Apicultura - Forum discuții Apiardeal

DESPRE FORUM - GENERALITĂŢI => POSTĂRI NON-APICOLE => Subiect creat de: sas angelica din Ianuarie 29, 2011, 09:59:57 p.m.

Titlu: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: sas angelica din Ianuarie 29, 2011, 09:59:57 p.m.
DACIA INTRE ISTORIE SI MIT
                                 
           M-am întrebat de multe ori care este motorul schimbărilor pozitive într-o societate şi trebuie să recunosc că de cele mai multe ori sunt tinerii, care refuză să accepte un adevăr relativ, mincinos, contestabil. Ei sunt cei ce nu sunt legaţi de interese politice ori religioase de moment, ei sunt cei ce caută un adevăr absolut. Deci pe ei îi îndemn să-şi întrebe profesorii de istorie şi de limba română:
- Cât la sută din Dacia a fost cucerită de romani? Şi dacă profesorul ştie răspunsul: 14 % din teritoriul Daciei (care se întindea de la vest la est, de la lacul Constanţa-Elveţia de azi şi până dincolo de Nipru).
Urmează altă întrebare:
- Câţi ani au ocupat romanii acei 14% din teritoriul Daciei? Şi dacă profesorul va răspunde: numai 164 ani, atunci puteţi merge la următoarea întrebare:
- Soldaţii "romani" chiar veneau de la Roma şi chiar erau fluenţi în limba latină ? Aici le va fi şi mai greu să vă răspundă, căci acei soldaţi "romani" vorbeau orice limbă numai latina nu!
           Cohortele aflate pe pământul Daciei cuprindeau soldaţi din diferite părţi ale imperiului roman, uneori foarte îndepărtate. Găsim Britani din Anglia de azi, Asturi şi Lusitanieni din peninsula Iberică, Bosporeni din nordul Mării Negre, Antiocheni din regiunile Antiochiei, Ubi de la Rin , din părţile Coloniei, Batavi de la gurile acestui fluviu, Gali din Galia, Reţi din părţile Austriei şi Germaniei sudice de azi, Comageni din Siria, până şi Numizi şi Mauri din nordul Africii (C.C..Giurescu, Istoria Romanilor, I, 1942,p.130).
Şi ultima întrebare:
- Cum a fost posibil ca într-un aşa de scurt interval istoric TOATĂ populaţia Daciei să-şi uite limba şi să înveţe o limbă nouă, limba latină , de la nişte soldaţi "romani" care nici ei nu o vorbeau?
          Când toate popoarele civilizate din lume iniţiază, desfăşoară şi promovează valorile istorice care le îndreptăţesc să fie mândre de înaintaşii lor, găsim opinia unor astfel de "adevăraţi români", care, nici mai mult, nici mai puţin, spun despre formarea poporului daco-român: "soldaţii romani au adus femeile şi fetele dace în paturile lor şi aşa s-au născut generaţii de copii, care învăţau numai limba latină de la tatăl lor, soldatul "roman"...
             Cum or fi venit ele din Moldova de azi, din Basarabia, de pe Nistru, Bug şi de pe Nipru, acele soţii şi fete de traco-geţi şi carpi, de la sute şi sute de kilometri depărtare ca să fie "fecundate" de soldaţii "romani"?
              După părerea stimabililor, femeile daco-gete erau şi "curve", ba chiar şi mute, nefiind în stare să-şi transmită limba strămoşească copiilor lor! Cât despre noi, urmaşii lor, cum ne-am putea numi altfel decât "copii din flori" apăruţi dintr-o aventură amoroasă a întregii populaţii feminine daco-gete, la care masculii autohtoni priveau cu "mândrie", aşteptând apariţia "sâmburilor" noului popor şi grăbindu-se, între timp, să înveţe cât mai repede şi mai bine noua limbă, limba latină , când de la soţii, când de la fiicele lor (iubite ale soldaţilor romani cuceritori) ba chiar şi direct, de la soldaţii romani năvălitori ce le-au înjosit căminele.
             La Centrul Cultural Român [din New York], pe data de 26 octombrie 1999, am aflat de la o altă somitate, de origine română, prof.dr. în arheologie Ioan Pisso, că dacii au învăţat latina , de la romani, prin băile de la Sarmisegetuza lui Traian! De ce prin băile romane şi de la nişte soldaţi cam fără haine pe ei?
Nu prea ştiu ce a vrut să spună stimabilul profesor din Cluj despre bărbaţii daci, dar cred că nici un român, nici măcar în joacă, nu are voie să facă o astfel de afirmaţie decât dacă....
De fapt tot dânşii ne spun că ne tragem din "doi bărbaţi cu... braţe tari"! Astfel de declaraţii "istorice" te fac să-ţi doreşti să fii orice, numai român nu!
               Domnilor , Dacia a fost cotropită de romani în proporţie de numai 14% şi pentru o perioadă istorică foarte scurtă, de 164 de ani. 86% din teritoriul Daciei nu a fost călcat de picior de legionar roman. Este greu de crezut că într-o aşa de scurtă perioadă istorică, dacii să fi învăţat latina , fără ca pe 86% din teritoriul lor să-i fi întâlnit pe soldaţii romani. Dar dacă nu de la romani au învăţat dacii latina , atunci de la cine? - se întreabă aceiaşi demni urmaşi ai lui Traian?
               Herodot ne spune că cel mai numeros neam din lume după indieni erau tracii. Dio Casius ne spune şi el: "să nu uităm că Traian a fost un trac veritabil. Luptele dintre Traian şi Decebal au fost războaie fratricide, iar Tracii au fost Daci". Faptul că dacii vorbeau " latina vulgară", este "un secret" pe care nu-l ştiu numai cei ce refuză să-l ştie.
"Când sub Traian romanii au cucerit pe daci la Sarmisegetuza n-au trebuit tălmaci, afirmă Densuşianu şi asta schimbă totul. Deci dacii şi romanii vorbeau aceeaşi limbă!" Dacă astăzi se consideră că 95% din cunoştinţele acumulate de omenire sunt obţinute în ultimii 50 de ani, să vedem cum şi noţiunile noastre despre istoria poporului daco-român pot evolua. Când nu de mult s-a publicat teoria evoluţiei speciei umane în funcţie de vechimea cromozomală, s-a ajuns la concluzia că "prima femeie" a apărut în sud-estul Africii.
               Următorul pas uriaş a fost în nordul Egiptului, iar de aici, în Peninsula Balcanică. Când profesoara de arheologie lingvistică Marija Gimbutas, de la Universitatea din Los Angeles , California , a început să vorbească despre spaţiul Carpato-dunărean ca despre vatra vechii Europe, locul de unde Europa a început să existe, am fost plăcut surprins şi m-am aşteptat ca şi istoricii noştri să reacţioneze la fel. Dar, din partea lor am auzit numai tăcere. Când profesorii Leon E. Stover şi Bruce Kraig în partea "The Indo-European heritage", apărută la Nelson-Hall Inc., Publishers , 325 West Jack son Boulevard, Chicago , Illinois 60606 , vorbesc la pagina 25 despre Vechea Europă a mileniului 5 î.d.H., care-şi avea locul în centrul României de azi, să nu fim mândri? Când studiile de arheologie moleculară ne îndreptăţesc să ne situăm pe primul plan în Europa ca vechime, nu-mi este uşor să le răspund unor persoane care nu citesc nici ceea ce spun inteligent alţii despre noi şi nici măcar ce scriu eu. Studii impecabile cromozomale, la nivel de mitocondrie, folosind PCR (polimerase chain reaction), pot determina originea maternă a unor mumii vechi de sute şi mii de ani.
               Teoria genoamelor situează spaţiul carpato-dunărean ca fiind, nici mai mult nici mai puţin decât, locul de unde a început Europa să existe, locul unde acum 44.000 de ani sosiseră primele 3 Eve şi primul Adam. Când am scris "Epopeea Poporului Carpato-dunărean" şi volumele "Noi nu suntem urmaşii Romei", "În căutarea istoriei pierdute" şi "Călătorie în Dacia - ţara Zeilor", m-am bazat pe astfel de cercetări, dar şi pe cartea unei somităţi în domeniul preistoriei Europei, D-l V. Gordon Childe, profesor la Universitatea din Oxford , Anglia , căruia i se publica, în anul 1993, la Barnes&Noble Books, New York , "The History of Civilization" , "The Aryans". El explorează într-un mod fascinant originea şi difuzarea limbilor în Europa preistorică. Între paginile 176-177 publică şi o hartă arătând leagănul aryenilor în timpul primei lor apariţii; şi minune mare, spaţial Carpatodunărean este cel vizat! Când roata, plugul, jugul, căruţa cu două, trei şi patru roţi apar pentru prima dată în lume pe teritoriul nostru, dacic, când primul mesaj scris din istoria omenirii se găseşte tot pe teritoriul nostru, la Tartaria, când primii fermieri din Europa sunt descrişi pe acelaşi spaţiu, într-o perioadă când Anglia abia se separa de continent şi din peninsulă devenea insulă - 6,500 î.d.H., (vezi John North, "A new interpretation of prehistoric man and the cosmos", 1996, Harper Collins Publishers, 1230 Avenue of Americas , New York , 10020, Chronology), nu-ţi vine a crede că tocmai cei pentru care aduni aceste informaţii formidabile despre poporul şi spaţiul pe care îl ocupa ţara noastră, te decepţionează!
                 Nu de mult, la Primul Congres Internaţional de Dacologie, Bucureşti, hotel Intercontinental, domnul profesor doctor în istorie Augustin Deac ne vorbea despre "Codex Rohonczy", o cronică daco-românească, însumând 448 pagini, scrisă în limba română arhaică, " latina vulgara", cu alfabet geto-dac.. Pe fiecare pagină se aflau scrise circa 9-14 rânduri. În text sunt intercalate 86 de miniaturi executate cu pana, care prezintă diferite scene laice şi religioase. Direcţia scrierii este de la dreapta la stânga şi textul se citeşte de jos în sus. Descoperim că în bisericile vechi, daco-româneşti, cultul ortodox se exercita în limba " latina vulgară", chiar până în secolele XII-XIII, când s-a trecut la oficierea cultului în limbile greacă şi slavonă. Codexul cuprinde mai multe texte, ca "Jurământul tinerilor vlahi", diferite discursuri rostite în fata ostaşilor vlahi înaintea luptelor cu migratorii pecenegi, cumani, unguri, o cronică privind viaţa voievodului Vlad, care a condus Vlahia între anii 1046-1091, imnul victoriei vlahilor, conduşi de Vlad asupra pecenegilor, însoţit de note muzicale etc. Atunci se miră şi se întreabă, pe bună dreptate, domnul profesor doctor în istorie Augustin Deac: "de ce institutele de specialitate ale Academiei Române au rămas pasive la descoperirea şi descifrarea acestui document istoric, scris în limba dacoromână, latina dunăreană, într-un alfabet geto-dacic existent de milenii, cu mult înaintea celui latin al romanilor?" Dar, după orientarea ideologică ce o au, cei sus amintiţi ar fi preferat ca acest diamant să nu se fi descoperit. Academia Română ar fi trebuit să organizeze o mare sesiune ştiinţifică cu caracter nu numai naţional, cât mai ales internaţional. Dar şi ei, la fel ca şi "românii adevăraţi", vajnici urmaşi ai lui Traian, vor să arate om enirii ce înseamnă să fii umil şi să-ţi dispreţuieşti strămoşii, trecutul şi neamul...
                  Faptul că NOI, Românii, suntem strămoşii tuturor popoarelor latine şi nicidecum o rudă marginală a latinităţii, ar trebui să ne facă să ne mândrim şi nicidecum să căutam contra argumente, precum cei lipsiţi de înţelepciune care îşi taie cu sârg craca de sub picioare....
Cu deosebită stimă,
Dr. Napoleon Săvescu,
Fondator & Preşedinte al
"Dacia Revival International Society" of New York
Codexul Rohonczi
O carte veche de 1.000 de ani, păstrată la Budapesta, răstoarnă toate teoriile istorice despre cultura strămoşilor noştri.
Dacii scriau de la dreapta la stânga, iar citirea se făcea de jos în sus.
De la daci nu au rămas izvoare scrise.
Prea puţine se ştiau despre locuitorii zonei carpato-dunărene, după retragerea romanilor.
O carte veche de aproape 1.000 de ani, păstrată la Budapesta, răstoarnă teoriile istoricilor. Manuscrisul cuprinde primele documente scrise în această perioadă istorică.
A fost scrisă cu caractere dacice, de la dreapta la stânga, şi se citeşte de jos în sus. Vorbeşte despre despre vlahi şi regatul lor.
Mulţi au încercat să descifreze Codexul Rohonczi, dar n-au putut.
Arheologul Viorica Enachiuc a tradus, în premieră, filele misteriosului manuscris.
Dăruită de un grof
În 1982, Viorica Enachiuc a aflat dintr-o revistă publicată în Ungaria de existenţa în arhivele Academiei Ungare a Codexului Rohonczi.
Se spunea că e redactat într-o limbă necunoscută.
A facut rost de o copie.
Timp de 20 de ani, a muncit ca să-i descifreze tainele.
Manuscrisul se afla în Arhivele Academiei de Ştiinţe a Republicii Ungaria.
E o carte legată în piele.
A fost păstrată în localitatea Rohonczi până în anul 1907.
Groful Batthyany Gusytav a dăruit-o Academiei de Ştiinţe a Ungariei, în 1838.
Nu se ştie prin câte mâini a trecut de-a lungul secolelor.
"Scriere secretă"
După Al Doilea Razboi Mondial, doctorul Vajda Joysef, preot misionar, îi scria cercetătorului Otto Gyurk, în legatura cu Codexul: "Se găseşte în Arhivele Academiei de Ştiinţe a Ungariei o carte rară, Codexul Rohonczi. Acest Codex este scris cu o scriere secretă, pe care
nimeni n-a reusit s-o descifreze până acum. Şi eu am Încercat. Literele sunt asemănătoare scrierii greceşti. M-am gândit că seamănă şi cu literele feniciene, apoi am încercat pe baza vechii scrieri ungureşti, dar n-a mers. Toate încercările le-am aruncat în foc".
După ce a studiat Codexul, cercetătorul Otto Gyurk a publicat, în 1970, o parte din observaţiile sale într-un articol, în care a încercat să identifice acele semne din manuscris care ar putea semnifica cifre.
Alfabet dacic cu 150 de caractere
Viorica Enachiuc a descoperit că textele Codexului au fost redactate în secolele XI si XII, într-o limbă latină vulgară (daco-romana), cu caractere moştenite de la daci.
"Sunt semne care au aparţinut alfabetului dacic, ce cuprindea aproximativ 150 de caractere, cu legăturile respective. Textele din Rohonczi au fost redactate în latina vulgară, dar într-un alfabet dacic, în care dominante sunt străvechile semne utilizate de indo-europeni în epoca bronzului", spune aceasta.
Solii şi cântece ale vlahilor
Codexul are 448 de pagini, fiecare cu circa 9-14 şiruri.
În text sunt intercalate miniaturi cu scene laice şi religioase.
E scris cu cerneală violet.
Cuprinde o culegere de discursuri, solii, cântece şi rugăciuni, care include 86 de miniaturi. Consemnează înfiinţarea statului centralizat blak (vlah), sub conducerea domnitorului Vlad,
între anii 1064 si 1101.
"Sunt informaţii despre organizarea administrativă şi militară a ţării ce se numea Dacia. Avea hotarele de la Tisa la Nistru şi mare, de la Dunăre spre nord până la izvoarele Nistrului. Mitropolia blakilor avea sediul la Ticina - cetatea din insula Pacuiul lui Soare", a descoperit
Viorica Enachiuc.
"Jurământul tinerilor blaki"
Codexul conţine şi versurile unui cântec de luptă, numit "Jurământul tinerilor blaki", care a fost tradus în felul următor:
"O viaţă, tăciunele Şarpelui, puternic veghetor,
Înşelator, să nu primeşti a te uni
Cu prorocirile Şarpelui, anuale, pentru că lovit Vei fi
Cântecul cetăţii aud îndelung
 Mergeţi vioi, juraţi pe caciulă, pe puternica caciulă!
Să juri cu maturitate şi cu convingere!
Să fiu ţie putere vie, trăiesc, în luptă să fiu!
Alesul jurământ preţuieşte şoimul tău,
mergi cu jurământ puternic!"
Notă:
Codexul Rohonczi (grafii alternative: Codicele şi Rohonczy sau Rohonc, în toate combinaţiile) este un document controversat al cărui sistem de scriere este inedit şi încă nedescifrat în mod convingător.
Este numit după orăşelul Rohonc (Rohoncz e grafia maghiară veche; pe germană Rechnitz, pe croată Rohunac), aflat astăzi în provincia Burgenland din estul Austriei.
Membra UNESCO Viorica Enachiuc e absolventă a Facultăţii de Filologie, secţia Română-Istorie, din cadrul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, promoţia 1963.
Lucrarea de licenţă şi-a luat-o în arheologie.
E membră UNESCO din 1983.
Mulţi ani a condus şantiere arheologice în Oltenia, Muntenia şi Moldova.
A cercetat scrierile vechi din neoliticul mijlociu şi epoca dacică.
Şi-a prezentat lucrările la conferinţe în ţară şi în străinătate: Austria, Franţa, Germania, Italia, Israel.
Burse de studiu a primit în Italia, pe probleme de arheologie, şi ăn Danemarca, unde a studiat scrierea runică.
Aceste fapte nu sunt secrete.
Dar mă întreb şi vă întreb: de ce tac autorităţile politice şi ştiinţifice de la noi?
Sau mass media.
Pentru că sunt mai importante furturile, violurile sau accidentele auto sau se "vând" mai bine?
Incompetenţi nu sunt.
Sau au primit ordin să tacă?
PS. trimiteţi acest material tuturor prietenilor voştri pentru că au dreptul să ştie adevăruri deocamdată ascunse.
Pace si Lumina!
Marian NICULESCU

Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: Calin Catalin din Ianuarie 29, 2011, 11:55:25 p.m.
     Am gasit aici paginile originale scanate ale vechiului codex despre care faceti vorbire:
http://www.dacia.org/codex/original/original.html
     Ar trebui sa ne cunoastem mai bine istoria.
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: gheghe din Ianuarie 30, 2011, 05:02:33 p.m.
  Daca ceea ce citim sau facem, reflecta ceva din gandirea,simtirea si personalitatea noastra si daca dintr-o fraza scrisa se poate schita portretul spiritual al celui care a scris-o,atunci dumneavoastra sunteti o patrioata autentica.Va felicit ca a-ti reamintit o tema istorica care ar trebui sa fie in prim planul academicienilor nostri.Istoria, ca materie in scoli,nici macar nu aminteste ca ar exista si varianta aceasta istorica a evolutiei noastre ca neam.  Cel care m-a facut sa am indoieli si sa-mi pun intrebari,in sensul acesta,a fost Iosif Constantin Dragan prin cartile de istorie lasate.Am discutat cu un profesor de istorie despre ceea ce citisem, -argumentele mele nu au fost atat de bine definite ca in expozeul de mai sus - nu putea sa conceapa posibilitatea unei alte alternative .De multe ori educatia este confundata cu dresura,te baga intr-o nisa si ramai captiv ideii ce ti-a fost inoculata.Cu stima.
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: D006 din Ianuarie 30, 2011, 05:39:15 p.m.
  Noi cei cu scoala generala facuta in timpul comunismului avem un mare handicap pt. ca am invatat o istorie fabricata in laboratoarele de propaganda ale PCR  care nu prea are nici o legatura cu adevarul istoric.
  Sa presupunem totusi ca noi care locuim acum pe aceste teritorii si ne numim romani formam un popor , termenul de natie este prea pretentios pentru noi ! Cum ne-am nascut ?
  si ca o gluma , noi suntem singurul popor nascut din doi barbati respectiv Traian si Decebal.
    Inaintea noastra pe aceste teritorii au trait dacii care eu fost cuceriti de romani si apoi au aparut romanii , CUM ? Noi romanii NE-AM NASCUT CRESTINI , majoritatea popoarelor au fost crestinate la ordin ! De ce ? dacii au fost un popor cu religie monoteista asa ca trecerea la crestinism a fost naturala . Nu uitati ca romanii erau politeisti.
   Limba ! dupa cum stim limba romana este cea mai apropiata de limba latina.  De ce ? limba daca era foarte apropiata de limba latina si sa nu uitam ca inainte ce cucerire dacii duceau un comert infloritor cu Imperiul Roman astfel incat multi daci stapaneau foarte bine limba latina inainte de ocupatie.
   Tot legat de religie si razboi : romanii cand cucereau un teritoriu impuneau "PAX ROMANA" , NU DISTRUGEAU INFRASTRUCTURA PT. A INCASA TAXE CAT MAI MARI . Totusi in istoria lor au ras de pe fata pamantului 3 capitale : CARTAGINA , SARMISEGETUZA  si IERUSALIM  . De ce ? pt. ca aceste popoare aveau religii monoteiste !

  Noi romanii suntem o enigma a istoriei sau mai bine zis o minune de la DUMNEZEU ! daca nu treceau mongolii acum 800 de ani pe aici acum aveam capitala la Budapesta !
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: gheghe din Ianuarie 30, 2011, 08:17:35 p.m.
  Sunt de acord cu mare parte din argumentele dumneavoastra,insa in ceea ce priveste limba,nu sunt de acord.Nu este posibil ca o forma de comert -oricat ar fi fost el de dezvoltat in acele timpuri -sa constitie elementul hotarator in renuntarea la propria limba in favoarea uneia straine.Carpii nu faceau comert cu romanii , erau de origine daca si logic vorbea aceiasi limba cu dacii din celelalte "provincii" de peste Dunare.Daca ramasitele imperiului trac inca mai exista intre Nistru si muntii Tatra,de la Adriatica la muntii Pindului, -dovezi lingvistice,pe aceasta idee mergem -,daca tracii" erau un imperiu"inainte ca romanii sa fiinteze ca stat,aceasta presupune ca" noi" vorbeam latina cel putin odata cu ei,ori ei fiind la marginea imperiului trac ei sunt descendenti,iar distinsa doamna are dreptate sa numeasca razboaiele din 101-102 si 105-106 niste razboaie fratecide.Stima.
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: D006 din Ianuarie 30, 2011, 08:31:00 p.m.
  Mai tineti minte scandalul bratarilor dacice ???? pana sa fie gasite se stia ca dacii au scos din mine numai argint , ei nedetinand tehnologia extragerii aurului .  Totusi de unde aveau dacii aur ???  In anii 90 niste arheologi au gasit intr-un sit istoric o importanta cantitate de moneda romana FALSA !  dacii se ocupau la greu cu falsul de moneda ducandu-le in imperiu si intorcandu-se de acolo cu aur veritabil.  Unde mai punem ca aveau prostul obicei de a trece Dunarea si sa jefuiasca aserari romane de la sud de fluviu. Asa ca Traian a luat problema in mana si a trecut la atac . cand mergeti la mare treceti si prin Adamclisi - com. Zorile , si veti afla lucruri interesante.
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: Calin Catalin din Ianuarie 30, 2011, 08:36:32 p.m.
     La Sinaia au ramas de pe vremea regelui Carol I intiparite pe plumb copii ale unor tablite de aur cu scris geto-dac link:   
                                   http://www.dacia.org/html/placute-plumb.html

     Pacat ca cercetarea in Romanica este sublima, dar cam lipseste...banii...
     Cred ca romanii au nevoie de un tel, de un ideal national, iar confirmarea si constientizarea adevarului noilor ipoteze ar putea sa ne aduca identitate nationala pe care o cautam de atata timp.

     Cred ca aceste lucruri sunt cunoscute de mult timp, dar in perioada comunista, pentru a "innobila" poporul nostru s-a recurs la atasamentul strans la romanitate, neintelegand ca poate elementul dacic autohton a fost cel cu adevarat nobil.
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: antiopa din ardeal din Ianuarie 30, 2011, 08:43:08 p.m.
DACIA INTRE ISTORIE SI MIT
                                 
         
"Sunt informaţii despre organizarea administrativă şi militară a ţării ce se numea Dacia. Avea hotarele de la Tisa la Nistru şi mare, de la Dunăre spre nord până la izvoarele Nistrului. Mitropolia blakilor avea sediul la Ticina - cetatea din insula Pacuiul lui Soare", a descoperit
Viorica Enachiuc.
"J

  Asta sa insemne ca cetatea de pe insula Pacuiul lui Soare nu este de origine bizantina asa cum se cunoaste in prezent?
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: flavius din Ianuarie 31, 2011, 08:57:05 a.m.
        Cred ca aceste lucruri sunt cunoscute de mult timp, dar in perioada comunista, pentru a "innobila" poporul nostru s-a recurs la atasamentul strans la romanitate, neintelegand ca poate elementul dacic autohton a fost cel cu adevarat nobil.

Nu comunistii au fost cei care au marsat la greu pe originea romana a noastra...ci mai mult pasoptistii si cei care au venit dupa ei... in felul asta au incercat sa ridice, in ochii culturii europene de la momentul respectiv, poporul si natia de pe aceste meleaguri...a fost bine, a fost rau, nu stiu...tot ce stiu este ca in fiecare dintre noi exista un asa de mare atasament de pamanturile astea, ca nu au fost in stare sa ne alunge de aici nici in 2 000 de ani...incercari au fost, sunt si vor mai fi...

Pentru a avea un tel unitar, trebuie sa ai o mentalitate unitara, si sentimente nationale, de apartenenta la ceva unitar...ori ideile de genul asta sunt penibilizate si aruncare in derizoriu cu orice ocazie, de oricine, in orice situatie, pentru a nu permite formarea unei idei nationale in jurul careia sa se uneasca mare parte din popor...

Eu nu am trait momentul 1968, l-au trait parintii mei...consensul national de atunci a fost o reintoarcere la valorile nationale, iar Ceausescu si-a spalat multe din pacate atunci...din pacate nu a continuat pe acelasi drum si a facut si greseli majore (in special de gura nevestii...), care au dus in final la situatia de a fi respins complet de popor...
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: flavius din Ianuarie 31, 2011, 09:05:56 a.m.
Am mai spus-o, si o repet: nu avem experienta unor planuri pe termen lung, strategice, la care sa raliem mare parte din popor si din elita conducatoare (pe care, iarasi, nu o avem...in general a cam fost una impusa, alogena, ca urmare neinteresata de dezvoltarea nationala si nationalista - in sensul bun al cuvantului...); la noi cand apare cate unul care pune mana pe putere, prima lui grija este sa "rada" toti posibilii opozanti...in loc sa incerce sa continue sau sa initieze anumite strategii care sa aduca foloase pe termen lung...in orice alt stat national, prima grija a unui conducator este succesiunea...adica ce preia, de la ce nivel, si incotro trebuie sa duca poporul respectiv, cu cine, si, pe urma, in mainile cui lasa conducerea dupa ce pleaca...ai nostri se cramponeaza de scaunul ala ca niste apucati, pana la ultima suflare...si nici atunci nu inteleg ce si unde au gresit...

sa conduci un popor este o responsabilitate enorma, acolo nu mai este loc de egoism si de egocentrism...statul sunt eu mergea pe timpul lui Bonaparte, nu mai merge astazi...Dar cum nu socotiți dumneavoastră că patria se cheamă poporul, iar nu tagma jefuitorilor

Oare o sa ne trezim vreodata? Inca mai sper ca da, si inca mai sper ca aceasta criza in care ne zbatem acum sa se prelungeasca pana la sange, pana jos de tot, pana unde romanul simplu nu o sa mai aiba ce pierde...abia atunci, ma gandesc, o sa i se deschida ochii si o sa vada adevarul, o sa-si dea seama ca nu a fost, pana acum, decat carne de tun, iar credulitatea si superficialitatea, dublate de ideea ca se poate trai pe spinarea altuia (statul suntem tot noi, oameni buni...banii de la stat sunt tot ai nostri, doar ca mai scumpi decat aia pe care ii facem cu sudoarea fruntii...), nu-s solutii pentru o viata mai buna...
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: flavius din Ianuarie 31, 2011, 09:09:07 a.m.
In alta ordine de idei, subscriu in totalitate la cele scrise de Angelica, cam asta e si parerea mea, si a multor istorici tineri, romani get-beget, care, speram, vor reusi, peste o generatie, sa schimbe ideile si manualele...

Personal, eu sunt chiar pentru exagerarea anumitor realitati istorice, mai ales in manuale...pentru a se cimenta ideea in capul gorobetilor simpli, pentru a li se insufla mandria de a apartine unuia dintre cele mai vechi popoare de pe continent...
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: pharaonu75 din Ianuarie 31, 2011, 09:24:04 a.m.
Poporul roman este un popor excesiv de tolerant! Am tolerat toate valurile de migratori care au venit de-a lungul timpului pe meleagurile noastre! Mare parte din ele chiar s-au stabilit aici, pentru ca au intuit si exploatat aceasta trasatura a poporului roman!
Cand vreodata vom vedea la romani miscarile de strada care au fost in Ungaria in momentul in care premierul a recunoscut ca a mintit in campania electorala? La noi s-au demonstrat multe astfel de minciuni si... nimic!
Daca Roberta era in alt parlament, era linsata public! Si urmau valuri de demisii! Insa este bine-mersi si poporul inghite!
Ce au facut irlandezii in momentul in care s-a luat in calcul o discutie a unei posibile diminuari cu 5% a salariilor? Romanii au dansat "pinguinul"pe strazi" si li s-a luat 25% din salarii, plus cresterea TVA cu 5%.
Daca nu erau minoritatile din tara si sprijinul/interesul exterior, nici revolutia din '89 nu o faceam!
ASTIA SUNTEM!

Daca era roman, L.H.Oswald murea de batranete, la coada la medicamente compensate si cu o pensie mizera (eventual recalculata)!
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: sas angelica din Ianuarie 31, 2011, 10:04:20 a.m.
vreau sa subliniez faptul ca ceea ce am scris sunt cercetarile efectuate de arheologi renumiti, insa nu romani.
sunt intrutotul de acord cu ceea ce au descoperit si de aceea am dat mai departe. le-am primit de la fiica mea care este studenta la arheologie, am constatat ca sunt in ton cu ideile mele si am zis sa le cititi si voi :hi:
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: dedu din Ianuarie 31, 2011, 12:08:46 p.m.
Daca ati citit acolo la Arena Cocosilor poate ati vazut ce am scris si eu,despre Herodot,a scris ca au avut tracii razboi in penisula iberica si cand sau intors unii dintre ei au ramas in peinsula italica unde au invatat pe sciti pe langa faptul sa scrie si sa citeasca si mestesugul armelor si dupa ani acestia sau intors de au cucerit.La TV am vazut ca civilizatia in Europa a inflorit in Carpati,pacat ca statul roman nu scoate in evidenta ceea ce avem,de celti,de indieni(america) de legendele germanice(burgundia,inelul nibelungilor) toti stiu dar cati stiu de Dacia(nu chilipirul romanesc)?
Sa stiti ca prima arhiva despre populatiile latine de la sud de Dunare nu este nici ale bizantinilor,nici ale cavalerilor teutoni ce povesteau de Glad,Gelu si Menumerut,prima ''atestare'' despre noi este in Inelul nibelungilor care i scriere de vreo 1500 de ani si unde se povesteste de imparatul walach si cei 700 de cavaleri deci a fost continuitate aici,bineinteles,de-a lungul timpului ne-am amestecat si cu alte popoare dar orice popor este ''amestecat'',nu exista popor pur in afara de arieni(glumeam) :rotfl:
Apropo de Romania,eu cred In Dumnezeu si cred ca ne-a pus de multe ori credinta la incercare si chiar cred ca intr-un viitora apropiat ''o sa-Si intoarca fata'' si catre noi romanii.
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: flavius din Ianuarie 31, 2011, 09:23:58 p.m.
Dedule, cati dintre noi traiesc respectand ceea ce ai scris tu la semnatura? Eu am aplicat-o in viata de zi cu zi, si nu mi-a fost moale...da' am vazut de atatea ori capete plecate in jurul meu, ca mi s-a acrit...am zis atunci: sa stiu ca nu mananc decat paine cu apa chioara, eu nu ma ploconesc in fata nimanui...sunt multi care se pleaca, si o fac ascunzandu-se dupa asa-zisele responsabilitati pe care le au: am copii, am familie, nu pot sa spun ce cred cu adevarat...aici e buba mare, aici e problema noastra, de popor oropsit si calcat de prea multe ori, de prea multi venetici...si stiti de ce suntem calcati in picioare? Pentru ca ii lasam, de aia...

Eu am invatat ceva: in Romania, daca faci destul scandal, rezolvi ceea ce ti-ai pus in cap...a devenit asa de importanta pentru mine chestia asta, incat mi-am auto-impus o reactie ce nu-mi sta in firea mea normala: cand cineva imi spune nu se poate, parca iau foc...ridic glasul, strig sa ma fac auzit, intreb, exagerez, fac tambalau...voi stiti cat de repede incep sa se rezolve lucrurile atunci cand ai coloana vertebrala si CERI sa ti se respecte anumite drepturi? chiar si in Romania...ce bine ar fi daca ar incerca mai multi sa indrepte lucrurile...cu o floare-doua nu se face primavara...da' atunci cand mai multi incep sa strige, ii mai trezesc si pe altii...

Exista latente foarte puternice in poporul asta...si cam de asta le e frica multora...sa le trezeasca...le este teama, pentru ca asa ceva nu se poate controla, nu se poate dirija...iar daca isi iau avant, n-o sa se mai termine decat la portile Romei...am mai ajuns odata acolo, le-am mai dat dovezi de genul asta in timp...nu avem cadrul necesar trezirii acestor energii latente in popor...sau nu stim noi sa le trezim...sau inca nu am avut privilegiul unui lider adevarat...da' poate ca in timp o sa-l avem...numai sa nu-l sugrumam cu mana noastra, ca de atatea ori in istorie...
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: pharaonu75 din Ianuarie 31, 2011, 09:53:37 p.m.
...sau inca nu am avut privilegiul unui lider adevarat...da' poate ca in timp o sa-l avem...numai sa nu-l sugrumam cu mana noastra, ca de atatea ori in istorie...

Eu nu sunt de acord cu multe, atat din partea opozitiei cat si a puterii... insa mi-a mers la suflet atitudinea lui Baselu fata de amanarea intrarii noastre in Schengen! Si vorbele sale! Si modul cum a pus problema in fata liderilor europeni!

Am avea nevoie cat mai mult de astfel de atitudine!
De la atitudine pleaca totul!

Sa va dau un exemplu, chiar daca intr-un anume fel este off-topic!
Meciul Stelei cu Napoli, la Bucuresti! Nu sunt stelist, insa a facut cu noi ce a vrut arbitrul ala polonez! A dat prelungiri la prelungirile prelungirilor! Din motive doar de el stiute! Si acum vine intrebarea: ar fi avut curajul sa faca acelasi lucru si la sarbi acasa, daca in loc de steaua Bucuresti era Steaua Rosie Belgrad? Va spun eu, ii ingheta sangele in vene doar daca s-ar fi gandit la asa ceva! Dar la romani merge, ca-s prosti!
Daca intra lumea pe teren si il calca in picioare, ne suspendau cativa ani din competitiile externe, insa stateam cu capul sus si nu mai indraznea vreun fomist d-asta sa ne umileasca!
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: dedu din Februarie 01, 2011, 10:02:40 a.m.
Flavius - daca as contrazice pe toata lumea nu inseamna sa fi un om liber,trebuie sa stii cand sa taci dar si sa dai replica atunci cand este nevoie,sa ceri ceea ce este al tau inclusiv drepturile cetatenesti.
      Eu sunt sigur ca nu numai in Romania sunt probleme politice,de coruptie ori altele,toti au probleme dar no.....noi vedem problemele noastre si altii le au pe ale lor,dar da.....de multe ori prea multa ''bunatate'' strica.

Pharaonu75 - eu am votat si votez PDL desi nu sunt prea entuziasmat ca o bagat UDMR la guvernare petru ca vedem prea bine ca UDMR profita de faptul ca fara ei nu mai este majoritate deci i poate santaja cum vor,mie nu imi trebuie 1kg de faina si 1kg de ulei sa votez comunistii....scuze,PSD.
    Oricum,credeti ca PNL-PSD voiau sa guverneze ei pe criza?Ei cu prostiile ce le fac acum,chiar si in parlamentul UE isi castiga electorat printre ''fraieri'',oricum,pana in 2004 o fost 14 ani la guvernare PSD in care nu o facut nici 1km de autostrada,numai au vandut tot,astia au facut macar 100 si ceva de km deci la noi in Alba 100 este mai mare ca 0(parerea mea :)  )!!!Nu sunt in PDL sa le fac campanie pe Apiardeal dar pana se infiinteaza in 2012 Partidul unionist roman o sa votez PDL.
      Oricum,mi-ai deschis o ''rana'',eu mai ca am plans cand a fost eliminata Steaua de italieni,sunt fan ''U'' Cluj dar din echipele mari tin cu Steaua!!!!

Oricum,sa revenim la subiectul istorie pentru ca este si a fost materia mea preferata:)
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: Calin Catalin din Februarie 01, 2011, 02:07:27 p.m.
...eu am votat si votez PDL desi nu sunt prea entuziasmat ca o bagat UDMR la guvernare petru ca vedem prea bine...
Oricum,sa revenim la subiectul istorie pentru ca este si a fost materia mea preferata:)

     Eu admir oamenii care merg si voteaza. Asta dovedeste ca ii intereseaza soarta tarii si stiu ce vor(cei care nu isi vand votul).
     Cred ca ar trebui sa votam totusi omul, nu partidul. Partea proasta este ca partidele noastre de azi nu prea lasa oamenii valorosi si cinstiti sa se afirme, pentru ca acestia au demnitate si nu prea pot fi manipulati. In strainatate sunt alesi macar oameni destepti, la noi sunt si din cei care isi dau BAC-ul sau fac facultatea ca parlamentari. Si mai avem pretentia sa stie sa citeasca o lege de la cap la coada. 
     Romania are conducatorii pe care ii merita!
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: pharaonu75 din Februarie 01, 2011, 02:20:09 p.m.
... la noi sunt si din cei care isi dau BAC-ul sau fac facultatea ca parlamentari. Si mai avem pretentia sa stie sa citeasca o lege de la cap la coada. 

Aici trebuie sa te contrazic putin! Nu intotdeauna ala cu facultate este un leader mai bun decat ala cu 8 clase!
Nu cred ca stefan cel Mare era mai destept si mai "citit/instruit/cultivat" decat Dimitrie Cantemir! Si care au fost rezultatele lor ca leaderi? Sunt incomparabile, balanta inclinand net in favoarea primului!

Atunci cand totul depinde de un singur om, calitatile sale de manager nu sunt neaparat in raport de directa proportionalitate cu numarul de scoli absolvite!
Insa atunci cand ai un Parlament, este imperios necesar ca membrii sai sa fie scoliti la un nivel cat mai inalt si in domenii cat mai diverse!
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: Calin Catalin din Februarie 01, 2011, 02:52:50 p.m.
"Nu cred ca stefan cel Mare era mai destept si mai "citit/instruit/cultivat" decat Dimitrie Cantemir! Si care au fost rezultatele lor ca leaderi? Sunt incomparabile, balanta inclinand net in favoarea primului!"

     Ai dreptate. Scolile inalte nu garanteaza pentru calitatea lor ca manageri.
     Oricum, Stefan si Cantemir au trait in epoci diferite si cred ca si Stefan a fost "cultivat" pentru vremea lui.
      Imi cer scuze daca discutia a devenit off-topic!
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: pistol28 din Aprilie 19, 2016, 02:14:49 p.m.
https://www.youtube.com/watch?v=lw7BkX9MkA0#t=288.742
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: pistol28 din Aprilie 19, 2016, 02:18:09 p.m.
https://www.youtube.com/watch?v=cmBSUgqBfoo&ebc=ANyPxKowL_rhAr3-FMkW5wtzsaUw6QG5TJ0EgwwTvOWUqwiQtpuWsKdztMKIMiRl6A012dN07FXj7JzAWjrAzMEHSJygFrS2tA
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: pistol28 din Aprilie 19, 2016, 02:36:25 p.m.
https://www.youtube.com/watch?v=DQwgkebXShU
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: pistol28 din Aprilie 19, 2016, 03:17:47 p.m.
https://www.youtube.com/watch?v=ic5XaW0IkVs
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: oroles din Aprilie 19, 2016, 06:05:35 p.m.
Iar Daniel Roxin, pseudoistoricul... Offf.... De la prima fraza rostita de el mi s-a facut parul maciuca. Ce or fi "traco-geto-dacii"?.. E vreo specie noua...
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: pistol28 din Aprilie 20, 2016, 08:11:59 a.m.
https://www.youtube.com/watch?v=r734zSiaO_8
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: Aurelian A. din Aprilie 20, 2016, 09:11:46 p.m.
Subiectul asta l-am mai dezbatut pe undeva si concluzia a fost ca Roxin asta "fura curent"!
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: pistol28 din Aprilie 20, 2016, 09:57:54 p.m.
https://www.youtube.com/channel/UCbprTcg9Wp-ro-BTramCScA
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: pistol28 din Aprilie 20, 2016, 10:17:49 p.m.
https://www.youtube.com/watch?v=D_UD-Dm1ge8
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: stefan1 din Aprilie 24, 2016, 04:57:32 a.m.
  Cine il mai stie pe Dorne Adler, alias Iosif Ardeleanu?
   http://www.tribuna.ro/stiri/tribuna-de-weekend/lumea-ca-balci-115869.html
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: stefan1 din Aprilie 30, 2016, 06:24:46 a.m.
  Despre Ion-Gheorghe Maurer

Liberal-ţărănist ajuns comunist

  Ion Gheorghe Maurer se naşte la 23 septembrie 1902, în Bucureşti, într-o familie de intelectuali: mama – profesoară franţuzoaică de limba franceză, iar tatăl – profesor neamţ de limba germană şi de limba franceză. Numele de botez al lui Maurer este Jean Georges. Băiatul face primele clase de şcoală primară la Bucureşti, însă termină gimnaziul şi liceul militar la Craiova. După liceu, merge la Şcoala de Poduri şi Şosele, însă o abandonează după doar un an: se înscrie la Facultatea de Drept din Bucureşti. După absolvire, între 1925 şi 1928, e numit judecător în oraşe ca Agnita, Târnava Mare, Iernut şi Târgu Mureş. Maurer revine la Bucureşti în 1928. Renunţă la ciocanul de judecător pentru avocatură. Se înscrie în Baroul Bucureşti şi, treptat, începe să-şi facă un nume în rândul avocaţilor din Capitală. În mod aparent inexplicabil, avocatul-stagiar de origine mic-burgheză începe să cocheteze cu mişcarea de extremă stângă din România.
   „În 1929 sau 1930 m-am dus la Petre Zissu (n.r. – avocat al comuniştilor), i-am spus ce cred şi ce vreau şi i-am cerut să facă aşa încât să pot da mişcării aportul de muncă. Mi-a cerut să mă înapoiez acasă şi să aştept căci voi primi răspunsul său. Între timp şi cum nu primisem nici un răspuns m-am oferit să pledez gratuit în procesele muncitoreşti. Aşa am pledat în mai toate procesele acelei perioade în afară de procesul Griviţa unde nu am fost chemat“, scrie Maurer într-o autobiografie nedatată pentru Secţia de Cadre a CC al PMR.
O apără pe Ana Pauker în proces Maurer e unul dintre avocaţii apărării în cel mai important proces politic al anilor ’30: îi apără, în 1936, pe Ana Pauker, Alexandru Drăghici şi Liuba Chişinevschi (născută Kişinevskaia Liube). Evident, prestaţia sa pentru boxa acuzării e inutilă. Primeşte însă bani pentru entuziasmul său procomunist: Moscu Cohn (devenit Gheorghe Stoica) îi stimulează financiar elanul. În 1937, e primit în partid. O nuanţă post-jure: în anii ’90, Maurer se mândrea cu faptul că, în perioada în care i-a apărat pe comunişti, n-a făcut nimic altceva decât să servească interesul statului şi să-şi exercite meseria. Spunea că a fost avocat doar pentru cei acuzaţi de tulburarea liniştii publice sau antifascism, nu şi pentru cei acuzaţi de spionaj în favoarea URSS. Lungul drum către Parlament Totuşi, comunistul nu are doar sarcina de a-şi apăra tovarăşii. Are de îndeplinit şi alte sarcini concrete date de superiorii din partid: în 1937 e pus, de pildă, să se infiltreze în PNL-Gheorghe Brătianu şi să candideze pentru un loc în legislativul României pe listele acestei formaţiuni politice. Candidează, dar nu e ales în Parlament. Are o nouă încercare de a fi parlamentar peste doar câteva luni. Maurer e în februarie 1938 primul candidat din judeţul Dâmboviţa pe lista altei formaţiuni politice, Partidul Naţional Ţărănesc. Era, de altfel, şi şeful organizaţiei judeţene patronate la nivel naţional de liderul ţărănist Grigore Iunian, arată istoricul Stelian Tănase în volumul „Clienţii lu’ Tanti Varvara“. Dă greş, nu ajunge nici acum parlamentar.
 „Moartea în grădina prinţului persan“
 În 1940, Maurer îşi începe, practic, traseul politic de mai târziu: se întâlneşte cu deţinutul politic Gheorghiu-Dej şi-i propune acestuia să evadeze din lagărul de la Caransebeş. Maurer devine legătura lui Dej cu comuniştii din libertate. Deocamdată, viitorul dictator refuză oferta. La 1 iunie 1941, Maurer e arestat şi trimis în lagărul de la Târgu-Jiu. E eliberat la 26 noiembrie, în acelaşi an, după ce semnează o declaraţie prin care se angajează să renunţe la activitatea politică. Nu stă mult în libertate. În decembrie 1942, e arestat din nou. Revine la Târgu-Jiu, unde-l reîntâlneşte pe Gheorghiu-Dej.
  „Ion Gheorghe Maurer este fără îndoială o minte organizată, simpatic şi oarecum cavaler. În loc să întâlnească moartea în grădina prinţului persan, l-a întâlnit pe Gheorghiu-Dej în lagărul de la Târgu-Jiu […] A izbutit mai mult decât în visul său. A mizat pe cariera lui Gheorghiu-Dej […] care găsise în dânsul un sfetnic cu titlu universitar, cu mintea limpede şi devotat lui. A hotărât să-l facă om mare. L-a făcut“, arată comunistul Belu Zilber în volumul său de memorii „Actor în procesul Pătrăşcanu“.
„Cine-i Leninul valah?“
 Avocatul Petre Pandrea, coleg de breaslă al lui Maurer, îi face o fidelă caracterizare convertitului la comunism după experienţe liberalo-ţărăniste. „Cine-i Leninul valah? E vreun om cu voinţă clară […] un om cu o voinţă năprasnică, un om jignit de mulţi, cu complexe de inferioritate şi cu supracomplexe, de suprasuperioritate. E vorba de Jenică Maurer, vechiul meu amic […] avocat, amic de bară şi zaiafeturi, de licee militare, de puşcării şi de mese îmbelşugate“.
La 27 iulie 1943, Maurer e eliberat şi trimis pe front. Îi e încredinţată comanda unui pluton format din condamnaţi la muncă silnică pe viaţă. „Erau acele batalioane de sacrificiu, în care-au fost încorporaţi în acel timp şi mulţi legionari, trimise direct în prima linie a frontului de Răsărit. Plutonul meu a fost încorporat într-o unitate formată din puşcăriaşi şi trimis pe frontul din URSS“, povesteşte Maurer în volumul Laviniei Betea „Maurer şi lumea de ieri“.
O căruţă de ciocolată furată Cu plutonul său ajunge până la Marea Caspică şi Marea Azov. Cunoaşte viaţa de tranşee, iar moartea e lângă el, fie că e inamicul din război ori lipsa hranei. Bărbaţii sunt nevoiţi să fure pentru a trăi. „Mi-aduc aminte că atunci când am spart prima dată, am nimerit într-un depozit german plin cu ciocolată. Altceva nimic! Au adus o căruţă cu ciocolată şi-au împărţit-o la tot plutonul. Se săturaseră de atâta ciocolată“, îşi aminteşte comunistul în volumul Laviniei Betea „Maurer şi lumea de ieri“.
 În primăvara lui 1944, începe retragerea de pe front, iar în iulie, Maurer ajunge la Constanţa, unde e dus în carantină alături de ceilalţi soldaţi reveniţi acasă. Trăieşte. Urmează un alt drum pentru Maurer, unul glorios.

  Sunt spicuiri dintr-un documentar mai amplu:
 
  http://adevarul.ro/cultura/istorie/apostolii-stalin-avocatul-sibarit-jenica-maurer-coconasul-rosu-1_54e60f97448e03c0fdc79d97/index.html
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: stefan1 din Iunie 13, 2016, 04:06:45 a.m.
  Un blog interesant, cu multe date despre Ceausesti:
    http://ovidiu-nicolaeceausescu.blogspot.ro/2011/03/ion-iliescu-ceausescu-imi-cunostea.html

  Aici despre Iliescu si legaturile cu Ceausestii:
   http://ovidiu-nicolaeceausescu.blogspot.ro/2011/03/ion-iliescu-ceausescu-imi-cunostea.html

  Aici despre primele procese ale lui Ceausescu:
   http://ovidiu-nicolaeceausescu.blogspot.ro/2011/03/la-data-de-25-noiembrie-1933-prefectura.html
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: stefan1 din Octombrie 24, 2016, 02:54:46 a.m.
 Cum arăta Chișinăul acum 580 de ani
15 octombrie 2016 Cultură George Damian
Cele mai vechi documente despre Chișinău ne permit să ne facem o imagine despre cum arăta cu jumătate de mileniu în urmă, ce se găsea pe aceste locuri și ce fel de oameni trăiau pe aici, cu ce se ocupau ei.

În 1436 voievozii Ilie și Ștefan îi confirmau mai multe moșii logofătului Oancea, iar printre descrierile de hotare ale acestor moșii apare și expresia: ”la Bâc, de cealaltă parte, pe valea ce cade în dreptul Cheșenăului lui Acbaș, la Fântâna, unde este Seliștea Tătărască în dreptul pădurii”. Din această descriere concisă aflăm că pe malul drept al râului Bâc exista un sat numit Cheșenău, aflat în proprietatea unui boier pe nume Acbaș, în vecinătatea unor codri și a unei localități părăsite, ce mai înainte fusese populată cu tătari (seliștea era un sat părăsit). Un element important, care va apare și în documentele ulterioare este fântâna – în Chișinăul de acum 500 de ani exista o fântână cu apă bună de băut, element important pentru acest loc aflat pe drumul de la Suceava la Tighina, legătura dintre capitala țării și Nistru, artera fluvială ce făcea legătura cu Marea Neagră. Probabil era vorba de un cătun mic, cu 5-10 case cu pereți din nuiele îmbrăcate cu lut și acoperișuri din stuf în care locuiau 30-50 de oameni.

Achiziția unui loc pustiu

Chișinăul apare mai apoi într-un document din 1466, de la Ștefan cel Mare. Unchiul voievodului, boierul Vlaicu a cumpărat ”seliștea Chișinăului, la Fântâna Albișoara” de la boierul Toader pentru 120 de arginți tătărești. În cei 30 de ani de la prima atestare Chișinăul a fost părăsit devenind la rândul său ”seliște” (iar fosta localitate tătărească de lângă dispare din amintire). Rămâne în schimb fântâna ca punct de reper pe traseul drumului spre Tighina și Nistru. În aceste vremuri, din Chișinău mai rămăseseră cel mai probabil ruinele caselor fostului cătun și fântâna la care drumeții își stingeau setea.

Locurile nu erau pustii, față în față cu Chișinăul și Fântâna Albișoara se găsea în aceeași vreme un alt sat, al cărui nume nu îl cunoaștem, dar care este menționat într-un document de la 1500 ca existând încă cu 100 de ani mai înainte. Mai la nord, încă din vremea lui Alexandru cel bun exista un sat numit Visterniceni, iar dincolo de deal este amintit tot în aceiași ani satului Buiucani, la fel de vechi. Avem de fapt o aglomerare de sate medievale în bazinul hidrografic al râului Bâc, sate care se formează, sunt părăsite și din nou sunt refăcute – în funcție în principal de voința boierilor ce aveau pământurile în proprietate și care alegeau să dezvolte anumite localități în funcție de interesele lor. Satul de pe malul stâng al Bâcului, deși pe la 1500 era unul bine stabilit, cu hotare clare, până în ziua de azi i-a dispărut și numele. Pentru Chișinău, elementul favorabil pare să fi fost Fântâna Albișoara, care apare menționată în toate documentele – locul și denumirea de Chișinău nu au fost lăsate deoparte tocmai din cauza faptului că aici pare să fi fost un loc de popas unde carele negustorești își adăpau animalele.

Șansa dezvoltării: fântâna și locurile de moară

Seliștea Chișinăului cu Fântâna Albișoara cumpărate de boierul Vlaicu cu 120 de arginți tătărești aveau să se dezvolte și să intre în istorie pentru următoarele sute de ani, spre deosebire de celelalte sate din jur care aveau să dispară. La 1466 Chișinăul era un sat părăsit pe malul unui râu – peste 100 de ani avem să-l găsim într-un document de la voievodul Petru Șchiopul (1576) ca pe un sat cu mai multe locuri de moară pe râul Bâc. Menționarea locurilor de moară indică o populație stabilă de ordinul a cel puțin 100 de oameni, fiind nevoie de o forță de muncă considerabilă pentru ridicarea și întreținerea stăvilarelor necesare funcționării morilor de apă. Mai mult, morile de apă indică existența unor iazuri artificiale care fără îndoială erau producătoare de pește.

Documente ulterioare ne indică faptul că pe lângă morărit, sătenii din Chișinăul de acum aproape 500 de ani se ocupau cu agricultura: cultivau grâu, legume, in și cânepă – ultimele două plante industriale fiind prelucrate probabil folosind forța hidraulică a morilor de pe Bâc. De la 1466 până la 1576 satul Chișinău a fost în proprietatea familiei boierului Vlaicu, unchiul lui Ștefan cel Mare – iar acest secol de stabilitate a adus dezvoltarea indicată mai sus: o populație stabilă impresionantă pentru acea vreme, o localitate cu o producție diversificată, aflată pe traseul drumului de la Suceava la Tighina, loc de popas pentru negustori și călători. Nici nu este de mirare că urmașii lui Vlaicu au vândut în 1576 satul Chișinău (cumpărat cu 120 de bani de argint) în schimbul sumei de 500 de galbeni de aur – o majorare semnificativă a prețului care sintetizează nivelul de dezvoltare atins.

Acesta este momentul în care Chișinăul intră decisiv în istorie ca o localitate stabilă – din aglomerarea de sate care se făceau și se desfăceau la începutul secolului al XV-lea, avem la 1576 un sat bine întemeiat ce avea să înglobeze treptat toate celelalte localități din jurul său.

  Sursa:
  http://moldnova.eu/ro/cum-arata-chisinaul-acum-580-de-ani-7805.html/
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: oroles din Octombrie 24, 2016, 07:18:11 a.m.
Denumirea de Bâc vine din slavonă si înseamnă "bour". Iorga zice ca denumirea de Bacău vine de la acest cuvânt slavon. Putin probabil! Cel mai probabil vine de la maghiarul bako care înseamnă "fructa" sau strugure.
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: stefan1 din Octombrie 29, 2016, 03:37:23 a.m.
   Ar trebui sa se vorbeasca mai des despre lucrurile astea si mai cu seama in Republica Moldova, unde indoctrinarea ruseasca are inca puternice efecte.

     http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/ce-confiscat-urss-rom-nia-n-1945-oi-ma-ini-piane
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: oroles din Octombrie 29, 2016, 08:41:27 a.m.
Dl. stefan1, astea sunt nimicuri pe langa ce au luat rusii de la nemti la sfarsitul WWII. Au luat fabrici cu tot cu muncitori. De exemplu, fabrica de ceasuri Orient a fost preluata de la nemti si ceasurile au devenit Vostok, care in limba rusa inseamna acelasi lucru. Eu sunt fan al acestor ceasuri. Nu au prestigiul si luxul unui Orient dar merg la fel de bine. Si exemplele pot continua. Si americanii au scos multe lucruri din Germania.
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: bmdna din Octombrie 29, 2016, 08:02:03 p.m.
Si noi am ciupit cate ceva, de exemplu tramvaiul din Odessa. Pana la urma orice ocupant jefuieste. Asa a fost mereu de-a lungul istoriei.
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: stefan1 din Octombrie 30, 2016, 03:15:16 a.m.
Dl. stefan1, astea sunt nimicuri pe langa ce au luat rusii de la nemti la sfarsitul WWII. Au luat fabrici cu tot cu muncitori. De exemplu, fabrica de ceasuri Orient a fost preluata de la nemti si ceasurile au devenit Vostok, care in limba rusa inseamna acelasi lucru. Eu sunt fan al acestor ceasuri. Nu au prestigiul si luxul unui Orient dar merg la fel de bine. Si exemplele pot continua. Si americanii au scos multe lucruri din Germania.

  Si de la noi s-a jefuit mult mai mult. De fapt in articol se vorbeste ca ceea ce se fura avea doua destinatii: spre Rusia si spre Moldova sovietica, dar aic aproape exclusiv spre Transnistria. Doar maruntisurile au ramas in Moldova, grosul s-a dus spre Rusia.
  Si de la noi s-au furat si fabrici. Ex Intreprinderea de Avioane (IAR) din Brasov, dar si mai aproape de mine, de la Marsa, unde in preajma razboiului s-a extins o fabrica militara (implicata si in 'scandalul Skoda'). Masini unelte de o foarte buna calitate aduse de la cehi au luat drumul estului. Doua-trei freze si strunguri ramase de atunci erau inca performante si in anii '80 dupa peste 40 de ani de functionare.
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: stefan1 din Octombrie 30, 2016, 03:59:24 a.m.
Si noi am ciupit cate ceva, de exemplu tramvaiul din Odessa. Pana la urma orice ocupant jefuieste. Asa a fost mereu de-a lungul istoriei.

  Sigur ca nici noi nu am fost sfinti. Trebuie insa sa ne gandim in ce conditii s-a facut cedarea Basarabiei dupa ultimatumul din 1940. Cantitati imense de echipamente militare si munitii, dar si autovehicule si trenuri au ramas in Basarabia, rusii nerespectand nici macar termenii propriului lor ultimatumde 4 zile. Romanii erau constienti de pericolul sovietic si o buna parte din armata, cu depozite de arme, munitie, combustibili si alimente erau concentrate spre granita din est.
  Pe de alta parte, in Odesa Romania era pe teritoriu 'dusman' pe cand in 1945 noi eram aliatii rusilor.

  Dau aici cateva pozitii interesante din partea rusilor in perioada ultimatumului:

 De la Legaţia U.R.S.S.
Paul Koukuliev. Consiliul de Coroană a procedat cu înţelepciune prin lichidarea paşnică a diferendului dintre U.R.S.S. şi România.
Serghei Mihailov. Problema Basarabiei a devenit acută din cauza că România s-a apropiat prea mult de Germania.
Gurvitz. Prin cedare paşnică România va avea sprijinul Sovietelor faţă de pretenţiunile teritoriale ungare şi bulgare.
Sevelev. Sovietele nu sunt înţelese cu nemţii, ele au politica lor şi atitudinea lor faţă de România, depinde numai de România. Lavrentiev nemulţumit de primire şi mai ales de Gigurtu, care l-a sfidat. La sosire în România el a găsit un guvern pur hitlerist şi Sovietele sunt nemulţumite de această apropiere de Germania, fapt care va atrage în mod brusc rezolvarea celorlalte probleme litigioase dintre U.R.S.S. şi România. Primele măsuri vor fi:
1. Nu se va restitui materialul de război rămas în Basarabia.
2. Se va cere satisfacţie pentru omorârea evreilor la Galaţi, care din moment ce doreau să plece în Basarabia trebuiau consideraţi cetăţeni sovietici.
Lavrentiev a făcut raport satisfăcător la Moscova pentru faptul că în Parlamentul român nu s-au rostit discursuri ofensatoare la adresa U.R.S.S.-ului.
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: bmdna din Octombrie 30, 2016, 08:21:43 a.m.
Rusii au jefuit Romania si in timpul ocupatiei dar si o buna parte in tinpul cat eram popor frate si prieten. Ei I-au lovit pe toti cei ce au avut nesansa sa le fie vecini. As aminti doar doua cazuri:

Polonia care a fost dezmembrata la inceputul celui de-al doilea razboi mondial. La un moment dat avea de luptat atat cu Rusia cat si cu Germania. Au avut episodul Katyn, au suferit - lucru de care se vorbeste mai putin - epurari entice in teritoriile in care operau elemente nationaliste ucrainene sub obladuirea ocupantului german. Dupa terminarea razboiului rusii au continuat sa-i prigoneasca pe cei care au luptat impotriva lor, desi ei nu au facut decat sa-si apere tara.

Finlanda. In 1939 Stalin le-a cerut finlandezilor sa mute granita mai in interirorul teritoriului lor pentru ca Leningradul era prea aproape de granita si, zicea Stalin, nu i se poate asigura securitatea. Finlandezii au refuzat, au fost atacati pe motivul official ca armata rosie a intrat sa elibereze muncitorii si taranii finlandezi si au rezistat eroic. Pana la urma au fost invinsi, dar rusii mult timp au incercat sa scoata din istoria lor (pe modelul bolsevic) aceasta victorie, obtinuta cu pierderi imense, in care armata rosie s-a facut de ras. Razboiul a fost iarna, finlandezii erau mai bine echipati pentru frig decat rusii, dar nu aveau, practic nicio arma antitanc, iar rusii au avut tancuri multe. Este posibil ca acest razboi care a aratat stangacia armatei rosii sa-i fi intarit convingerea lui Hitler ca ii va invinge pe rusi. In urma pacii care a fost incheiata, Stalin a luat mai mult decat ceruse initial.

Revenind la Romania, parerea mea e ca de jefuit i-a jefuit pe romani fara discriminare. Deosebirea a fost facuta de doua elemente:
- Multitudinea de cozi de topor locale care au aplicat comunismul intr-un mod mai sistematic decat insusi Stalin. Rusii s-au retras de aici pentru ca au vazut ca tara a intrat foarte repede pe drumul neabatut spre comunism, aproape ca devenisem mai buni decat ei. Aspectul asta se verifica si prin faptul ca la noi comunismul a tinut mai mult decat la rusi, Ceausescu nu s-a lasat.
- Limba moldoveneasca - acest element este ceva ce ne deosebeste de toate celelalte popoare. Eu cred ca, de departe, limba moldoveneasca este cel mai mare rau pe care l-au facut rusii poporului roman. Candva am stat de vorba cu un slovac, foarte mandru, ca era translator autorizat pentru limbile romana si moldoveneasca. La un momente dat in discutia noastra mi-a zis ca el nu stie sigur cum este correct, limba moldoveneasca sau limba Moldovei. Lui nu-i plecea cum suna "moldoveneasca". Eu i-am zis ca nu prea conteaza cum i se spune, pentru ca oricum nu exista. L-am intrebat unde a studiat-o... si de aici discutia s-a mutat iar eu fiind la el acasa trebuia sa fiu politicos si am lasat-o asa.
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: stefan1 din Octombrie 31, 2016, 03:32:04 a.m.
  Rusii nu au jefuit numai teritoriile straine ci si propriile teritorii cand erau fortati sa se retraga. Se stie ca in Ucraina armata germana a trebuit sa asigure minimul de trai pentru populatia lcala, careia rusii in retragere i-a luat sau distrus toate sursele de hrana.
  Dau aici o declaratie a fiului guvernatorului roman al Transnistriei din perioada 1941-44, prof univ. George Alexianu:
"În întreaga regiune totul fusese sistematic distrus după un plan dinainte conceput şi executat. Principalele resurse de trai şi de viaţă - nu conta că populaţia va rămâne fără nici o sursă de trai - uzini, industrii şi fabrici, centrale electrice, surse şi reţele de apă din oraşe, până şi canalizările au fost scoase din uz prin dinamitare. Întreaga întindere a noi provincii, până şi în cel mai mic cătun dacă exista acolo o cât de mică activitate productivă, moara sătească, presa de ulei, sau diverse dotări alimentare au fost distruse prin incendiere sau dinamitare, iar în colhozurile sau sovhozurile utilajele de ori ce fel sau uneltele de lucrat şi recoltat, precum magazii şi depozitele care nu fusesera complet golite, erau arse dărâmate sau aduse în stadiul de a nu mai putea fi folosite. Se pare că la început de conflict, aici, s-a putut aplica şi pune în practică Hotărârea din 4 iulie 1941 a C.C.-P.C.U.S. şi a Consiliului Comisarilor Poporului, care prin instrucţiuni detaliate dădea dispoziţii cu privire la „crearea condiţiilor de nesuferit pentru duşmani" în caz de retragerea forţată a unităţilor Armatei Roşii. În prima fază, în zonele unde s-a declanşat conflictul şi retragerea sovieticilor nu era încă precipitată, a existat timpul material pentru efectuarea distrugerilor, dar mai târziu, când înaintarea trupelor germane şi române a fost mai rapidă nu a mai fost timp material pentru astfel de operaţii, în schimb luptele aduceau cu ele alte nenumărate distrugeri. Un studiu publicat la vremea respectivă de ministerul Apărării Naţionale, prezintă o situaţie aproape incredibilă. Peste 85% din tot ce a existat acolo a fost distrus de către sovietici, prin incendiere dinamitare sau jefuire: primării, şcoli, spitale, cazărmi, sedii administrative sau poliţieneşti, posturi de radio sau centrale telefonice, localuri de poşta, bănci, cooperative, băi comunale sau orăşeneşti, magazine de tot felul, muzee, teatre, cinematografe, gări şi căi ferate, căi de comunicaţii şi aeroporturi."
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: bmdna din Octombrie 31, 2016, 07:19:46 p.m.
Confirm ca a existat un ordin privind un fel de tactica a pamantului parjolit. Si aici eu cred ca rusii nu sint de condamnat. Tactica asta a fost practicata si la noi in evul mediu in timpul invaziilor cand am ars totul si am otravit fantanile. De fapt aici erau doua aspecte. Unul era legat de distrugerea oricaror resurse care ar fi fost utile inamicului iar al doilea era decizia de a muta cea mai mare parte din industrie, la adapost, in Siberia. Aceasta a fost o decizie inspirata care le-a permis rusilor sa produca un numar urias de tancuri si alte masini de razboi, fara sa fie deranjati, in timp ce industria germana se afla sub bombardament.
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: stefan1 din Decembrie 26, 2016, 04:52:20 a.m.
  Despre aromani, interesant:

  https://www.youtube.com/watch?v=DFQa1FufXyc
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: stefan1 din Decembrie 28, 2016, 09:56:10 p.m.
  Cu cine ne inrudim?

 http://www.descopera.ro/dnews/12099619-cu-ce-populatii-sunt-inruditi-romanii-concluzia-surprinzatoare-oferita-de-prima-harta-genetica-interactiva-a-lumii
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: stefan1 din Decembrie 30, 2016, 12:48:28 a.m.
  Beduini cu origine valaha

  http://www.monitorulexpres.ro/?mod=monitorulexpres&p=mozaic&s_id=98846
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: stefan1 din Martie 09, 2017, 07:50:34 a.m.
  http://adevarul.ro/locale/hunedoara/cei-mai-desfranati-voievozi-romanilor-10-marturii-sumbre-despre-domnitorii-nu-saturau-curvarit-1_58bd81a35ab6550cb8140389/index.html?ref=yfp
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: stefan1 din Martie 19, 2017, 02:28:47 a.m.
  http://www.agerpres.ro/justitie/2017/03/17/hunedoara-vas-unicat-din-perioada-greco-romana-recuperat-de-politisti-dupa-ce-fusese-aruncat-la-gunoi-18-22-15?ref=yfp
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: corneliuhrom din Martie 19, 2017, 09:19:13 p.m.
multumim pt postari  d le stefan1  =D>.
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: tinumaftei din Martie 20, 2017, 05:59:31 a.m.
  [url]http://www.agerpres.ro/justitie/2017/03/17/hunedoara-vas-unicat-din-perioada-greco-romana-recuperat-de-politisti-dupa-ce-fusese-aruncat-la-gunoi-18-22-15?ref=yfp[/url]

Pai ala de la primarie ce sa faca cu el? S-a uitat inauntru, a vazut ca a fost golit deja.. cocosei zburasera deja!!
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: stefan1 din Martie 20, 2017, 06:55:50 a.m.
  Ai vazut ca acolo sunt niste complicitati numai la romani de conceput: seful de post ar proteja pe cautatorii de comori, el care ar trebui sa fie tocmai cel care sa apere acele zone. Probabil si cel care a aruncat acel vas s-a gandit ca nu e prea sanatos sa vina iar arheologi si anchetatori care mai pun intrebari care pot fi incomode.
  Din acele situri s-au furat sute si sute de ani, numai ca acum s-au perfectionat metodele de cautare. Eu am avut un coleg din zona si am petrecut aolo o vacanta de primavara cand eram student. In toate localitatile din zona (Clopotiva, Carnesti, Rau de Mori etc) se cunosteau de pe vremea comunistilor oameni care au ajund dintrodata la prosperitate si multi oameni de rand aveau 1-2 kosoni pe care erau dispusi sa ii vanda dar numai la straini.

  http://www.telegrafonline.ro/tezaurul-istoric-al-romaniei-se-imbogateste-cu-inca-doua-monede-dacice-din-aur
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: stefan1 din Martie 28, 2017, 03:57:51 a.m.
  http://adevarul.ro/locale/hunedoara/adevarul-ascuns-despre-uneltele-fieraria-dacilor-gasite-zona-cetatilor-antice-muntii-orastiei-1_561d19f0f5eaafab2c9e86a9/index.html
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: stefan1 din Mai 15, 2017, 06:19:24 a.m.
 Regele Carol I de multe ori este acuzat ca a impiedicat pe Ioan Cuza sa revina in tara. Lucrurile nu stau chiar asa. Dau doar o situatie din care se vede ca lucrurile stateau altfel:
 In 1870, taranii cu drept de vot din Mehedinti au votat pe Ioan Cuza ca reprezentant al lor in Parlamentul Romaniei. Carol, care trebuia sa aprobe parlamentarii alesi a semnat fara ezitare actul de numire, ba mai mult, a trimis o invitatie in exil la Cuza, chemandu-l sa vina sa-si ocupe postul. Raspunsul lui Cuza este de un imens patriotism. Simtind ca daca ar veni in tara el va fi implicat de unii politicieni ostili lui Carol in jocuri politice care pot destabiliza tara, el prefera sa-si sfarseasca viata intre straini, decat sa afecteze stabilitatea tarii.

  "Ce vor fi vrut mehedințenii când l-au ales pe Cuza în Parlament? Poate vreun politician din umbră să-i fi manipulat, pentru a-l răsturna pe principele străin, o dată cu revenirea lui Cuza în țară? Poate că vreun spirit prieten amândurora îi voia mână în mână, pentru propășirea țării? N-avem de unde ști. Cunoaștem însă câteva date concrete. Alegerea lui Al. I. Cuza în parlamentul țării e ratificată și Carol I însuși îi scrie, rugându-l să se întoarcă în țară. Răspunsul acestuia este însă fără echivoc: nu se va întoarce. „Patriotismul meu, PRINCIPE, este deopotrivă cu a mea demnitate, el îmi interzice un demers, care ar putea crea serioase încurcături ALTEŢEI VOASTRE şi loialitatea mea mă osândeşte la surghiun”.
Retras în Germania, unde voia să-și dea la școli cei doi băieți pe care-i avea cu Maria Obrenovici (amanta lui încă dinainte de a urca pe tron), Alexandru Ioan Cuza se stinge, măcinat de boala fără vindecare."
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: oroles din Mai 15, 2017, 02:04:01 p.m.
Candva, am avut o discutie cu o doamna muzeograf de la castelul Peles, care, in prezrentarile sale ne vorbea despre Carol ca despre "artizanul Romaniei moderne". Eu unul i-am cerut sa isi mai tempereze discursul... Pentru mine Cuza este "artizanul Romaniei moderne". El a ramas in constiinta populara pentru ca a avut curajul de a promova niste legi total nepopulare, dar care au schimbat total fata Romaniei. Pe vremea cand SUA inca mai aducea vapoare cu sclavi din Africa pe plantatii, Cuza elibera toti "iobagii" prin improprietarirea lor (Legea agricola). A secularizat averile manastiresti, multe manastiri fiind un fel de stat in stat (Legea secularizarii). Erau scutite de impozite, in cazul manastirilor inchinate la Muntele Athos, intreg castigul manastirii mergand acolo. Este si cazul manastirii Govora, inchinata la muntele Athos. Cand au plecat "acasa" calugarii greci care o administrau si-au luat cu ei si manerele de la usa pivnitei. Cei ce au urmat la conducerea manastirii, au lasat, in semn de amintire, usile fara zavor si manere. Retinem ca vizate de legea secularizarii, in principal, au fost manastirile inchinate la Muntele Athos.  A unificat administrativ cele doua principate, prin unificarea monetara, unificarea serviciilor de posta. A pus bayele invatamantului modern. Cea mai prestigioasa universitate din tara este fondata in timpul domniei lui (Universitatea din Bucuresti - 1864). Multe din satele Romaniei se pot lauda cu o scoala ridicata in timpul lui Cuza, Cuza fiind cel care s-a preocupat de scolirea maselor, nu doar a elitelor. Uite, si scoala din satul bunicilor mei tot in timpul lui Cuza a fost ridicata! De "ocaua lui Cuza" toata lumea a auzit. Daa ar fi astazi Cuza domn, poate nu am mai fi furati asa de mult la cantar prin piete. Avea o oroare pentru cei care foloseau "ocaua mica" (unitate de masura pentru volum, masluita).  De aici si vorba "a fost prins cu ocaua mica". Nu in ultimul rand, a fost un domnitor care a prefatat urmatorul eveniment major pentru principate: Independenta. Este primul domn care  a refuzat sarutul carambului cizmei sultanului. Doar ca sultanul nu prea a inteles gestul ....si ce va urma. Cuza si Carol au avut atitudini diferite fata de oamenii de rand. Sa nu uitam ca regele a pus mitralierele pe taranii disperati ca nu mai aveau mijloace de subzistenta, in doua randuri: 1888  si 1907.  Cuza le-a dat pamant si de aici si ura elitelor proprietare de pamant care au dus la Monstruasa coalitie. E drept ca Cuza a avut pe constiinta si un asasinat (asasinarea lui Barbu Catargiu). Dar, per ansamblu, a fost un politician de care Romania ar mai avea nevoie. Poate nu e rau, dl. stefan1 sa mai prezentati si alte lucruri despre personalitatea acestuia. Stim foarte multe lucruri despre deciziile politice ale unor personalitati, dar foarte putine lucruri despre cum erau ei in realitate.
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: D006 din Mai 15, 2017, 02:51:40 p.m.
În iulie 2016, în satul Gămăcești, județul Argeș, autoritățile au arestat 38 de persoane pentru trafic de persoane, aceștia răpind oameni ai străzii pe care-i țineau în sclavie. Au fost găsite 40 de victime, rețeaua acționând de opt ani. Dintre victime, 21 erau copii. Cel mai tânăr stăpân de sclavi din Berevoești avea doar 18 ani. În reacție, europarlamentarul român Laurențiu Rebega estima că în România există minim 20.000 de sclavi.
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: oroles din Mai 15, 2017, 08:48:55 p.m.
În iulie 2016, în satul Gămăcești, județul Argeș, autoritățile au arestat 38 de persoane pentru trafic de persoane, aceștia răpind oameni ai străzii pe care-i țineau în sclavie. Au fost găsite 40 de victime, rețeaua acționând de opt ani. Dintre victime, 21 erau copii. Cel mai tânăr stăpân de sclavi din Berevoești avea doar 18 ani. În reacție, europarlamentarul român Laurențiu Rebega estima că în România există minim 20.000 de sclavi.
"Nu e nimic imoral sa faci un sclav dintr-o persoana care prin natura ei este sclav" (Aristotel). Nu stiu care este situatia oamenilor despre care vorbesti. Oricum cifra vehiculata de tine e mult prea mare. Sclavie ca cea despre care vorbesti este si in SUA, si in Germania, si in Marea Britanie si peste tot. A se vedea cazurile unor persoane rapite din SUA care erau tinute cu forta prin beciuri de tot felul de ciudati. Cuza a eliberat milioane de sclavi, nu 20 000. Si daca tot veni vorba de istorie, in timpul lui Constantin Mavrocordat (deci pe vremea cand SUA mai cumparau ceai de la britanici) a aparut primul act legislativ care prevedea eliberarea iobagilor. Daca ne luam dupa Constantin Dobrogeanu Gherea ("Neoiobagia") iobagi mai aveam si la inceputul lui 1900. Si dupa aceleasi standard mai avem si astazi.
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: fone din Mai 15, 2017, 09:17:57 p.m.
Citesc acest forum aproape zilnic pentru ca imi plac si cresc albine de hobby ,dar cateodata ma crucesc de ineptiile imprastiate pe aici.
Domnule profesor neonazist Oroles , poate sant prea prost pentru secolul asta, dar Dumneavoastra aprobati aceasta forma de sclavagism doar pentru ca acele persoane sant sarace , needucate,  de o anumita etnie si in concluzie isi merita soarta.
Poate ca ati vrut totusi sa exprimati o idee complet diferita pe care cel putin eu nu am inteles-o si in acest caz imi cer scuze.

Spor cu albinele .


Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: D006 din Mai 15, 2017, 09:32:02 p.m.
Cuza a eliberat milioane de sclavi, nu 20 000.

  Mai taie ”da-le dracului ” !!!  in pana mea , principatele unite aveau in momentul independentei  undeva la 5 milioane de locuitori cu totul !!!!  de unde atate milioane de tigani in principate ???
  Acum fie vorba intre noi , Principatele au fost printre ultimile din Europa care au abolit sclavia si a facut-o si foarte prost . Astfel peste noapte o mare masa de tigani a ramas fara mijloace de subzistenta si au devenit infractori .  Meritul legii este totusi a lui Kogalniceanu care avea in vene sange tiganesc.
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: stefan1 din Mai 16, 2017, 04:33:48 a.m.
  A doua perioada a secolului XIX a fost o perioada hotaratoare in evolutia poporului roman. Cuza a avut mari merite in aceasta evolutie. Trebuie insa sa intelegem ca el era un executant al unui plan masonic pentru aceasta zona europeana, cu meritul de a fi urmarit punerea in aplicare a acestui plan in ciuda opozitiei uneori inversunate a celor care pierdeau din privilegii odata cu acele schimbari.
  Este o teorie care spune ca de fapt Principatele Romane au fost vizate ca o posibila patrie a evreilor, in conditile in care in mai toate tarile europene si in Rusia acestia erau mereu persecutati si ingraditi iar in vechea lor patrie, Imperiul Otoman, apoi englezii nu le aprobau intoarcerea pentru a nu se pune rau cu lumea araba unde aveau puternice interese. Am mai scris, chiar aprobarea idependentei noastre fata de turci in 1878 a fost conditionata de acceptarea de a da cetatenie romana evreilor care solicitau aceasta. In special Bratienii s-au opus cu toate puterile acestui lucru, ceea ce nu a fost totdeauna favorabil statului roman. Evreii erau acceptati in tara, dar fara a se da cetatenia, ceea ce uneori le permitea sa se sustraga legilor romanesti si sa duca unele afaceri la limita legii. Daca erau 'stransi' de autoritati, scapau spunand ca ei sunt supusi austrieci ("Oesterreichischer unterthan") si romanii nu puteau risca sa se poarte rau cu un austriac. De aici le vine la evrei numele depreciativ de "târtani".
  In 1878 guvernul roman s-a angajat sa dea cetatenie romana evreilor nascuti in tara, dar cu amendamentul "de la caz la caz'. Profitand de aceasta adaugare, evreii au ramas la cheremul autoritatilor care au facut unele abuzuri inimaginabile.
  Daca aveti timp, cititi despre aceasta mare personalitate, autorul primului adevarat dictionar al limbii romane:
 
   http://revistatimpul.ro/leonard.relea/lazar-saineanu-evreul-care-a-zidit-dictionarul-limbii-romane/
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: oroles din Mai 16, 2017, 03:17:59 p.m.
Draga Fone, din punctul de vedere al etichetei pe care mi-ai pus-o, tin sa precizez ca nu sunt deloc asa cum spui tu. Nu ma consider nici neonazist, nici neolegionar si nici nu am vederi de extrema dreapta. Dimpotriva, cred ca sunt un om destul de tolerant. Mi-ar placea sa iti strang mana, sa ne vedem fata in fata, sa ne cunoastem. Sigur nu ai ajunge la concluzia aceasta. Citatul lui Aristotel a fost pus intre ghilimele si cred si eu ca nu trebuie scos din contextul vremii. Sa te trimit la Leo Strauss ca sa intelegi mai bine ce inseamna a pune acest citat in contextul epocii in care a trait Aristotel, cred ca ar fi prea mult. Mi-e frica sa nu il confunzi cu Levi Strauss si sa nimeresti prin vreun magazin de blugi gen H&M... Apropo de evrei, si Levi Strauss e un evreu si l-am citit cu admiratie, nicidecum cu ura sau cu ganduri ...neonaziste. La fel as putea spune si eu, poate, ca vederile tale religioase nu sunt tocmai la locul lor. Dau si eu un exemplu...

Legat de ce mi-a scris Dragos cu "mai taie dale dracu'" (memorabila replica). In primul rand tin sa precizez ca acelasi lucru as putea spune si despre specialistul dansului care a apreciat ca in Romania sunt 20 000 de sclavi. As putea sa ii mentionez ca am cunostinta de o multime de cazuri de romani facuti sclavi de ciprioti, turci si mai ales ...italieni. Si asta judecand sclavia in modul "stricto senso". Cred ca acel "expert" cand a vorbit despre 20 000 de sclavi nu a definit mai intai sclavia. E posibil sa fie mai putini, sau mai multi... Depinde ce intelegem fiecare prin "sclavie". De exemplu, unii specialisti  (istorici) nu considerau "iobagia" o forma de sclavie. Eu unul, nu sunt de aceasta parere. Iobagia a fost o forma de sclavie si in sprijinul acestei idei vine si Constantin Dobrogeanu Gherea, un socialist convins, unul dintre putinii intelectuali veritabili folositi de PCR ca precursor al socialismului. In lucrarea "Neoiobagia" arata ca desi taranii fusesera improprietariti prin reforma agrara din 1864, la 1910 inca mai existau iobagi "de facto", cand "de jure" lucrul asta nu s-a intamplat.

Legat de cifrele vehiculate de mine. Conform surselor oficiale, prin reforma agrara au fost improprietariti 406 429 de tarani, cu teren agricol si alti 60 000 cu locuri de casa si gradina. Mentionez ca improprietarirea s-a facut pe linie patriarhala, adica a fost improprietarita familia, reprezentata prin capul familiei (cel mai adesea un barbat). Cu alte cuvinte, au primit pamant cam 460 000 de gospodarii. Cum majoritatea familiilor aveau si femei si copii, cred ca ne apropiem lejer de acele "milioane" despre care vorbeam. De asemenea, trebuie mentionat ca legea agrara nu a fost ceea ce ne imaginam noi. Mai exact, taranii improprietariti trebuiau sa rascumpere pamantul primit intr-o anumita perioada. Cum pentru a improprietari pe tarani era nevoie de pamant disponibil, s-a recurs la solutia nepopulara de a rechizitiona 2/3 din pamantul fiecarui mosier, pamant ce era impartit taranilor care urmau sa achite contravaloarea pretului real in ceva ani (parca vreo 30). De asemenea, nu aveau voie sa instraineze pamantul catre boier ci doar catre alti consateni. Iarasi, improprietarirea s-a facut discriminator. Au primit mai mult pamant clacasii care aveau mai multi boi, in ideea ca au mijloacele necesare lucrarii a unei suprafete mai mari de pamant. Acest lucru si altele au dus la declansarea rascoalelor din 1888  si 1907, violent reprimate de catre Carol I. Mai pe romaneste au fost mitraliati, dupa unele surse intre 5000  si 15 000 de tarani. Comunistii, in manualele de istorie au exagerat aceste cifre. Deci, dl. Dragos? Ai ceva de spus in completare?

Legat de problematica tiganilor pe care ai adus-o in discutie. In principate problema s-a pus de la 1848, din timpul Revolutiei. Cum guvernul revolutionar a avut viata scurta, ideea nu a putut fi pusa in practica. O parte dintre boieri si-au eliberat dinainte robii tigani, printre care si unul dintre cei mentionati de dumneavoastra, dle. Dragos. Vasile Alecsandri chiar are o nuvela numita Vasile Porojan in care povesteste cum a eliberat el tiganii. Acestia au plecat, dar deoarece le era greu sa supravietuiasca, multi dedandu-se la furtisaguri, aproape toti s-au intors si au cerut sa ramana robi ai boierului V. Alecsandri. Exceptie a facut Vasile Porojan, un tigan care nu s-a mai intors. Va dati seama cat de rea era robia pentru acei tigani de s-au intors inapoi la boieri! De aici si citatul din Aristotel pus de mine. Din acei 20 000 de sclavi din Romania, multora le place sclavia. Si daca nu poti sa iti alegi etnia, sa stii Fone ca scoala si educatia chiar sunt o alegere in viata si este cea care ne elibereaza din sclavie. Dragos, robii tigani au fost eliberati in 1856 legal, si spre deosebire de alte state vestice noi am acordat compensatii banesti (e drept, destul de mici) tiganilor robi. Vreau sa remarci ca in 1856 Cuza  nu avea ce cauta in aceasta discutie.

Dl. @stefan1, cred ca evreii nu au ce cauta in povestea asta iar informatiile pe care le-ati vehiculat sunt pur speculative. Nu cred ca a existat un plan pentru transformarea principatelor in "Pamantul fagaduintei". Daca aveti mai multe date, va rog sa ni le dati. Iar problematica evreilor trebuie nuantata pentru ca ati prezentat-o prea simplist. O voi face in topicul dedicat acestui subiect.

A raspuns un nazist! :P
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: stefan1 din Mai 17, 2017, 03:31:26 a.m.
  Daca era un plan mason, era oarecum secret. Eu am citit despre asta de foarta multa vreme si nu maio stui detalii. Erau trei destinatii posibile pentru o patrie a evreilor, si Romania era a doua, dar nu mai retin pe a treia (prima era Israelul originar).
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: D006 din Mai 17, 2017, 08:08:54 a.m.
  Sclav este acel om care este vandut ca o marfa comuna . Pe teritoriile noastre tiganul (sclavul) era vandut la Kg. sau en-gros sub forma de salaș.
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: oroles din Mai 17, 2017, 08:47:11 p.m.
De exemplu, pentru mine cea mai frecventa forma de sclavie este traficul de carne vie, cum mai este numit. Multe copile sunt vandute ca prostituate si scoase din tara. Asta e sclavie si bag mana in foc ca cifra de 20000 e mica. O eleva de-a mea a plecat "ajutata" de un consatean in Anglia cu scopul de a face bani pentru tratamentul mamei, bolnava de cancer. Consateanul a vandut-o ca prostituata. Nu a rezistat psihic cand a aflat pentru ce fusese ajutata sa ajunga in Anglia. S-a sinucis.

Orasul  Calarasi e vestit pentru traficul de fiinte umane. Fenomenul e foarte raspandit si acolo se tranzactioneaza multe fete. Stiu cazuri cand interlopi le isi vindeau sotiile unor astfel de traficanti si imediat puneau politia pe urmele cumparatorilor. Erau sotii vandute si de zeci de ori. Cumparatorii se descotoroseau de ele pentru a nu ajunge dupa gratii.
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: oroles din Mai 17, 2017, 09:54:41 p.m.
Despre robia tiganilor inainte de 1989 se pot vorbi multe. Nici nu se poate pune egal intre robii tigani si robii negri din SUA. Multi isi inchipuie ca tiganii erau folositi de boieri la munca campului sau la munci complexe. In realitate, multi dintre robii tigani erau mestesugari, executand unele servicii catre boier. Robii tigani erau cunoscuti dupa mestesugurile pe care le stiau. Astfel, aveam: rotarii (faceau roti pentru caruta), cortorarii (faceau corturi pentru campaniile militare; din pacate, astazi termenul desemneaza pe tiganii care umbla cu cortul), spoiangii (se ocupau cu spoitul), argintarii (faceau bijuterii), caldararii (faceau galeti si alte lucruri din cupru si tabla), lingurarii (se ocupau cu producerea de linguri si alte obiecte din lemn; se mai numeau si rudari), carutasii (aveau grija de grajdurile boierului si erau si cei care ii manau caii; erau mesteri la dresajul cailor), fierari, caramidari, salahori etc. Unii tigani erau prefarati sa faca meseria de calau. Romanii refuzau meseria, considerand-o murdara. Exista registre in care sunt mentionate sumele de bani date calailor tigani. Despre ce robie vorbim?

Ca sa nu mai spun ca erau robi domnesti sau boieresti (apartineau domniei sau boierului) si robi manastiresti. Ultimii chiar erau de cele mai multe ori "tolerati", de multe ori nefiind pusi la munci prea grele.
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: D006 din Mai 18, 2017, 11:42:04 a.m.
  O poveste interesanta este despre calaul lui Horia si Closca. A muncit tiganul cateva zile inclusiv la imprastiatul bucatilor de carne de martir prin localitatile zonei iar cand a fost vorba de plata a luat-o in gura de la austrieci.
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: mape 48-petru manea din Septembrie 22, 2017, 07:28:45 p.m.
http://youtu.be/jXyP99F1M94
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: stefan1 din Octombrie 09, 2017, 07:17:51 a.m.
 Ce parere au strainii despre romani?
 Acum peste 200 de ani, un consul francez in Moldova:
 "Viceconsulul francez constată, însă, că marea problemă a acestei regiuni o reprezintă conducătorii şi cârmuirea străină: "„Trebuie însă să spunem că, aici, întâlnim două păcate mari, care, orice ai fi, se vor împotrivi mereu înfloririi la care ţinutul acesta frumos ar putea să ajungă, şi chiar şi negoţul care, cu vremea, s-ar putea întări prin aceste locuri nu-i va aduce decât prea puţine foloase. Cele două păcate sunt cârmuirea, care, prin natura ei, este o adevărată nenorocire, şi depopularea, urmărea nefericită a celei dintâi. Provincia aceasta are şi un stăpân, însă un stăpân străin, care o jefuieşte, care este silit s-o jefuiască şi să facă acest lucru cu o grabă necrezut de mare. Miniştrii de lângă el ştiu să facă întocmai ce face el. Toţi slujbaşii au grijă să le urmeze pilda, încât întreaga cârmuire nu este altceva decât un jaf; toţi membri ei sunt nişte lipitori dornice să sugă ultima picătură de sânge a unor mulţimi vlăguite. La Constantinopol, în fiece an, în fiece zi, în fiece ceas, se vor risipi, prin fel de fel de cai, bogăţiile Moldovei”".

  https://www.antena3.ro/actualitate/inedit/cum-era-descrisa-moldova-de-catre-straini-in-urma-cu-200-de-ani-nu-este-altceva-decat-un-jaf-437005.html
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: stefan1 din Octombrie 29, 2017, 05:48:00 a.m.
  Marturii impresionante!

  https://www.youtube.com/watch?v=dtappyWLp7M
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: stefan1 din Noiembrie 26, 2017, 06:38:40 a.m.

  Vasile Lupasc - Istoricul care a tradus primul interviu cu Vlad Tepes

Manuscrisul care poate schimba istoria despre Vlad „Dracul" Tepes, scris de un episcop papal, a fost tradus integral.

Istoricul Vasile Lupasc este cel care a obtinut, in 2014, in premiera, o copie a manuscrisului uitat in biblioteca Vaticanului peste veacuri.

Trei ani a durat traducerea interviului considerat ca fiind primul din istoria Romaniei. Scrierea contine dialoguri valoroase dintre domnitorul roman si trimisul papal despre razboaiele purtate cu otomanii, inclusiv despre celebrul Atac de noapte din 1462 cand, deghizat in turc, Tepes a patruns in tabara sultanului si a fost la un pas de a-l asasina.

Vasile Lupasc, istoricul pasionat de viata voievodului, vrea sa publice traducerea finala a manuscrisului atat in original, in limba latina, cat si tradus in limba romana.
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: stefan1 din Mai 04, 2018, 05:54:18 a.m.
  http://adevarul.ro/locale/botosani/o-ipoteza-suprinzatoare-romanii-locuiau-teritoriul-actual-ungariei-venirea-maghiarilor-dovezile-istoricilor-romani-1_55cb519bf5eaafab2c78055e/index.html
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: oroles din Mai 04, 2018, 09:11:59 a.m.
  [url]http://adevarul.ro/locale/botosani/o-ipoteza-suprinzatoare-romanii-locuiau-teritoriul-actual-ungariei-venirea-maghiarilor-dovezile-istoricilor-romani-1_55cb519bf5eaafab2c78055e/index.html[/url]

Lacunar!
Nu explica nici 5% din istoria prezentei romanilor in spatiul nistreano-carpato-danubiano-pontic. Eu sunt de parere ca ne tragem din romani mai mult decat din daci. Cred ca spatiul romanesc a fost intens populat cu cetateni ai imperiului roman care fugeau de persecutiile impotriva crestinilor. Asa se face ca la nord de Dunare nu avem niciun martiraj (doar de Sava de la Buzau, dar acolo e mai mult un martiraj politic) iar in sudul Dunarii, chiar in Dobrogea sunt mii de cazuri. Si testele genetice arata o inrudire a populatiei din Romania cu cele din nordul Italiei si nordul Greciei.
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: stefan1 din Mai 05, 2018, 06:24:42 a.m.
Articolul voia doar sa spuna ca si pe actualul teritoriu al Ungariei era, la venirea ungurilor, si o populatie latina. Cum a ajuns acolo, sunt multe supozitii. Se stie ca Panonia a fost locul unde s-au stabilit o serie de popoare migratoare de stepa, incepand cu hunii si terminand cu ungurii. Toti acesti migratori faceau expeditii de jaf in Imperiul Roman de est si de vest, luand nu numai bunuri materiale ci si robi, dintre care multi erau de limba latina. Aceeasi practica o aveau si Alanii, stramosii osetinilor de astazi (Osetia da cel mai mare numar de ofiteri superiori in armata rusa raportat la ponderea lor in populatia Rusiei. Sunt de origine sarmatica, iraniana, descrisi de un istoric latin ca fiind oameni inalti, blonzi si "cu o privire inspaimantator de mandra". Ei au fost batuti de huni, impinsi mai spre nord unde s-au asimilat cu slavii si se pare ca au fost fermentul care a determinat mai tarziu expansiunea slavilor spre vest pana in Polonia, Cehia,Slovenia, Croatia, Serbia si Bulgaria). Alanii au ocupat destul de multa vreme si teritoriile Tarii Romanesti si Moldovei (Iasi este numele pe care slavii l-au dat alanilor si a fost o asezare care le-a apartinut). Acesti alani si-au avut tot in Panonia o vreme 'resedinta' si si ei aveau obicei sa ia robi in expeditiile de jaf facute in toate tinuturile vecine. Asa explica unii istorici prezenta de atunci a protoromanilor in Panonia. In plus ciobanii erau cei care circulau cu turmele pe arii vaste si, probabil, gaseau o forma de intelegere cu toti stapanii vremelnici a tinuturilor strabatute.
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: stefan1 din Mai 14, 2018, 04:18:11 a.m.
  http://adevarul.ro/locale/botosani/cum-fost-intemeiate-realitate--primele-state-romanesti-istoricii-demonteaza-legendele-spun-fost-opera-aventurieri-razboinici-1_5af58553df52022f75d98bc1/index.html
  Sunt lucruri care se dezbat in intrunirilor istoricilor si la care si istoricii romani trebuie sa iasa din pozitia oficiala si cea destinata poporului si sa discute pe baza documentelor si despagubirilor arheologice. Asta nu inseamna ca noi suntem o exceptie si ne-am cosmetizat istoria, ci la toate popoarele dezbaterile intre specialisti difera de informatiile invatate pe scurt, la lectiile de istorie.
  Articolul e mai amplu si merita citit. Dau doar un mic fragment:

 " Regii unguri, pentru a împiedica asemenea năvăliri, întreprinseră o serie de expediţiuni împotriva lor. Îndată după suirea sa pe tron, Ludovic hotărâ să curme aceste prădăciuni periodice ale tătarilor şi întreprinse în 1343, după alţi cercetători - în 1345, o mare expediţie împotriva lor. La ea participară şi românii din Maramureş, sub comanda voievodului lor Dragoş, şi secuii, peste care era mai mare Andrei, fiul lui Laţco. Expediţia avu un succes deplin. Tătarii fură goniţi din ţinuturile de la răsărit de Carpaţi şi se retraseră spre şesurile din nordul Mării Negre. Experienţa arătase însă că Ardealul nu putea fi apărat eficace de pe versantul oriental al Carpaţilor. De aceea, regele ungar a luat în stăpânirea sa ţinutul dintre Siret şi munţi, cu văile Sucevei, Moldovei, Bistriţei şi Trotuşului şi făcu aici, se pare, în 1352 sau 1353, o marcă de apărare a regatului”, scria reputatul istoric Constantin C. Giurăscu în ”Istoria românilor”. Pentru serviciile aduse coroanei, Dragoş a fost numit comandant al noii mărci de apărare. Evident această structură politico-militară nu cuprindea întreaga Moldovă de astăzi, ci numai ţinturile dintre Siret şi munţi, cu valea Sucevei, Bistriţei şi Trotuş. Dragoş a întemeiat şi un soi de dinastie locală, fii săi Sas şi Balc urmându-i la conducerea mărcii de apărare. De altfel, această structură, condusă de un aventurier venit să se căpătuiască la est de Carpaţi, ascultând o chemare a suzeranului său, va pune bazele statului medieval Moldova."

Citeste mai mult: adev.ro/p8n6sl
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: stefan1 din Iunie 11, 2018, 09:27:05 a.m.
 
  Ca sa se vada cat de inuman erau tratati comunistii in inchisorile postbelice si chiar din timpul razboiului.
 https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/nicu-si-lenuta-sex-cu-gardianul-la-usa
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: stefan1 din Iulie 08, 2018, 02:46:22 a.m.
  Moldova a fost condusa cateva luni si de un tigan:

  https://adevarul.ro/locale/suceava/romul-ajuns-tronul-moldovei-l-a-furat-mihaiviteazul-1_5b3f4768df52022f75eb3783/index.html
Titlu: Re: putin din istoria necunoscuta a romanilor
Scris de: stefan1 din Septembrie 05, 2018, 05:47:20 a.m.
  Despre Baba Novac

  https://adevarul.ro/locale/focsani/cine-fost-octogenarul-sarb-i-a-castigat-razboaiele-mihai-viteazul-sultanul-otoman-fost-revoltat-aflat-murit-1_5b8d1dbddf52022f751561a9/index.html