pentru care nu este necesară adoptarea unei legi organice. Legea ordinară se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţa fiecărei camere legislative.
  Craciun fericit oameni buni
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: costoiuaurel din Decembrie 24, 2012, 04:00:19 p.m.
si apropo:
 Sunt mai multe siteuri de apicultura.... daţimi si mie siteul pe care ciobani,văcari,legumicultori,fermierii,etc sa dezbata problemele lor legate de productie,rasă si masă si cu toate aceste ei primesc subvenţii mult mai mari ca ale noastre si produsele lor nu au adus atâta valuta în ţara ca cea a apicultorilor
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: romikele din Decembrie 24, 2012, 07:50:04 p.m.
si apropo:
 Sunt mai multe siteuri de apicultura.... daţimi si mie siteul pe care ciobani,văcari,legumicultori,fermierii,etc sa dezbata problemele lor legate de productie,rasă si masă si cu toate aceste ei primesc subvenţii mult mai mari ca ale noastre si produsele lor nu au adus atâta valuta în ţara ca cea a apicultorilor

Aceeasi greseala o fac multi.
Apicultura a adus in tara foarte multi bani "europeni", doar ca apicultorii s-au inmultit ca ciupercile dupa ploaie, cererile au crescut si fiecare a primit mai putin.
Nici ciobanii, nici vacarii si nici legumicultorii nu au avut o crestere asa exploziva ca stuparii, la noi e o perceptie gresita a lucrurilor.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: orbanstefan64 din Decembrie 24, 2012, 08:16:34 p.m.
ii dreptul fiecaruia sa incerce .
in f scurta vreme multi i si vor dea seama ca mierea nu curge din fundul stupului pe robinet .........albina mai si inteapa  :razz:
 :hi: :hi: :hi:
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: Alutus din Decembrie 25, 2012, 05:45:42 p.m.
si apropo:
 Sunt mai multe siteuri de apicultura.... daţimi si mie siteul pe care ciobani,văcari,legumicultori,fermierii,etc sa dezbata problemele lor legate de productie,rasă si masă si cu toate aceste ei primesc subvenţii mult mai mari ca ale noastre si produsele lor nu au adus atâta valuta în ţara ca cea a apicultorilor

 Fara miere se poate trai. Crezi ca fara paine, cartofi, carne , lapte se poate trai? Este posibil sa nu aduca valuta prea multa in tara, dar ne asigura noua mancarea din fiecare zi. 
Cine ii invidiaza pe acesti oameni- deja foarte putini- pentru subventiile pe care le primesc ar trebui sa incerce sa faca agricultura pe care o fac ei, sa are, sa ingrase pamantul, sa stea cu ochii la cer si sa foloseasca fiecare clipa de timp favorabil pentru semanat, prasit, cules, cosit,  sa se aplece ore in sir dupa fiecare cartof, sa-si raneasca minile la culesul porumbului, sa se trezeasca la 4 dimineata pentru a-i da de mancare vacii care mugeste de foame si de sete,  sa o astepte seara, cand se intoarce din islaz, sa stea cu capul rezemat de burta ei atunci cand o mulge, sa faca curat in grajd, sa miroase vesnic a balegar, zi de zi ,o viata intreaga. Ei nu au duminici , nu au sarbatori, nu au concedii. Fata de maratonul pe care-l fac ei, apicultura pare un cadril. Eu imi scot palaria in fata lor. Ce zici? Te bagi?
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: cornelioandanciu din Decembrie 25, 2012, 07:37:27 p.m.
Subventii?Mai bine lipsa, iaar in locul acestora sa se dea credite cu dobanda subventionata, sau cu dobanda foarte mica.Astfel taranii isi vor putea cumpara mulgatoare electrice, instalatii moderne de procesare a laptelui, cei care cultiva cartofi vor putea cumpara astfel masini de cultivat si de recoltat cartofii, vor putea sa se racordeze la sistemul de irigatii national, care inca nu exista, samd.La fel si in apicultura.Apoi specialistii agricoli care o freaca prin birouri sa vina sa vada cum a fost folosit fiecare banut din cei obtinuti cu astfel de credite. Tineti cont, in unele vremuri mancarea devine arma!Subventii?Praf in ochi!
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: romikele din Decembrie 25, 2012, 07:39:47 p.m.
Vise taica, vise!

Decat subventii mai bine un pret corect!
Asa n-ar mai fi comentarii de prisos!
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: costoiuaurel din Decembrie 25, 2012, 09:36:02 p.m.
@  Alutus
 Cat de usor se obtine kg. de miere ? Noi stuparii nu avem greutati..? avem numai avantaje-punem robinetul la stup si curg bani - restul sunt ineptii ale unui neadaptat care suporta cu tot supliciul anual special pentru a face pregatire yoga si a testa limitele fizice si psihice al corpului uman in spatiul Danubiano-Pontic si in loc sa mergem la  sala sa intindem la fiare sa facem culturism , noi ca needucati cum suntem ne prostituam muncind...doar "Traim in Romania si asta ne ocupa tot timpul"
Iata citeva din testele la care suntem supusi uni dintre noi an de an:
                                                                                                             - noptile pierdute la transport in pastoral citeodata iti pica ochi in batista de somn
                                                                                                             - traiul in pastoral ca ciobani-igiena,hrana,paza
                                                                                                             - suntem supusi rigorilor vremii,ploi,frig,vanturi turbate campie
                                                                                                             - extractie pe arsita cu masca pe figura
                                                                                                             - lipsa irigatiilor seceta arde tot,ploi masive calamiteaza culesul
                                                                                                             - avem tot felul de greutati cu organul care interpreteaza legea dupa bunul plac, care au o placere deosebita de a pune piedici vezi (APIA,Politie,Primarii), asta numai pe plan local, care interpreteaza in favoarea ta legile drepte date de alt organ de sus
                                                                                                             - preturi derizorii la achizitia de miere, ceara,etc iar refractometru este barometru angrosistului la fata pe care o ai in fata lui
                                                                                                             - preturi de criza-mari-la achizitia de scule,materiale,carburanti,medicamente,etc
                                                                                                             
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Decembrie 25, 2012, 10:28:21 p.m.
  daca nu va convine profitul din apicultura LASATI-VA DE MESERIE !!!! lasati apicultura in seama meseriasilor . daca nu obtii profit din apicultura de ce mai pierzi timpul cu asa ceva ? Chiar nu inteleg !
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: abeja din Decembrie 25, 2012, 11:06:07 p.m.
Asa,asa, daca  nu  covine la  tine... las  la mine...
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: costoiuaurel din Decembrie 26, 2012, 09:22:09 a.m.
@ Dragos

Ce  ceaţă este.
Cine a vorbit aici de profit....am spus doar ca nu putem lua in derizoriu activitatea de apicultor fata de celelante activitati din agricultura, poate uni nici nu vrem sa facem miere facem numai polenizare că este plătită bine, ,dabea aveti d-tra loc sa recoltati miere si sa face-ţi profit

Aciditatea vorbelor d-tra, seamană cu a senatorului sau deputatului din  parlament, ajuns sus,  va ajuta ca sa avem o lege buna a apicultorilor, care se va aplica numai la cei sub 100 famili, pentru restul  cat mai multe subventii,areale de pastoral predestinate, stupine protejate de influenta celor mici, facilitati de transport eventual cu girofar,etc..mai gasiti dumneavoastra ca sunteti mari maestri la dictonul "Desbină si stapâneşteŢ

 Stiti ca unele organe de stat nu fac diferenta dintre albina si celelante animale, cer sa defalci productia de miere pe cele 4 trimestre ale anului ca realizare pe certificatul de producator, sa duci probe ptr.analize in fiecare trimestru din an...sau .....o fi numai pentru anumite zone...de..în Romania....parcă poţi să şti si dacă şti parcă poţi să fi sigur...... oricâd poate apărea.... o Lege..... o ceva  care sa bulverseze nori de pe cer....spre aducere aminte..nu a fost o lege  si mai ie a transhumantei prin care obliga oierii sa transporte intr-un anumit fel turma in transhumanţă, brânza sa staţioneze numai in locul de origine,numărul de câini de paza sa fie  limitat....de dracul nu face biserici.. numai legi strâmbe ...ajutat prin reprezentanţi de frunte ai obştei.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Decembrie 26, 2012, 11:42:43 a.m.
  E si normal ca o eventuala lege sa apere interesele celor cu ferme apicole mari deoarece 10% din apicultori produc 90% din cantitatea totala de miere pe Romania iar 90% din stupari produc restul de 10% . Tu ca stat ce faci , omori vaca cu lapte ? sau cureti islazul de maracini ?
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: Kov iulian din Decembrie 26, 2012, 12:15:26 p.m.
Ati auzit maracinilor ?


Parasiti tara si roditi prin alte parti,  lasati "vacile grase "  sa pasca si  sa dea vedete intr-o tara bananiera din lumea a treaia .
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: filip din Decembrie 26, 2012, 12:37:41 p.m.
Oameni precum Dragos pana nu primesc o lectie de viata nu-si revizuiesc gandirea.Iar noua lege a apiculturii are toate sansele de a da o lectie la astfel de gandire.Pentru 10 % din apicultori nu trebui schimbata legea apiculturii.Sa dispara subventia pe sirop iar egalitatea de sanse sa fie aceiasi.Atunci cine se descurca supravietuieste ,cine nu dispare.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: vranceanul din Decembrie 26, 2012, 01:17:09 p.m.
Nu ,nu e normal ca noua lege sa apere NUMAI interesele fermelor care produc mult ,ci a tuturor care produc , indiferent de cantitate.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: morozan simion din Decembrie 26, 2012, 01:51:28 p.m.
am citit toate mesajele de aici si eu am tras o concluzie de altfel fireasca si corecta dar nu si realista.
Fiecare incearca sa traga focul la oala lui, horticultorul la hotricultura,legumicultorul la legume, apicultorul la albine si in continuare fiecare crede ca ceea ce practica el este cel mai important lucru.
Adevarul este ca toate sunt importante si de nelipsit vietii de zi cu zi fiecare trebuie sa facem ceva cat de putin pentru a inova ceva in domeniul nostru, pentru a prospera, ar trebuii sa facem corp comun si de a sustine fiecare in domeniul nostru importanta fiecarei ramuri pentru ca fara aceste ramuri din agricultura nu ar exista viata.
Si cu asta vreau sa inchei, daca nu ar exista albinele si acesti minunati oameni denumiti prisacari celelalte ramuri ale agriculturii nu ar beneficia de recolte bogate iar omenirea ar fi pe cale de disparitie. Stiti de ce? pentru polenizare stimati agricultori, daca nu ar exista aceste fiinte minunate dumneavoastra cei care sunteti agricultori iscusiti nu ati avea recolte bogate.
sarbatori fericite in continuare
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: kiloz din Decembrie 26, 2012, 10:32:09 p.m.
  daca nu va convine profitul din apicultura LASATI-VA DE MESERIE !!!! lasati apicultura in seama meseriasilor . daca nu obtii profit din apicultura de ce mai pierzi timpul cu asa ceva ? Chiar nu inteleg !
Sint unii care obtin profit dupa apicultura si dupa apicultori,si nu din apicultura,cred ca nu trebuie scris numele.Daca dispar cei 90% cine mai cumpara posircile de siropuri si toate prostiile cu nume pompoase.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: stefan1 din Decembrie 27, 2012, 01:49:26 a.m.
  Pierdem din vedere ca adevaratele castiguri ale tarii dupa albine nu sunt produsele directe ci avantajele indirecte, prin polenizari. Daca pentru profani aceasta scapare este scuzabila, pentru stupari dar si pentru legiuitori nu ar trebui sa fie. De aceea ar trebui incurajati atat incepatorii cat si profesionistii. Unele tari cum ar fi Germania, au ajutoare speciale pentru stuparii cu numar mic de stupi, pentru ca polenizarea e necesara nu numai in pastoral la salcam sau tei ci si local, unde cei cu stupi putini, care nu fac pastoral, au un rol important. Pe de alta parte se spune ca apicultura aduce valuta prin exportul de miere, dar sa nu se uite ca si consuma, ca in ultimii ani cantitatile de 'adjuvanti in tratarea varroozei' au crescut foarte mult si toti sunt adusi de afara si au preturi aproape cat mierea.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: kissi din Decembrie 27, 2012, 07:53:31 a.m.
  E si normal ca o eventuala lege sa apere interesele celor cu ferme apicole mari deoarece 10% din apicultori produc 90% din cantitatea totala de miere pe Romania iar 90% din stupari produc restul de 10% . Tu ca stat ce faci , omori vaca cu lapte ? sau cureti islazul de maracini ?
Credeti ca se va da o lege pentru ,,maracini"?
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: romikele din Decembrie 27, 2012, 08:48:42 a.m.
Credeti ca se va da o lege pentru ,,maracini"?

Nu, doar un articol mic... mititel...  :P
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Decembrie 27, 2012, 04:21:54 p.m.
Daca dispar cei 90% cine mai cumpara posircile de siropuri si toate prostiile cu nume pompoase.
  Daca dispar cei 90% care pun botul la vrajeala si platesc oricat pe acele siropuri ar ramane doar cei 10% cu scaun la cap care sigur nu ar plati pe kg. de sirop cat da pinguinul acum. Pretul ar fi mult mai mic  dar pana una alta dansam dupa pinguinii care arunca cu banii ....
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: filip din Decembrie 27, 2012, 04:58:40 p.m.
Trebuie sa dispara subventia pe sirop.Iar apicultorul decide daca cumpara sirop nesubventionat ori ba
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Decembrie 27, 2012, 05:13:22 p.m.
  Cu subventie sau nu , siropul se va vinde , numai ca nu va mai exista o crestere artificiala a pretului in caz ca dispare subventia .  Si se pare ca aceasta subventie va dispare !
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: costoiuaurel din Decembrie 27, 2012, 06:59:55 p.m.
Sa ne temem!

,,O tara in care devalizezi banci si ramii cetatean onorabil, in care puterea se masoara adesea prin numarul si importanta legilor pe care le poti incalca fiind sigur ca nu vei pati nimic dupa aceea. Sau in care banul public nu este controlat de contribuabil, ci se afla in virful pixului unui baron local. O lume in care drumul de la conditia de simpla fata frumoasa si pina la cea de vedeta in show-biz trece de multe ori prin dormitorul unui nou imbogatit. Aceasta patria noastra, in care legile nu te ajuta si normele morale nu fac cit doua cepe degerate, in care cei tari n-au decit sa-i calce pe grumaz pe cei slabi.
 Politicienii care-si fac un titlu de glorie din politicile lor de echitate sociala, care vorbesc cu gurile pline despre justitie si morala n-au decit sa mearga si ei in cartier ca sa vada rezultatele muncii lor. La fel si responsabilii din show-biz si din mass-media care promoveaza obsedant non-valoarea vopsita sclipitor si sponsorizata din greu. Poate ca unii dintre ei vor avea o sclipire de constiinta si vor intelege cit de adinc este raul, cit de mare este pericolul si cit de sumbru este viitorul.
 Dar este greu de crezut ca acesti oameni chiar vor avea puterea sa se priveasca in oglinda. Si atunci, dumneavoastra, cei care faceti ochii dulci celor 10%, « cine n-aude, nu vede si tace, traieste o suta de ani in pace » parca aceasta era omerta, sau legea suprema , aveti toate motivele sa va temeti.
Am senzatia ca vaicarelile noastre de aici, raman simple vaicareli, domnilor am facut degeaba schimbarea de regim in '89.Suntem sub un capitalism salbatic, ce am facut noi din economia Romaniei se datoreaza celor sub 10%  si nu celor peste 90% de maracini sau pinguini sau capsunari sau.. ziceti-le cu vreti  de care nu avea loc ei
Singura noastra sansa este sa intre UE in noi. Si sa ne dea cu capu' de pereti ,poate vom invata ceva despre egalitatea tuturora in fata legilor
 In caz contrar
 Romania poate deveni un loc si mai urit decit este.''
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: pharaonu75 din Decembrie 27, 2012, 07:03:16 p.m.
...
Singura noastra sansa este sa intre UE in noi. Si sa ne dea cu capu' de pereti ,poate vom invata ceva despre egalitatea tuturora in fata legilor
...
Stai linistit ca suntem exact cum ne vrea UE: saraci, prosti, dezbinati, mana de munca ieftina si piata de desfacere, cobai pentru teste medicale sau alimentare, bogatiile noastre sunt sursa de profit pentru ei.
Ne-am distrus ecomomia, industria, agricultura si acum stam cu mana intinsa la ei. Suntem sclavii perfecti... sa mai spun? Sau sa ma opresc aici ca poate imi taie franele de la masina?
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: cristipep din Decembrie 27, 2012, 07:58:25 p.m.
Toti avem aceiasi parere sumbra despre aceasta tara , intr-un fel este si vina noastra a tuturor ca ne-am complacut  in situatia asta si cum am mai spus si eu ar trebui sa ne faca o injectie cu putin bun simt si dupaia mai vedem.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: gheghe din Decembrie 27, 2012, 08:41:28 p.m.
      Singura lege care ar avea un caracter obiectiv si ar impaca si pe cei ce considera ca maracinii sunt buruieni nu si plante melifere dar si pe "pinguini, este cea sugerata de domnul Obombo.Sunt legi in Europa occidentala care in timp si-au reglat si verificat valabilitatea."Lege dura lege dreapta" ne trebuie nu bajbaieli.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: trintorul din Ianuarie 11, 2013, 05:20:31 p.m.
Noua lege vine numai cu sanctiuni .Daca sunt doua stupini care nu au distanta corecta cine primeste amenda? La salcam unde se fura e bucuria hotilor. In general in pastoral merg grupati 2-3 apicultiri unul sta cu stupina altul mai fuge acasa, daca te pui la 100m sau300.cum mai pazesti  stupina celuilalt?La padure ar trebui cite unul in poiana,dar cate poieni bune pentru stupini sunt? Vom merge cu portofelul plin la primari sa-ti dea aprobare. La floarea soarelui daca nimeresti un lan ce nu da miere ce faci? Stai acolo ca acolo ai primit repartitie ai? Care fermier a refuzat oare albinele? Totul e sa fi si tu politicos nu ....
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Ianuarie 11, 2013, 05:59:45 p.m.
  Asta ai inteles tu din lege ????   =))
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: costin76 din Ianuarie 11, 2013, 08:14:31 p.m.
Pai doar amenzile sipedepsele sunt clare, restul este totul in ceata   :nono:
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: trintorul din Ianuarie 11, 2013, 08:27:19 p.m.
Toate legile sunt facute in interesul cuiva. Statul are nevoie de bani pentru bugetari, acum vine impozitul forfetar maine venim noi.Chiar credeti ca aceasta lege ne va proteja? Ce viseaza noaptea ziua pun pe hirtie. Trebuie sa-si justifice salariul mititel pe care il au. Dupa ce fac legile asta ne arata :nudie:
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: Aurel din Ianuarie 11, 2013, 08:44:19 p.m.
Citat
Toti avem aceiasi parere sumbra despre aceasta tara , intr-un fel este si vina noastra a tuturor ca ne-am complacut  in situatia asta si cum am mai spus si eu ar trebui sa ne faca o injectie cu putin bun simt si dupaia mai vedem.
Sigur este vina noastra a tuturor.Numai  injectie cu bun simt nu ne mai trebuie .Din prea mult bun simt  am ajuns sa-si bata joc de noi.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: Obombo din Ianuarie 11, 2013, 10:11:53 p.m.
Noua lege vine numai cu sanctiuni .Daca sunt doua stupini care nu au distanta corecta cine primeste amenda? La salcam unde se fura e bucuria hotilor. In general in pastoral merg grupati 2-3 apicultiri unul sta cu stupina altul mai fuge acasa, daca te pui la 100m sau300.cum mai pazesti  stupina celuilalt?La padure ar trebui cite unul in poiana,dar cate poieni bune pentru stupini sunt? Vom merge cu portofelul plin la primari sa-ti dea aprobare. La floarea soarelui daca nimeresti un lan ce nu da miere ce faci? Stai acolo ca acolo ai primit repartitie ai? Care fermier a refuzat oare albinele? Totul e sa fi si tu politicos nu ....
Din cele doua stupini doar una nu respecta distanta corecta, cea care a fost pozitionata ultima.
Daca 2-3 apicultori haotarasc de comun acord sa puna stupinele pe aceeasi vatra e treaba lor si e clar ca nu o sa se reclame unul pe altul.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: trintorul din Ianuarie 12, 2013, 09:11:12 a.m.
In lege nu se spune nimic de reclamatie! Spune doar ca ca cine nu respecta distantele dintre stupini,si cine va controla acest lucru. Daca era sa se faca reclamatie se specifica "apicultorii vor ..............reclama la........"Acest fapt arata ca legea poate fi interpretata cum vor ei.Cine va spus ca 90% din miere e produsa de 10%din apicultori?iar restul produc miere de proasta calitate?Stiut fiind faptul ca mierea din unele magazine e contrafacuta confom analizelor OPC. Cei10% unde o comercializeaza?Daca sunteti corecti dati mierea procesatorilor sau va e frica? :ok:
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: D006 din Ianuarie 12, 2013, 02:46:47 p.m.
mamaaa , nu mai pot eu de legea stupiculturii , vrei sa faci apicultura , faci indiferent de lege.
 La procesatori mi-e frica de pretul oferit de ei....
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: bio din Ianuarie 12, 2013, 07:57:06 p.m.
....

Daca sunteti corecti dati mierea procesatorilor sau va e frica? :ok:

Datul mierii la procesator = ACT DE SARACIE.


...Trintore, am avut anul asta undeva la 10 t, ...am posibilitatea sa o depozitez in conditii optime si rabdarea sa o vind macar cu 0,5 Ron peste pretul de achizitie .... Dar poate dau si cu 1 Ron, peste pretul de achizitie de la procesatori, si banul se aduna....gindeste-te ca nu ma costa nik sa am in plus ceva parale .Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: trintorul din Ianuarie 13, 2013, 08:25:46 a.m.
Corect! Si eu dau jumatate la procesatori si jumatate  sau mai precis cit cred ca pot sa vind o iau acasa. Dar o vind de acasa nu ma duc la piata! Eu am facut referire la cei ce reclama ca nu pot vinde din cauza altora ce falsifica . De unde stiu ei?Au oare fac si ei la fel? Intradevar pretul la procesatori e cum e dar banii vin toti odata si te poti folosi de ei ,si daca ai o relatie corecta cu ei, mai poti negocia.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: cornelioandanciu din Ianuarie 13, 2013, 10:49:57 a.m.
....

Daca sunteti corecti dati mierea procesatorilor sau va e frica? :ok:

Datul mierii la procesator = ACT DE SARACIE.


...Trintore, am avut anul asta undeva la 10 t, ...am posibilitatea sa o depozitez in conditii optime si rabdarea sa o vind macar cu 0,5 Ron peste pretul de achizitie .... Dar poate dau si cu 1 Ron, peste pretul de achizitie de la procesatori, si banul se aduna....gindeste-te ca nu ma costa nik sa am in plus ceva parale .
Lasa-i sa vina ei la usa ta, nu te duce tu la usa lor.Si ca sa fii om de omenie, cand iti calca pragul da-le si o cafea.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: so-ri-pan din Ianuarie 30, 2013, 11:14:54 p.m.
"
  "...Trintore, am avut anul asta undeva la 10 t, ...am posibilitatea sa o depozitez in conditii optime si rabdarea sa o vind macar cu 0,5 Ron peste pretul de achizitie .... Dar poate dau si cu 1 Ron, peste pretul de achizitie de la procesatori, si banul se aduna....gindeste-te ca nu ma costa nik sa am in plus ceva parale ."

"Pr...tu nu e pr..st destul daca nu e si fudul"

De aici a venit si impozitarea.  Continuati baieti sa va dati rotunzi!!! Nimeni nu mai este ca voi.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: ghimpe din Ianuarie 31, 2013, 09:27:19 a.m.
NU va mai certati !!! stire azi 31.01 la radio antena satelor ca apicultori din Harghita au organizat un miting la MIERCUREA -CIUC , referitor la legea de impozitare din agricultura.Si noi nimic numai gura este de noi (daca ei se organizeaza noi noi de ce???) :offtopic:
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: bio din Ianuarie 31, 2013, 02:07:09 p.m.
...

"Pr...tu nu e pr..st destul daca nu e si fudul"

De aici a venit si impozitarea.  Continuati baieti sa va dati rotunzi!!! Nimeni nu mai este ca voi.

Sorine ce-ti place sa te caci pe tine..

Uita-te pe net ca sunt altele si mai si ..dar acolo mucles si joc de glezna..

L-ai cautat pe Bio care este cu gura mare la PNA sa ii arati ca esti tu mai smecher.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: filip din Ianuarie 31, 2013, 02:19:34 p.m.

Cea mai mare parte a veniturilor a venit din vânzarea merelor, prunelor şi fânului aproximativ 218.000 de lei de pe o suprafaţă de 7.500 de metri pătraţi.

IN CAZUL ASTA CARE E NORMA DE VENIT?

http://www.evz.ro/detalii/stiri/politistii-din-judetul-caras-severin-fac-o-ancheta-dupa-furtul-unui-seif-de-o-tona-plin-cu-10.html (http://www.evz.ro/detalii/stiri/politistii-din-judetul-caras-severin-fac-o-ancheta-dupa-furtul-unui-seif-de-o-tona-plin-cu-10.html)
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: bucovineanu din Ianuarie 31, 2013, 03:42:13 p.m.
La fructe exista deja norma de venit.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: trintorul din Februarie 06, 2013, 08:30:09 p.m.
Dezbina si conduce! unde  sunt acum asociatiile nou infiintate? tac chitic. Daca era una singura alta era situatia. Pana acum de ce na fost impozit? Dar dupa farimitare alta e situatia,sa fa fie de bine! :
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: romikele din Februarie 06, 2013, 09:07:23 p.m.
Trintore, crezi ca noile asociatii au cerut impozitul, sau topaie de bucurie ca s-a introdus?
Pune mana si citeste legislatie europeana, apoi vino cu afirmatii competente.... si nu-i mai pupa in dos pe cei de la SINGURA asociatie din trecut, de la care a pornit falimentarea apiculturii.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: cristipep din Februarie 06, 2013, 09:41:13 p.m.
Vrem fonduri europene dar nu cunoastem legislatia.........................si cautam vinovati, mereu cautam vinovati.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: morozan simion din Februarie 06, 2013, 10:23:49 p.m.
domnule cristipep nu prea aveti dreptate pentru ca regulile sunt facute tot de la Bucuresti, toate piedicile sunt puse de romani nu de cei de la UE, ei dau doar criteriile cu linie directoare generala nu tot felul de chichite bagate de minusterul agriculturii.
De ce cei din ministerul agriculturii nu au luat masuri sa prelucreze informatiile din dosarele cu masura 141 in 9 luni de zile? de ce tin oamneni in sah de 9luni? fiecare dosar a costat minum 400 ron nu? bani care au ajuns in buzunare fara chitante! ce spuneti ? nu eraa corect sa dea un anunt ca din x dosare au fost prelucrate z dosare si m dosare sunt validate iar r dosare nu au intrunit criteriile?
sau au lansat masura dar ei nu aveau bani pentru a sustine aceste proiecte? si acum o dau din scoarta in scoarta.???????????????????????????
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: romikele din Februarie 06, 2013, 10:28:23 p.m.
domnule cristipep nu prea aveti dreptate pentru ca regulile sunt facute tot de la Bucuresti, toate piedicile sunt puse de romani nu de cei de la UE, ei dau doar criteriile cu linie directoare generala nu tot felul de chichite bagate de minusterul agriculturii.

Aici n-ai dreptate.
Toate articolele se discuta cu reprezentanti ai apicultorilor sau simpli apicultori care au bunavointa sa vina la masa discutiilor.
Daca ei nu stiu cum sa-si expuna doleantele, e treaba lor.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: orbanstefan64 din Februarie 06, 2013, 10:35:38 p.m.
Dezbina si conduce! unde  sunt acum asociatiile nou infiintate? tac chitic. Daca era una singura alta era situatia. Pana acum de ce na fost impozit? Dar dupa farimitare alta e situatia,sa fa fie de bine! :
numa una singura......... ii legea cismulitelor de guma sau caciuc....... ???? slapi,tenisi chinezesti ,ceva... adidas,puma.......??????
..... zice ceva????
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: cristipep din Februarie 07, 2013, 07:56:04 a.m.
La doctor cand te duci si dai o caruta de bani iti da chitanta? NU , ceea ce spuneti dvs este perfect adevarat ....
domnule cristipep nu prea aveti dreptate pentru ca regulile sunt facute tot de la Bucuresti, toate piedicile sunt puse de romani nu de cei de la UE, ei dau doar criteriile cu linie directoare generala nu tot felul de chichite bagate de minusterul agriculturii.
De ce cei din ministerul agriculturii nu au luat masuri sa prelucreze informatiile din dosarele cu masura 141 in 9 luni de zile? de ce tin oamneni in sah de 9luni? fiecare dosar a costat minum 400 ron nu? bani care au ajuns in buzunare fara chitante! ce spuneti ? nu eraa corect sa dea un anunt ca din x dosare au fost prelucrate z dosare si m dosare sunt validate iar r dosare nu au intrunit criteriile?
sau au lansat masura dar ei nu aveau bani pentru a sustine aceste proiecte? si acum o dau din scoarta in scoarta.???????????????????????????
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: morozan simion din Februarie 10, 2013, 04:05:39 p.m.
daca tot vorbim de noua lege a apiculturii de ce nu se intervine LA MADR pentru elaborarea unui amendament la legea apiculturii, o hotaraâre de guvern în care sa se plateasca polenizarea, in toate tarile democratice din lume apicultorutorul care se deplaseaza cu familiile de albine pentru polenizare beneficiaza de o suma de bani pe familia de albine , aceasta este platita de societatea a caror culturi le polenizeaza. Oare la noi nu se poate face acest lucru pentru sprijinirea acestui sector? Pe lânga faptul ca prin polenizare se asigura dezvoltarea ramurii pomicole, viticole , legumicole, etc si soresc productivitatea cu cel putin 30% , si latura zootehnica se bucura de benefici majore. Rog pe cei care au posibilitate de a ridica aceasta problema la forurile in drept sa o faca
cu deosebit respect si consideratie
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: Obombo din Februarie 10, 2013, 07:14:21 p.m.
Nu e nevoie de nici o lege ci doar de o intelegere intre apicultor si agricultor. Daca acesta din urma nu vrea sa plateasca pentru serviciul de polenizare nu te obliga nimeni sa-ti duci stupii pe tarlaua lui.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: morozan simion din Februarie 10, 2013, 10:13:58 p.m.
intre romani nu exista intelegere , trebuie o hotarare de guvern , ceva care sa-l oblige .
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: bucovineanu din Februarie 10, 2013, 10:40:49 p.m.
In Romania nu se respecta alte legi serioase. Cine ar respecta o asemenea lege?
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: octav din Februarie 10, 2013, 11:45:38 p.m.
Mai degraba banii sa-i ia agricultorul in baza contractului de polenizare pe care-l are cu tine, dupa ce el te-a platit.  Si sa fie ptr fiecare cultura stabilit un nr de stupi la ha conform literaturii de specialitate.
Ar fi o idee?
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: stefan1 din Februarie 11, 2013, 02:40:40 a.m.
  La noi este greu de pus in practica o asa lege. Terenurile noastre sunt faramitate, nu poti sa mergi doar la 10 hectare pentru polenizare, caci albinele vor merge la ce culturi vor ele. In alta ordine de idei, in Occident sunt culturi putin atractive pentru albine si pentru polenizarea lor nu ar merge stuparii fara plata (cum este la migdal). Alt lucru sensibil este puterea famililor pe care le duci la polenizare. AndreiNR (oare ce mai face?) povestea ca la locul de polenizare, fermierul a trimis un batran de cca 70 de ani (acolo se lucreaza...)si a verificat fiecare familie. Care nu indeplinea baremul dinainte convenit, nu erau socotite la plata, si si lui i-au scazut un procent destul de mare. Iti inchipui la noi ce camp de negociere ar fi in domeniul asta! "Inchide ochii, verificatorule, si vei primi si tu ceva!). Sau: "Daca nu-mi dai si mie ceva, iti resping cate familii vrea muschii mei, desi ele s-ar incadra in baremuri." Dar astea-s vise. Nu o sa se plateasca prea curand polenizarile.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: filip din Februarie 11, 2013, 08:13:27 a.m.
Stefan 1
In lege trebuie prevazut ca;
1 Albina este singurul animal ce nu POLUIAZA arealul inconjurator.
2 Albina POLENIZEAZA flora din arealul in care se afla.
Daca sunt stabilite cele doua puncte in lege,putem merge mai departe.
Impozitul pe albina sa fie platit din FONDUL de MEDIU adica de cei care POLUIAZA.
Polenizarea facuta de albina sa fie platita indiferent daca e flora spontana ori cultura intensiva.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: mape 48-petru manea din Februarie 11, 2013, 08:59:02 a.m.
Au fost cazuri cand albinele au zburat la busuiocul de miriste ,nu la lanul de f.soarelui care era inflorita
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: bucovineanu din Februarie 11, 2013, 10:42:53 a.m.
Probabil acea floare era autopolenizanta. Tocmai pe acest lucru mizeaza fermierii, cultiva astfel de soiuri care nu au nevoie de aportul albinelor.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: cristipep din Februarie 11, 2013, 04:37:32 p.m.
Nu exista floare autopolenizata, nu are nevoie sa fie polenizata atata tot, asta nu vb din povesti am dscutat cu un domn director de la o ferma agricola , cand am intrebat de floarea soarelui autopolenizata a inceput sa rada de nu se mai oprea.Au tot felul de modificari genetice pentru boli si alte tampenii deaia multe soiuri nu dau nici un fel de sirop.
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: pistol28 din Februarie 11, 2013, 05:32:24 p.m.
link=topic=5639.msg132709#msg132709 date=1360593452]
Nu exista floare autopolenizata, ...............................................
[/quote]Cireş Sunburst
Este un soi rezistent, autopolenizator. Are înflorire târzie de aceea nu este afectat de ger. Este un soi de vigoare medie, cu fructe mari, zemoase şi productivitate mare. Sunt recomandate pentru consum proaspăt.

http://www.multeplante.ro/pomi-fructiferi/cires/cires-sunburst/cId-1/sId-10/pId-58 (http://www.multeplante.ro/pomi-fructiferi/cires/cires-sunburst/cId-1/sId-10/pId-58)[quote author=cristipep
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: elvis din Februarie 11, 2013, 05:44:42 p.m.
eu as fi foarte multumit nu sa-mi plateasca ca ma duc cu albinele si ii polenizez culturile ci doar sa ne arate respect sa nu mai stropeascaanapoda fara sa anunte ...in caz de nevoie sa ne ajute  etc....chestii de astea mai omenesti....de platit daca nu vrea nu are nimeni cum sa il oblige
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: cristipep din Februarie 11, 2013, 06:09:35 p.m.
Imi spui si mie te rog cum se face aceasta autopolenizare?????????????
link=topic=5639.msg132709#msg132709 date=1360593452]
Nu exista floare autopolenizata, ...............................................
Cireş Sunburst
Este un soi rezistent, autopolenizator. Are înflorire târzie de aceea nu este afectat de ger. Este un soi de vigoare medie, cu fructe mari, zemoase şi productivitate mare. Sunt recomandate pentru consum proaspăt.

http://www.multeplante.ro/pomi-fructiferi/cires/cires-sunburst/cId-1/sId-10/pId-58 (http://www.multeplante.ro/pomi-fructiferi/cires/cires-sunburst/cId-1/sId-10/pId-58)
Citat din: cristipep
[/quote
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: kiloz din Februarie 14, 2013, 07:53:29 p.m.
NOU!

Propunerea legislativa  <Legea Apiculturii> BP13/2013, initiata de Camera Deputatilor - Comisia de Agricultura: 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=13028 (http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=13028)
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: cristipep din Februarie 15, 2013, 09:53:13 a.m.
Asta are modificari genetice.........dar am intrebat cum se face autopolenizarea...............
Imi spui si mie te rog cum se face aceasta autopolenizare?????????????
link=topic=5639.msg132709#msg132709 date=1360593452]
Nu exista floare autopolenizata, ...............................................
Cireş Sunburst
Este un soi rezistent, autopolenizator. Are înflorire târzie de aceea nu este afectat de ger. Este un soi de vigoare medie, cu fructe mari, zemoase şi productivitate mare. Sunt recomandate pentru consum proaspăt.

[url]http://www.multeplante.ro/pomi-fructiferi/cires/cires-sunburst/cId-1/sId-10/pId-58[/url] ([url]http://www.multeplante.ro/pomi-fructiferi/cires/cires-sunburst/cId-1/sId-10/pId-58[/url])
Citat din: cristipep
[/quote

Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: so-ri-pan din Februarie 17, 2013, 09:26:49 a.m.
Mai degraba banii sa-i ia agricultorul in baza contractului de polenizare pe care-l are cu tine, dupa ce el te-a platit.  Si sa fie ptr fiecare cultura stabilit un nr de stupi la ha conform literaturii de specialitate.
Ar fi o idee?

Plata polenizarii imbraca doua aspecte SI E BINE SA VORBIM DESPRE AMANDOUA:
1- Plata polenizarii FLOREI SALBATICE- Din fondul de mediu
2- Plata polenizarii FLOREI DOMESTICE(cuulturi) unde agronomul sa nu primeasca subventia pe HECTAR daca nu are contract de polenizare dus la APIA.

Deci PLATA PENTRU POLENIZARE si nu SUBVENTIE (CARE POATE FI RETRASA ORICAND).
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: cristipep din Februarie 17, 2013, 09:32:47 a.m.
Nu te plateste nimeni mai ales ca acum sunt destui care au stupi.......noi mereu vom fi la cada si tratati prost.Ar fi bine ca primariile din zona in care stam cu stupii sa se implice mai mult in problema asta, noi deocamdata avem doar obligatii ...................
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: Obombo din Februarie 17, 2013, 10:13:00 p.m.
1- Plata polenizarii FLOREI SALBATICE- Din fondul de mediu
2- Plata polenizarii FLOREI DOMESTICE(cuulturi) unde agronomul sa nu primeasca subventia pe HECTAR daca nu are contract de polenizare dus la APIA.
A fost un vis frumos dar acum revino cu picioarele pe pamant.
Ideea cu plata pentru poenizarea florei salbatice e suprarealista, ca si cum crescatorii de porumbei ar vrea sa fie platiti pentru faptul ca acestia fertilizeaza mediul inconjurator. Si daca tot vrei bani pentru polenizare, de ce sa nu platesti pentru nectarul cules de albine din natura?
Polenizarea obligatorie a culturilor agricole este o idee absurda, tipic comunista. Exista tehnici agronomice alternative polenizarii cu albine si chiar daca nu ar exista, tot nu poti obliga pe nimeni sa-si polenizeze culturile. E ca si cum toti romanii ar fi obligati prin lege sa-si cumpere Logan, independent de faptul ca prefera alta masina sau ca prefera bicicleta. 
Titlu: Re: Noua lege a apiculturii
Scris de: MOTANUL din Noiembrie 25, 2015, 09:42:34 p.m.
Stie cineva de ce au aparut modificarile la legea apiculturii (383/2013) acum cateva zile? (19.11.2015);

La prima vedere par niste modificari favorabile (desi nu am nici un dubiu ca nu se vor respecta)

Citez: "autoritatile administratiei publice locale, precum si administratorii terenurilor agricole sau silvice sunt obligate sa asigure gratuit apicultorilor vetre de stupina temporare sau permanente, pe baza autorizatiei de stuparit pastoral depuse de catre acestia la consiliul local"

Când am intrebat la primaria Cernica de asigurarea accesului la o zona melifera de pe raza comunei au zis ca ei nu stiu ce e aia si ca nici nu au de unde sa obtina informatii. Si ca oricum padurea e administrata de Romsilva - deci nu am de ce sa ii deranjez pe ei. Sa merg la Romsilva.

Adevarul este ca nici nu am vrut sa merg mai departe - dar ziceam doar asa ca atitudine, ca parca i-am scuipat când am pus întrebarea  :D